Atlas histopatologii guzów skóry/Guzy skóry właściwej i tkanki podskórnej (guzy mezenchymalne i nerwowe)

GUZY SKÓRY WŁAŚCIWEJ I TKANKI PODSKÓRNEJ (GUZY MEZENCHYMALNE I NERWOWE)

edytuj

Pierwotne chłoniaki skóry i rozrosty pokrewne

edytuj

Rozrosty niezłośliwe

edytuj
 
Pseudolymphoma cutis (lymphocytoma cutis; lymphadenosis cutis benigna) (4x)
Cutaneous pseudolymphoma (cutaneous lymphocytoma)

Chłoniak rzekomy skóry
Grudki chłonne rozrastające chaotycznie w skórze właściwej wśród rozproszonych komórek limfoidalnych typu B i T.
 
Pseudolymphoma cutis (lymphocytoma cutis; lymphadenosis cutis benigna) (10x)
Cutaneous pseudolymphoma (cutaneous lymphocytoma)

Chłoniak rzekomy skóry
Duża grudka odczynowa zawiera centrocyty, komórki linii T oraz makrofagi.
 
Pseudolymphoma cutis (lymphocytoma cutis; lymphadenosis cutis benigna) (10x)
Cutaneous pseudolymphoma (cutaneous lymphocytoma)

Chłoniak rzekomy skóry
Wycinek skóry (w tym wypadku ucha) zawiera chaotycznie rozsiane limfocyty B oraz T, a także liczne makrofagi.
 
Pseudolymphoma cutis (lymphocytoma cutis; lymphadenosis cutis benigna) (10x)
Cutaneous pseudolymphoma (cutaneous lymphocytoma)

Chłoniak rzekomy skóry
Odczynowa grudka zawiera liczne makrofagi nadające jej wygląd tzw "gwiaździstego nieba" (ang. star sky).


Guzy złośliwe

edytuj
 
Mycosis fungoides recens (20x)
Mycosis fungoides (patch stage)

Ziarniniak grzybiasty (okres wczesny)
Obraz mikroskopowy we wczesnym okresie choroby jest mało charakterystyczny. W skórze właściwej stwierdza się chaotycznie rozsiane limfocyty T (zwykle CD3+ i CD4+ oraz CD8-). Część z nich ma pofałdowane jądra (ang. cerebriform - "jak kora mózgowa") i jasną cytoplazmę ("halo") - są to komórki Lutznera. Zwykle lokalizują się wzdłuż dolnej granicy naskórka.
 
Mycosis fungoides recens (40x)
Mycosis fungoides (patch stage)

Ziarniniak grzybiasty (okres wczesny)
Obraz mikroskopowy we wczesnym okresie choroby jest mało charakterystyczny. W skórze właściwej stwierdza się chaotycznie rozsiane limfocyty T (zwykle CD3+ i CD4+ oraz CD8-). Część z nich ma pofałdowane jądra (ang. cerebriform - "jak kora mózgowa") i jasną cytoplazmę ("halo") - są to komórki Lutznera. Zwykle lokalizują się wzdłuż dolnej granicy naskórka.
 
Mycosis fungoides recens (10x)
Mycosis fungoides (patch stage)

Ziarniniak grzybiasty (okres wczesny)
Niekiedy nacieki limfocytarne utworzone przez komórki Lutznera (z pofałdowanymi jadrami) skupiają się głownie w naskórku. Jest to odmiana Ketron-Goodman. Patologiczne limfocyty są zwykle CD4+
 
Mycosis fungoides recens (20x)
Mycosis fungoides (patch stage)

Ziarniniak grzybiasty (okres wczesny)
Niekiedy nacieki limfocytarne utworzone przez komórki Lutznera (z pofałdowanymi jadrami) skupiają się głownie w naskórku. Jest to odmiana Ketron-Goodman. Patologiczne limfocyty są zwykle CD4+ (odczyn immunohistochemiczny na CD4 z wykorzystaniem DAB)
 
Mycosis fungoides, stadium infiltrativum (10x)
Mycosis fungoides (plaque stage)

Ziarniniak grzybiasty (okres naciekowy)
Nacieki utworzone przez patologiczne limfocyty T zajmują zwykle wszystkie warstwy skóry właściwej. Wnikają też do naskórka tworząc małe skupiska składające się głównie z komórek Lutznera. ("mikroropnie" Pautiera).
 
Mycosis fungoides, stadium infiltrativum (10x)
Mycosis fungoides (plaque stage)

Ziarniniak grzybiasty (okres naciekowy)
Nacieki utworzone przez patologiczne limfocyty T zajmują zwykle wszystkie warstwy skóry właściwej. Wnikają też do naskórka tworząc małe skupiska składające się głównie z komórek Lutznera. ("mikroropnie" Pautiera).
 
Mycosis fungoides, stadium infiltrativum (20x)
Mycosis fungoides (plaque stage)

Ziarniniak grzybiasty (okres naciekowy)
Patologiczne limfocyty T wnikają też do naskórka tworząc małe skupiska składające się głównie z komórek Lutznera. Ze względu na nieregularny kształt jąder tych komórek (przypominający nieco granulocyty), są one nazywane "mikroropniami" Pautiera.
 
Mycosis fungoides, stadium infiltrativum (20x)
Mycosis fungoides (plaque stage)

Ziarniniak grzybiasty (okres naciekowy)
Naciekanie naskórka i skóry właściwej przez patologiczne limfocyty T CD4 dodatnie (odczyn immunohistochemiczny na CD4 z wykorzystaniem DAB)
 
Mycosis fungoides, stadium infiltrativum (60x)
Mycosis fungoides (plaque stage)

Ziarniniak grzybiasty (okres naciekowy)
Różne postacie "mikroropni" Pautiera - oznaki epidermotropizmu nacieku limfoidalnego. Mniejsze komórki są nazywane komórkami Lutznera, wieksze - komórkami Sezary'ego. Mają one nieregularny kształt i wyraźne jąderka
 
Mycosis fungoides, stadium infiltrativum (40x)
Mycosis fungoides (plaque stage)

Ziarniniak grzybiasty (okres naciekowy)
Różne postacie "mikroropni" Pautiera - oznaki epidermotropizmu nacieku limfoidalnego. Mniejsze komórki są nazywane komórkami Lutznera, wieksze - komórkami Sezary'ego. Mają one nieregularny kształt i wyraźne jąderka
 
Mycosis fungoides, stadium tumorale (10x)
Mycosis fungoides (tumour stage)

Ziarniniak grzybiasty, okres guzowaty
Ogniska atypowych limfocytów znajdują sie w skórze właściwej na różnych głębokościach. Poszczególne ogniska nowotworowe mogą mieć różną wielkość i często łączą się sobą.
 
