Asembler x86/Instrukcje/Różne

Asembler X86 Instrukcje

transferowe
arytmetyczne
logiczne
różne
skokowe

działanie: rozkaz ten powoduje zamianę kolejności bajtów z little-endian na big-endian i odwrotnie.(bajty sa zapisywane w odwrotnej kolejności)
A: 32-bitowy rejestr ogólnego przenaczenia.
przykład: bswap edx

działanie: wywołuje podprogram obsługi przerwania o numerze podanym w A. Parametry dla podprogramu przekazuje się w odpowiednich rejestrach. Dokładny opis przerwań w rozdziale Przerwania. Dodatkowo instrukcja int umieszcza rejestr EFLAGS na szczycie stosu.
A: konkretna wartość.
modyfikowane flagi: IF, TF, NT, AC, RF i VM mogą zostać wyzerowane..
przykład: int 21h

działanie: wczytuje efektywny adres B do A.
A: rejestr ogólnego przeznaczenia lub rejestr segmentowy.
B: adres w pamięci.
przykład: lea eax, [ebp-4]

działanie: instrukcja nie wywołuje żadnych działań procesora poza standardowym dla każdej instrukcji zwiększeniem wartości rejestru EIP.
przykład: nop

budowa: rejestr EAX dzieli się na E , AX z kolei AX dzieli się na AH i AL
przykład:

 E   AX
 ============
 |0012|34|56|
 ============
    AH AL

budowa: rejestr EBX dzieli się na E , BX z kolei BX dzieli się na BH i BL
przykład:

 E   BX
 ============
 |0012|34|56|
 ============
    BH BL

budowa: rejestr ECX dzieli się na E , CX z kolei CX dzieli się na CH i CL
przykład:

 E   CX
 ============
 |0012|34|56|
 ============
    CH CL

budowa: rejestr EDX dzieli się na E , DX z kolei DX dzieli się na DH i DL
przykład:

 E   DX
 ============
 |0012|34|56|
 ============
    DH DL