Asembler x86/Instrukcje/SSSE3/PABSx

PABSB, PABSW, PABSD działają - odpowiednio - na wektorach bajtów, słów bądź podwójnych słów ze znakiem, obliczając wartość bezwzględną każdego z elementów wektora źródłowego.

Np. rozkaz PABSB xmm1, xmm2 wykonuje:

 for i:=0 to 15 do
    xmm1[i] := ABS(xmm2[i]);