Mycosis fungoides, stadium tumorale (40x)
Mycosis fungoides (tumour stage)

Ziarniniak grzybiasty, okres guzowaty
W dużym powiększeniu widoczna jest anizokarioza znacznego stopnia. Atypowe jądra należą do komórek anaplastycznych oraz do immunoblastów (często CD30+).Określenie charakteru atypowych komórek wymaga zastosowania specjalnych metod immunohistochemicznych.
 
Mycosis fungoides, typus folliculotropicus (10x)
Mycosis fungoides, folliculotropic variant

Ziarninak grzybiasty, odmiana mieszkowo-włosowa
Odmiana ta cechuje się dużą złośliwością. Mikroskopowo stwierdza się naciekanie mieszków włosowych i związanych z nimi gruczołów łojowych przez atypowe limfocyty T, co prowadzi do powstawania mukofanerozy i gromadzenia się złogów śluzu w mieszkach włosowych i w gruczołach łojowych.
 
Mycosis fungoides, typus folliculotropicus (20x)
Mycosis fungoides, folliculotropic variant

Ziarninak grzybiasty, odmiana mieszkowo-włosowa
Naciekanie mieszków włosowych i związanych z nimi gruczołów łojowych przez atypowe limfocyty T, prowadzi do powstawania mukofanerozy i gromadzenia się złogów śluzu w mieszkach włosowych i w gruczołach łojowych (łac., ang. mucinosis follicularis) (barwienie kwaśnych mukopolisacharydów błękitem astra wg Blooma i Kelly'ego).
 
Reticulosis pagetoidalis (morbus Woringer -Kolopp) (4x)
Pagetoid reticulosis (Woringer -Kolopp disease)

Siatkowica pagetoidalna (choroba Woringera -Koloppa)
Ta rzadka jednostka chorobowa jest przez wielu autorów traktowana jako specyficzna odmiana ziarniniaka grzybiastego. Zmiany są zwykle zlokalizowane na kończynach dolnych i polegają na naciekaniu naskórka przez atypowe limfocyty T, immunofenotypowo identyczne jak limfocyty naciekające skórę w ziarniniaku grzybiastym.
 
Reticulosis pagetoidalis (morbus Woringer -Kolopp) (10x)
Pagetoid reticulosis (Woringer -Kolopp disease)

Siatkowica pagetoidalna (choroba Woringera -Koloppa)
Ta rzadka jednostka chorobowa jest przez wielu autorów traktowana jako specyficzna odmiana ziarniniaka grzybiastego. Zmiany są zwykle zlokalizowane na kończynach dolnych i polegają na naciekaniu naskórka przez atypowe limfocyty T, immunofenotypowo identyczne jak limfocyty naciekające skórę w ziarniniaku grzybiastym.
 
Reticulosis pagetoidalis (morbus Woringer -Kolopp) (10x)
Pagetoid reticulosis (Woringer -Kolopp disease)

Siatkowica pagetoidalna (choroba Woringera -Koloppa)
Atypowe limfocyty naciekają naskórek podobnie jak komórki raka pagetoidalnego brodawki sutkowej. Aktywność mitotyczna atypowych komórek limfoidalnych jest duża.
 
Reticulosis pagetoidalis (morbus Woringer -Kolopp) (40x)
Pagetoid reticulosis (Woringer -Kolopp disease)

Siatkowica pagetoidalna (choroba Woringera -Koloppa)
Atypowe limfocyty naciekają naskórek podobnie jak komórki raka pagetoidalnego brodawki sutkowej. Aktywność mitotyczna atypowych komórek limfoidalnych jest duża.
 
Lymphoma T-cellulare (typus panniculitis) (10x)
Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma

Chłoniak z komórek T typu zapalenia tkanki podskórnej
Tkanka podskórna jest naciekana przez atypowe limfocyty T o nietypowym immunofenotypie: CD3+, CD4-, CD8+. W odróżnieniu od zapalenia tkanki podskórnej w toczniu rumieniowatym układowym - (ang. lupus panniculitis), w naciekach chłoniakowych nie spotyka się limfocytów B (CD20+).
 
Lymphoma T-cellulare (typus panniculitis) (40x)
Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma

Chłoniak z komórek T typu zapalenia tkanki podskórnej
Tkanka podskórna jest naciekana przez atypowe limfocyty T o nietypowym immunofenotypie: CD3+, CD4-, CD8+. W odróżnieniu od zapalenia tkanki podskórnej w toczniu rumieniowatym układowym - (ang. lupus panniculitis), w naciekach chłoniakowych nie spotyka się limfocytów B (CD20+).
 
Lymphoma cutis T-cellulare (CD4+) (20x)
Primary cutaneous T-cell lymphoma (CD4+)

Pierwotny chłoniak skórny T-komórkowy (CD4+)
Komórki tego guza są limfocytami T o średniej wielkosci i dają wyraźnie dodatni odczyn na CD4 oraz CD3. Wykazują one wyraźne cechy epidermotropizmu (odczyn immunohistochemiczny na CD43 z wykorzystaniem DAB).
 
Lymphoma cutis T-cellulare (CD4+) (20x)
Primary cutaneous T-cell lymphoma (CD4+)

Pierwotny chłoniak skórny T-komórkowy (CD4+)
Komórki tego guza są limfocytami T o średniej wielkosci i dają wyraźnie dodatni odczyn na CD4 oraz CD3. Wykazują one wyraźne cechy epidermotropizmu (odczyn immunohistochemiczny na CD43 z wykorzystaniem DAB).
 
Lymphoma anaplasticum macrocellulare cutis (40x)
Cutaneous anaplastic large cell lymphoma (ALCL)

Pierwotny anaplastyczny chłoniak skórny wielkokomórkowy
Atypowe komórki są pleomorficzne i są bezładnie rozsziane w skórze właściwej, czasem wykazując cechy dermatotropizmu.
 
Lymphoma anaplasticum macrocellulare cutis (20x)
Cutaneous anaplastic large cell lymphoma (ALCL)

Pierwotny anaplastyczny chłoniak skórny wielkokomórkowy
W przeważajacej części komórkami guza są anaplastyczne komórki limfoidalne CD30+ (odczyn immunohistochemiczny na CD30 w wykorzystaniem DAB).
 
Leucaemia lymphocytica chronica B cellulare (10x)
Chronic lymphocytic leukaemia

Przewlekła białaczka limfatyczna B-komórkowa
Gęste nacieki z małych komórek limfoidalnych otaczają naczynia krwionośne. Strefa podnaskórkowa jest zwykle nie zajęta (objaw "strefy granicznej", z niem. Die Grenz zone).
 
Leucaemia lymphocytica chronica B cellulare (20x)
Chronic lymphocytic leukaemia

Przewlekła białaczka limfatyczna B-komórkowa
Gęste nacieki z małych komórek limfoidalnych otaczają naczynia krwionośne. Strefa podnaskórkowa jest zwykle nie zajęta (objaw "strefy granicznej", z niem. Die Grenz zone).
 
Lymphoma malignum B-cellulare cutis (typus follicularis) (10x)
Cutaneus follicle centre lymphoma (FCCL)

Pierwotny skórny chłoniak B-komórkowy
W utkaniu guza pojawiają się często kuliste struktury przypominające grudkowe ośrodki rozmnażania tkanki chłonnej. Ogniska te są utworzone prze duże i małe centrocyty i mniej liczne centroblasty, zmieszane z małymi limfocytami.
 
Lymphoma malignum B-cellulare cutis (typus follicularis) (20x)
Cutaneus follicle centre lymphoma (FCCL)

Pierwotny skórny chłoniak B-komórkowy
W utkaniu guza pojawiają się często kuliste struktury przypominające grudkowe ośrodki rozmnażania tkanki chłonnej. Ogniska te są utworzone prze duże i małe centrocyty i mniej liczne centroblasty, zmieszane z małymi limfocytami.
 
Lymphoma malignum B-cellulare cutis (typus follicularis) (40x)
Cutaneus follicle centre lymphoma (FCCL)

Pierwotny skórny chłoniak B-komórkowy
W utkaniu guza pojawiają się często kuliste struktury przypominające grudkowe ośrodki rozmnażania tkanki chłonnej. Ogniska te są utworzone prze duże i małe centrocyty i mniej liczne centroblasty, zmieszane z małymi limfocytami.
 
Lymphoma malignum B-cellulare cutis (typus follicularis) (20x)
Cutaneus follicle centre lymphoma (FCCL)

Pierwotny skórny chłoniak B-komórkowy
W utkaniu guza pojawiają się często kuliste struktury przypominające grudkowe ośrodki rozmnażania tkanki chłonnej. Ogniska grudkowe są wyraźnie widoczne w odczynach immunohistochemicznych (np. CD20, CD22) (odczyn immunohistochemiczny z CD20 z wykorzystaniem DAB).
 
Lymphoma malignum B cellulare cutis (typus macrocellularis) (20x)
Cutaneous diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL)

Pierwotnie skórny chłoniak z dużych komórek B
Guz jest utworzony z dużych i średniej wielkości komórek B, przypominających centroblasty lub immunoblasty. Mitozy bywają liczne.
 
Lymphoma malignum B cellulare cutis (typus macrocellularis) (40x)
Cutaneous diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL)

Pierwotnie skórny chłoniak z dużych komórek B
W utkaniu guza pojawiają się często kuliste struktury przypominające grudkowe ośrodki rozmnażania tkanki chłonnej. Ogniska grudkowe są wyraźnie widoczne w odczynach immunohistochemicznych (np. CD20, CD22) (odczyn immunohistochemiczny z CD20 z wykorzystaniem DAB).
 
Lymphoma malignum B cellulare cutis (typus macrocellularis) (20x)
Cutaneous diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL)

Pierwotnie skórny chłoniak z dużych komórek B
Odczyn z CD20 jest dodatni prawe we wszystkich komórkach nowotworowych (odczyn immunohistochemiczny na CD 20 z wykorzystaniem DAB).
 
Lymphoma malignum B cellulare cutis (typus macrocellularis) (20x)
Cutaneous diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL)

Pierwotnie skórny chłoniak z dużych komórek B
Aktywność proliferacyjna wyrażona dodatnim odczynem na Ki67 ujawnia się w 30 - 40% komórek guza (odczyn immunohistochemiczny na Ki67 z wykorzystaniem DAB).
 
Lymphoma malignum cutis B cellulare (typus marginalis) (4x)
Primary cutaneous marginal zone B - cell lymphoma (PCMZL)

Pierwotnie skórny chłoniak strefy brzeżnej
We wczesnym okresie choroby widoczne są szczątkowe grudki odczynowe otoczone przez masywny rozrost komórek monocytoidalnych lub/i komórek limfoplazmocytoidalnych.
 
Lymphoma malignum cutis B cellulare (typus marginalis) (10x)
Primary cutaneous marginal zone B - cell lymphoma (PCMZL)

Pierwotnie skórny chłoniak strefy brzeżnej
We wczesnym okresie choroby widoczne są szczątkowe grudki odczynowe otoczone przez masywny rozrost komórek monocytoidalnych lub/i komórek limfoplazmocytoidalnych.
 
Lymphoma malignum cutis B cellulare (typus marginalis) (10x)
Primary cutaneous marginal zone B - cell lymphoma (PCMZL)

Pierwotnie skórny chłoniak strefy brzeżnej
Odczyn CD20 wyraźnie ujawnia komórki linii B zarówno w resztkowej (zanikowej) grudce, jak i w jej otoczeniu (odczyn immunohistochemiczny CD20 z wykorzystaniem DAB).
 
Lymphoma malignum cutis B cellulare (typus marginalis) (10x)
Primary cutaneous marginal zone B - cell lymphoma (PCMZL)

Pierwotnie skórny chłoniak strefy brzeżnej
Komórki monocytoidalne w otoczeniu resztkowej grudki chłonnej (odczyn immunohistochemiczny CD20 z wykorzystaniem DAB).


Rozrosty histiocytarne i z komórek tucznych

edytuj
 
Histiocytosis X (Langerhans) (10x)
Langerhans cell histiocytosis

Histiocytoza z komórek Langerhansa
Rozrost histiocytów o dużych, blado wybarwionych i pofałdowanych jądrach (często o nerkowatym kształcie i obojętnochłonnej cytoplazmie. U dzieci przebiega łagodnie jako choroba Hashimoto-Pritzkera (ang. Congenital Self-Healing Reticulohistiocytosis - CSHRH), natomiast u dorosłych często przebiega złośliwie.
 
Histiocytosis X (Langerhans) (10x)
Langerhans cell histiocytosis

Histiocytoza z komórek Langerhansa
Na zdjęciu widoczny naciek w głębi skóry w przebiegu choroby Handa-Schullera-Christiana u 36-letniego chorego.
 
Mastocytosis cutanea maculo-papullosa ("urticaria pigmentosa") (10x)
Cutaneous mastocytosis

Mastocytoza skóry plamisto-grudkowa ("pokrzywka barwnikowa")
Komórki tuczne rozsiane są w górnych warstwach skóry, zwłaszcza w otoczeniu drobnych naczyń.
 
Mastocytosis cutanea maculo-papullosa ("urticaria pigmentosa") (10x)
Cutaneous mastocytosis

Mastocytoza skóry plamisto-grudkowa ("pokrzywka barwnikowa")
Barwienie błekitem Astra ujawnia mukopolisacharydy kwaśne w cytoplazmie komórek tucznych (barwienie kwaśnych mukopolisacharydów błękitem Astra wg Blooma i Kelly'ego).
 
Mastocytoma solitare (40x)
Solitary mastocytoma

Mastocytoma (guz tucznokomórkowy)
Guz skóry który może osiągać duże rozmiary i jest utworzony przez gęsto ułożone komórki. Ich jądro jest duże i silnie wybarwione, a cytoplazma jest obfita, jasna i lekko kwasochłonna. Nie stwierdza się pleomorfizmu cytologicznego.
 
Mastocytoma solitare (40x)
Solitary mastocytoma

Mastocytoma (guz tucznokomórkowy)
W barwieniu metodą Giemsy widoczne są metachromatycznie zabarwione ziarnistości w cytoplazmie komórek tucznych, otaczające niezabarwiony obszar jądra (barwienie metodą Giemsy).


Guzy neuroektodermalne

edytuj

Guzy łagodne

edytuj
 
Neuroma post traumam (pseudoneuroma) (4x)
Traumatic neuroma

Nerwiak pourazowy (rzekomy albo poamputacyjny)
Rozrost nerwów otoczonych torebką łącznotkankową.
 
Neuroma post traumam (pseudoneuroma) (10x)
Traumatic neuroma

Nerwiak pourazowy (rzekomy albo poamputacyjny)
Gęsto ułożone wiązki nerwowe nie splatające się ze sobą, są porozdzielane tkanką łączną włoknistą.
 
Neuroma post traumam (pseudoneuroma) (10x)
Traumatic neuroma

Nerwiak pourazowy (rzekomy albo poamputacyjny)
Gęsto ułożone wiązki nerwowe, nie splatające się ze sobą są porozdzielane tkanką łączną włoknistą.
 
Neuroma post traumam (pseudoneuroma) (40x)
Traumatic neuroma

Nerwiak pourazowy (rzekomy albo poamputacyjny)
W srebrzeniu wg Bielschowskiego uwidoczniają się włókna osiowe w obrębie nerwów.
 
Neuroma solitare circumscriptum (10x)
Solitary circumscribed neuroma (palisaded encapsulated neuroma)

Nerwiak pojedynczy odgraniczony
Palisadowaty układ jąder komórkowych nie zawsze jest wyraźny.
 
Neuroma solitare circumscriptum (20x)
Solitary circumscribed neuroma (palisaded encapsulated neuroma)

Nerwiak pojedynczy odgraniczony
Ciemno barwiące się jadra komórek są wydłużone i często układają się palisadowato. Guz zawiera zazwyczaj liczne włókna nerwowe widoczne w preparatach srebrzonych.
 
Neurilemmoma (schwannoma) (2x)
Neurilemmoma (schwannoma)

Osłoniak nerwowy
Guz rozwija się w skórze właściwej i jest dobrze odgraniczony od otoczenia.
 
Neurilemmoma (schwannoma) (10x)
Neurilemmoma (schwannoma)

Osłoniak nerwowy
Pasma wrzecionowatych komórek osłoniaka dobrze uwidoczniają się w odczynie immunohistochemicznym na białko S100p.
 
Neurilemmoma (schwannoma) (10x)
Neurilemmoma (schwannoma)

Osłoniak nerwowy
Obszar typu Antony A zawiera charakterystyczne układy palisadowate jader komórkowych (tzw. ciałka Verrocay'a).
 
Neurilemmoma (schwannoma) (20x)
Neurilemmoma (schwannoma)

Osłoniak nerwowy
Obszar typu Antony A zawiera charakterystyczne układy palisadowate jader komórkowych (tzw. ciałka Verrocay'a).
 
Neurofibroma diffusum (4x)
Neurofibroma

Nerwiakowłókniak
Często występujący guz osłonek nerwowych, nie posiada torebki i jest źle odgraniczony od skóry właściwej.
 
Neurofibroma diffusum (20x)
Neurofibroma

Nerwiakowłókniak
Komórki guza są małe, ich jądra są przecinkowate i mają zwykle układ chaotyczny.
 
Neurofibroma myxoides(4x)
Myxoid neurofibroma

Nerwiakowłókniak śluzowaty
Jest to jedna z wielu odmian nerwiakowłókniaka. Komórki tego nowotworu są porozsuwane przez substancję śluzowatą.
 
Neurofibroma myxoides(20x)
Myxoid neurofibroma

Nerwiakowłókniak śluzowaty
Jest to jedna z wielu odmian nerwiakowłókniaka. Komórki tego nowotworu są porozsuwane przez substancję śluzowatą.
 
Angioneurofibroma (4x)
Angioneurofibroma

Nerwiakowłokniak bogatonaczyniowy
Jest to jedna z odmian nerwiakowłókniaka.
 
Angioneurofibroma (4x)
Angioneurofibroma

Nerwiakowłokniak bogatonaczyniowy
Drobne, wrzecionowate komórki nerwiaka otaczają koliście małe naczynia krwionośne.
 
Neurotheceoma (10x)
Neurotheceoma

Otoczkowiak nerwowy
Guz rozwija się śródskórnie, często w postaci mnogich zrazików.
 
Neurotheceoma (20x)
Neurotheceoma

Otoczkowiak nerwowy
Komórki guza maja kształty wrzecionowate lub nabłonkowate, układające się w gwiazdkowate twory. Podścielisko ma charakter śluzowaty.
 
Tumor granulocellularis (Abrikosow) (4 x)
Granular cell tumour (Abrikossoff)

Guz z komórek ziarnistych (guz Abrikosowa)
Guz neuroektodermalny utworzony przez komórki ziarniste. Może rozrastać sie w postaci litej lub w gniazdach tworzących układy przypominające pączki.
 
Tumor granulocellularis (Abrikosow) (40 x)
Granular cell tumour (Abrikossoff)

Guz z komórek ziarnistych (guz Abrikosowa)
Komórki guza maja obfitą, eozynochłonną, ziarnistą cytoplazmę i małe, ciemno barwiące się jądra.


Nowotwory półzłośliwe i złośliwe

edytuj
 
Tumor granulocellularis atypicus (Abrikosow) (40x)
Atypical granular cell tumour (Abrikossoff)

Atypowy guz z komórek ziarnistych (guz Abrikosowa)
Jeśli guz jest zlokalizowany w pobliżu naskórka, może stymulować jego rzekomonowotworowy rozrost.
 
Tumor granulocellularis atypicus (Abrikosow) (40x)
Atypical granular cell tumour (Abrikossoff)

Atypowy guz z komórek ziarnistych (guz Abrikosowa)
Układ komórek jest chaotyczny, komórki są polimorficzne, często w okresie mitozy. Ten guz moze mieć złosliwy przebieg.
 
Neurilemmoma (schwannoma) malignum (20 x)
Malignant neurilemmoma (schwannoma)

Złośliwy osłoniak nerwowy
Mimo dużego zagęszczenia atypowych lemnocytów, mozna dostrzec (np. w środku fotografii) struktury przypominające zdeformowane ciałka Verocay'a.
 
Neurilemmoma (schwannoma) malignum (40 x)
Malignant neurilemmoma (schwannoma)

Złośliwy osłoniak nerwowy
Wśród atypowych lemmocytów widoczne są mitozy.
 
Tumor malignus tunicae externae nervi (20x)
Malignant peripherial nerve sheath tumor

Nowotwór złośliwy z osłonki nerwu obwodowego
Guz jest zbudowany z polimorficznych komórek wrzecionowatych,wśród których często występują atypowe figury podziałowe. Komórki te rozrastają się w środowisku śluzowatym.
 
Tumor malignus tunicae externae nervi (20x)
Malignant peripherial nerve sheath tumor

Nowotwór złośliwy z osłonki nerwu obwodowego
W utkaniu guza pojawiają się często tzw. wiry okołonaczyniowe, złożone z atypowych komórek.
 
Tumor ex cellulibus Merkel (tumor endocrinalis cutis primitivum) (4x)
Merkel cell tumor (primary neuroendocrine carcinoma of the skin)

Guz z komórek Merkela (pierwotny guz neuroendokrynny skóry).
Nowotwór rozrasta się w skórze właściwej w postaci splatających się pasm (beleczek) atypowych, małych komórek, co spowodowało stworzenie dawnej nazwy "raka beleczkowego" (łac. carcinoma trabeculare). Nowotwór nie wnika do naskórka.
 
Tumor ex cellulibus Merkel (tumor endocrinalis cutis primitivum) (20x)
Merkel cell tumor (primary neuroendocrine carcinoma of the skin)

Guz z komórek Merkela (pierwotny guz neuroendokrynny skóry).
Atypowe komórki o nadbarwliwym jądrze i bardzo skąpej cytoplazmie mogą tworzyć zarówno beleczki jak i rozetki podobne do poronnych cew gruczołowych.
 
Tumor ex cellulibus Merkel (tumor endocrinalis cutis primitivum) (4x)
Merkel cell tumor (primary neuroendocrine carcinoma of the skin)

Guz z komórek Merkela (pierwotny guz neuroendokrynny skóry).
Lite ogniska o różnej wielkości naciekającego guza zatopione są w zrębie z cechami zwyrodnienia śluzakowatego, które nie ulega desmoplazji.
 
Tumor ex cellulibus Merkel (tumor endocrinalis cutis primitivum) (40x)
Merkel cell tumor (primary neuroendocrine carcinoma of the skin)

Guz z komórek Merkela (pierwotny guz neuroendokrynny skóry).
Luźno rozmieszczone komórki guza cechują się pęcherzykowatym, kulistym jądrem i bardzo skąpą cytoplazmą. Widoczne są figury mitotyczne, ciałka apoptotyczne oraz sfałdowania błony jądrowej (ang. moldings or groves)


Guzy naczyń krwionośnych

edytuj

Guzy łagodne

edytuj
 
Granuloma angioplasticum (pyogenicum) (2x)
Pyogenic granuloma
Ziarniniak naczyniowy
Jest to brodawkowato uformowany rozrost naczyń włosowatych.
 
Granuloma angioplasticum (pyogenicum) (10x)
Pyogenic granuloma
Ziarniniak naczyniowy
Pączkowanie naczyń włosowatych odbywa się wokół drobnych, cienkosciennych naczyń krwionośnych, które często ulegają znacznemu rozszerzeniu. Stąd pochodzi inna nazwa łac. granuloma teleangictaticum.
 
Haemangioma senile (4x)
Cherry haemangioma
Naczyniak starczy
Niewielki guzek barwy czerwonej jest utworzony przez włosowate naczynia krwionośne.
 
Haemangioma senile (20x)
Cherry haemangioma
Naczyniak starczy
Naczynia krwionośne mają szerokie światło. Ich gęstość jest zróżnicowana.
 
Angiomatosis cutis (4 x)
Cutaneous angiomatosis
Naczyniakowatość skórna
Nieregularny, ławicowaty rozrost naczyń krwionośnych (głównie żylnych, zatokowatych i włosowatych) w głębszych warstwach skóry, któremu zwykle towarzyszą nacieki zapalne i martwica.
 
Angiomatosis cutis (20 x)
Cutaneous angiomatosis
Naczyniakowatość skórna
Szczeliny naczyniowe bez wyraźnych granic, a miedzy nimi widoczne są nacieki zapalne.
 
Angiokeratoma scroti (Fordyce) (2x)
Angiokeratoma of the scrotum (Fordyce type)
Rogowiec krwawy moszny (Fordyce)
Liczne guzki skóry moszny są utworzone przez rozszerzone włosowate naczynia krwionośne, pokryte akantotycznie rozrośniętym naskórkiem.
 
Angiokeratoma scroti (Fordyce) (10x)
Angiokeratoma of the scrotum (Fordyce type)
Rogowiec krwawy moszny (Fordyce)
Utkanie guzka stanowią jamiste naczynia włosowate wypełnione krwinkami. Naskórek rozrasta się akantotycznie i nie ma cech atypii.
 
Angiokeratoma (Mibelli) (2x)
Angiokeratoma (Mibelli type)
Rogowiec krwawy typu Mibelliego
Rozszerone naczynia krwionosne zlokalizowane są tuż pod naskórkiem, który ulega regularnemu rozrostowi akantotycznemu (bez cech atypii) i nadmiernemu rogowaceniu.
 
Angiokeratoma (Mibelli) (4x)
Angiokeratoma (Mibelli type)
Rogowiec krwawy typu Mibelliego
Rozszerone naczynia krwionosne zlokalizowane są tuz pod naskórkiem, który ulega regularnemu rozrostowi akantotycznemu (bez cech atypii) i nadmiernemu rogowaceniu.
 
Haemangioma arteriovenosum ("aneurysma" cirsoides) (2x)
Arteriovenous haemangioma (cirsoid "aneurysma")
Naczyniak tętniczo-żylny ("tętniak" groniasty)
Guz o charakterze zaburzenia rozwojowego (łac. ang. hamartoma) złożony z cienkościennych i grubościennych naczyń, zarówno tętniczych jak i żylnych.
 
Haemangioma arteriovenosum ("aneurysma" cirsoides) (4x)
Arteriovenous haemangioma (cirsoid "aneurysma")
Naczyniak tętniczo-żylny ("tętniak" groniasty)
Guz o charakterze zaburzenia rozwojowego (łac. ang. hamartoma) złożony z cienkościennych i grubościennych naczyń, zarówno tętniczych jak i żylnych.
 
Haemangioma cavernosum (2x)
Cavernous haemangioma
Naczyniak krwionośny jamisty
Guz jest utworzony przez znacznie porozszerzane, cienkościenne naczynia krwionośne, które w preparatach histologicznych nie zawsze są wypełnione krwią.
 
Haemangioma cavernosum (4x)
Cavernous haemangioma
Naczyniak krwionośny jamisty
Jamiste przestrzenie naczyniowe są wysłane jedna warstwą śródbłonka.
 
Haemangioma verrucosum (2x)
Verrucous haemangioma
Naczyniak brodawkowaty
Guz utworzony przez mieszaninę naczyń jamistych i włosowatych, zajmujących skórę i tkankę podskórną. Na mikrofotografii pod naskórkiem widoczne naczynia jamiste, w głębi skóry - włosowate.
 
Haemangioma verrucosum (4x)
Verrucous haemangioma
Naczyniak brodawkowaty
Jamisto rozszerzone naczynia włosowate oraz żylne są częściowo wypełnione krwią lub zakrzepami.
 
Haemangioma infantum naevoides (10 x)
Strawberry naevus
Znamię naczyniakowe truskawkowe
Ognisko naczyniakowate jest dobrze odgraniczone w skórze.
 
Haemangioma infantum naevoides (20 x)
Strawberry naevus
Znamię naczyniakowe truskawkowe
Rozrastające się naczynia włosowate mają bardzo wąskie światło, co sprawia wrażenie litego guza. Mitozy mogą być liczne.
 
Angioblastoma foetale (4x)
Tufted angioblastoma
Naczyniak płodowy kępkowy
Ogniska rozrostu naczyniaka widoczne są zarówno w skórze jak i w tkance podskórnej. Półksiężycowate naczynia limfatyczne otaczają zraziki naczyniaka krwionośnego.
 
Angioblastoma foetale (10x)
Tufted angioblastoma
Naczyniak płodowy kępkowy
Gniazda naczyniaka rozrastają sie w tkance tłuszczowej. Światła naczyń są słabo widoczne, co sprawia wrażenie guza litego.
 
Haemangioma epithelioides (10 x)
Epithelioid haemangioma or angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia
Naczyniak nabłonkowatokomórkowy
Dookoła naczyń krwionośnych, w których śródbłonek przybiera wygląd komórek nabłonkowatych, obserwuje się obfite nacieki z granulocytów kwasochłonnych, obojętnochłonnych i limfocytów.
 
Haemangioma epithelioides (20 x)
Epithelioid haemangioma or angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia
Naczyniak nabłonkowatokomórkowy
Nacieki z limfocytów i granulocytów są rozsiane wokół komórek nabłonkowatych będących zmienionymi śródbłonkami naczyniowymi.
 
Angioleiomyoma (2x)
Angioleiomyoma
Naczyniakomięśniak gładkokomórkowy
Guz jest wyraźnie odgraniczony od otaczającej skóry i tkanki podskórnej.
 
Angioleiomyoma (10x)
Angioleiomyoma
Naczyniakomięśniak gładkokomórkowy
Mięśnie gładkie otaczają koliście szczelinowate naczynia krwionośne tworzące ich ścianę.
 
Glomangioma (4 x)
Glomus tumor
Kłębczak
Komórki kłębczaka - którymi są prawdopodobnie zmodyfikowane komórki mięśniowe - otaczają cienkościenne, rozszerzone naczynia krwionośne albo tworzą wydłużone, nieregularne pasma.
 
Glomangioma (10 x)
Glomus tumor
Kłębczak
Komórki kłębczaka otaczające naczynia są wyraźnie oddalone od ich ściany.


Guzy półzłośliwe i złośliwe

edytuj
 
Haemangioendothelioma retiforme (4 x)
Retiform haemangioendothelioma
Naczyniakośródbłoniak sieciowaty
Guz o niewielkiej złośliwości, przypomina nieco wewnątrznaczyniowego śródbłoniaka brodawkowatego (łac. angioendothelioma endovasculare papillare) (tzw. guz Dąbskiej, ang. Dabska tumor). Utworzony jest przez cienkościenne, nieregularne szczeliny naczyniowe otoczone włóknistym zrębem.
 
Haemangioendothelioma retiforme (20 x)
Retiform haemangioendothelioma
Naczyniakośródbłoniak sieciowaty
Szczeliny naczyniowe, otoczone włoknistym zrębem, są wysłane pączkujacymi, podobnymi do hufnali, dużymi komórkami śródbłonka. Z tego powodu guz ten bywa nazywany (ang.) hobnail haemangioma. Inną nazwą ang. jest targetoid haemangioma.
 
Haemangiopericytoma (10 x)
Haemangiopericytoma
Obłoniak
Guz o niejasnej histogenezie, gdyż istnienie nowotworów wywodzących się z przydanki (pericytów) jest sprawą kontrowersyjną. Rozrost dotyczy wrzecionowatych komórek układających się promieniście wokół szczelinowatych naczyń, których ułożenie porównywane jest do "jelenich rogów" (ang. staghorn pattern).
 
Haemangiopericytoma (10 x)
Haemangiopericytoma
Obłoniak
Guz o niejasnej histogenezie, gdyż istnienie nowotworów wywodzących się z przydanki (pericytów) jest sprawą kontrowersyjną. Rozrost dotyczy wrzecionowatych komórek układających się promieniście wokół szczelinowatych naczyń.
 
Haemangiopericytoma (4 x)
Haemangiopericytoma
Obłoniak
W przypadkach o mało wyraźnym obrazie przekrojów naczyń, przydatne jest srebrzenie włókien retikulinowych, ujawniające ich zarysy (impregnacja solami srebra wg Gomoriego)
 
Haemangiopericytoma (20 x)
Haemangiopericytoma
Obłoniak
Komórki tego nowotworu rozchodzą się promieniście od świateł drobnych naczyń, ale nie łączą się ze śródbłonkami. Mają kształty wrzecionowate, duże nadbarwliwe jądra, figury mitotyczne są spotykane, ale nie są liczne.
 
Sarcoma Kaposi, stadium maculosum (4x)
Kaposi sarcoma, patch stage
Mięsak Kaposiego, okres plamisty
Wczesny okres tego mięsaka ma obraz histologiczny mało charakterystyczny. Obserwuje się chaotyczny rozrost drobnych naczyń i okołonaczyniowych komórek łącznotkankowych w warstwie brodawkowatej skóry właściwej. W obszarze nacieku widoczne ziarna hemosyderyny.
 
Sarcoma Kaposi, stadium maculosum (10x)
Kaposi sarcoma, patch stage
Mięsak Kaposiego, okres plamisty
Wczesny okres tego mięsaka ma obraz histologiczny mało charakterystyczny. Obserwuje się chaotyczny rozrost drobnych naczyń i okołonaczyniowych komórek łącznotkankowych w warstwie brodawkowatej skóry właściwej. W obszarze nacieku widoczne ziarna hemosyderyny.
 
Sarcoma Kaposi, stadium lammellare (4x)
Kaposi sarcoma, plaque stage
Mięsak Kaposiego, okres tarczkowy
Rozrastające się naczynia i mezenchymalne komórki okołonaczyniowe tworzą stwardniały naciek w powierzchownych warstwach skóry.
 
Sarcoma Kaposi, stadium lammellare (4x)
Kaposi sarcoma, plaque stage
Mięsak Kaposiego, okres tarczkowy
Rozrastające sie naczynia, widoczne na mikrofotografii mają chaotyczny układ i są rozdzielone łącznotkankowymi komórkami okołonaczyniowymi. Odczyn immunohistochemiczny na aktynę mięśni gładkich (SMA) ujawnia zarysy naczyń (odczyn immunohistochemiczny z użyciem DAB).
 
Sarcoma Kaposi, stadium nodulare (2x)
Kaposi sarcoma, nodular stage
Mięsak Kaposiego, okres guzkowy
Masywny rozrost naczyń i komórek okołonaczyniowych wyraźnie odcina się od skolagenizowanej tkanki łącznej skóry.
 
Sarcoma Kaposi, stadium nodulare (20x)
Kaposi sarcoma, nodular stage
Mięsak Kaposiego, okres guzkowy
W rozroście nowotworowym mięsaka biorą udział zarówno atypowe komórki śródbłonkowe, wpuklajace sie do światła naczyń jak i wrzecionowate komórki okołonaczyniowe typu histiocytów i fibroblastów.
 
Angiosarcoma endotheliale (20x)
Angiosarcoma, endothelial type
Mięsak naczyniowy albo śródbłoniak złośliwy
Szczeliny naczyniowe są szerokie, wypełnione dużymi, nieforemnymi atypowymi komórkami śródbłonkowymi, które znajdują się także poza naczyniami.
 
Angiosarcoma endotheliale (20x)
Angiosarcoma, endothelial type
Mięsak naczyniowy albo śródbłoniak złośliwy
W świetle naczyń poza złuszczającymi się komórkami śródbłonka widoczne są także składniki komórkowe krwi.
 
Angiosarcoma epithelioides (40x)
Angiosarcoma, epithelioid type
Mięsak naczyniowy nabłonkowatokomórkowy
Szczeliny naczyniowe są szerokie, wypełnione dużymi, nieforemnymi atypowymi komórkami śródbłonkowymi, które znajdują się także poza naczyniami.
 
Angiosarcoma epithelioides (40x)
Angiosarcoma, epithelioid type
Mięsak naczyniowy nabłonkowatokomórkowy
Na mikrofotografii widoczne są nieregularne, szczelinowate przestrzenie naczyniowe wysłane obrzmiałym śródbłonkiem, którego komórki mają jasną, obfitą cytoplazę i pęcherzykowate jądra. Widoczne są atypowe mitozy.


Guzy naczyń chłonnych

edytuj

Guzy łagodne

edytuj
 
Lymphangioma circumscriptum (4 x)
Lymphangioma circumscriptum
Odgraniczony naczyniak chłonny jamisty
Rozrosty naczyń chłonnych tworzą się na ograniczonej przestrzeni, często uwypuklonej w postaci brodawki lub guzka. Mogą być one wieloogniskowe.
 
Lymphangioma circumscriptum (4 x)
Lymphangioma circumscriptum
Odgraniczony naczyniak chłonny jamisty
Naczyniak dotyczy tylko warstwy brodawkowatej skóry, a naczynia są bardzo znacznie rozszerzone.
 
Lymphangioma cavernosum (2x)
Cavernous lymphangioma
Naczyniak chłonny jamisty
Nieregularne, szczelinowate naczynia chłonne znajdują się w skórze właściwej.
 
Lymphangioma cavernosum (4x)
Cavernous lymphangioma
Naczyniak chłonny jamisty
Szczeliny naczyniowe wysłane są bardzo małymi, płaskimi komórkami lub nie posiadają wcale wyściółki śródbłonkowej.


Guzy półzłośliwe i złośliwe

edytuj
 
Lymphangioma proliferans (4x)
Proliferating lymphangioma
Naczyniak chłonny proliferujący
W rzadkich przypadkach dochodzi do wyraźnej proliferacji komórek śródbłonkowych w łączących się ze sobą, porozszerzanych przestrzeniach chłonnych.
 
Lymphangioma proliferans (20x)
Proliferating lymphangioma
Naczyniak chłonny proliferujący
W rzadkich przypadkach dochodzi do wyraźnej proliferacji komórek śródbłonkowych w łączących się ze sobą, porozszerzanych przestrzeniach chłonnych.
 
Angiosarcoma (20x)
Angiosarcoma
Mięsak naczyniowy
Guz ten może mieć bardzo różny obraz histopatologiczny w zależności od miejsca pobrania wycinka. Na mikrofotografiach tworzy on gąszcz szczelin naczyniowych, do których wpuklają się atypowe komórki śródbłonka.
 
Angiosarcoma (40x)
Angiosarcoma
Mięsak naczyniowy
W świetle przestrzeni naczyniowych nie ma erytrocytów. Dlatego trudne jest odróżnienie mięsaka naczyniowego krwionośnego (łac., ang. haemangiosarcoma) od miesaka naczyniowego limfatycznego (łac., ang. lymphangiosarcoma).


Guzy włóknisto-histiocytarne

edytuj

Guzy łagodne

edytuj
 
Acrochordon (fibroma molle) (2x)
Acrochordon (skin tag)
Polip włóknisto-nabłonkowy (brodawka miękka skóry)
Zmiana uszypułowana, pokryta naskórkiem o różnej grubości. Zasadniczą część guza stanowi tkanka łączna włóknista z licznymi naczyniami a czasem z tkanką tłuszczową.
 
Fibroma keloides (10x)
Keloid
Keloid
Istotnym składnikiem guza są bardzo grube, zeszkliwiałe włókna kolagenowe, między którymi widnieją fibroblasty.
 
Fibroma pleomorphicum (4x)
Pleomorphic fibroma
Włókniak polimorficzny
W ubogokomórkowej tkance łącznej włóknistej widnieją nieregularnie rozmieszczone, atypowe, różnokształtne i nadbarwliwe jądra fibroblastów.
 
Fibroma pleomorphicum (20x)
Pleomorphic fibroma
Włókniak polimorficzny
W ubogokomórkowej tkance łącznej włóknistej widnieją nieregularnie rozmieszczone, atypowe, różnokształtne i nadbarwliwe jądra fibroblastów.
 
Collagenoma storeaforme (fibroma sclerosans) (10x)
Storiform collagenoma
Włókniak kolagenowy plecionkowaty
Fibroblasty są nieliczne i rozmieszczone pomiędzy "wiatraczkowato' ukształtowanymi pasmami kolagenu, co przypomina słomianą plecionkę. Uważa się, że jest to zanikowa forma włókniaka, utworzonego z krótkich wiązek kolagenu.
 
Collagenoma storeaforme (fibroma sclerosans) (10x)
Storiform collagenoma
Włókniak kolagenowy plecionkowaty
W barwieniu trójbarwnym tkanki łacznej widoczne są grube lecz krótkie, przeplatające się ze sobą włókna kolagenowe (niebieskie). (barwienie trójbarwne wg Mallory'ego).
 
Elastofibroma (10x)
Elastofibroma
Włókniak sprężystowłóknisty
Ubogokomórkowy guz składający się ze szkliwiejacego kolagenu oraz grubych, krzyżujących się włókien sprężystych.
 
Elastofibroma (10x)
Elastofibroma
Włókniak sprężystowłóknisty
W barwieniu orceiną widoczne są zbite i zgrubiałe włókna sprężyste o brunatnej barwie (barwienie orceiną i hematoksyliną).
 
Cicatrix hypertrophica (10x)
Hypertrophic cicatrix
Blizna przerośnięta
Fibroblasty rozrastają się równolegle do powierzchni skóry, a naskórek ulega wygładzeniu (bez wpukleń międzybrodawkowych).
 
Fibromatosis desmoides (10x)
Desmoid fibromatosis
Włókniakowatość desmoidalna albo włókniec
Ten rodzaj rozrostu włókniakowego ma różne formy kliniczne i rozmaitą lokalizację. Jedną z częstszych są powłoki brzucha, z których pochodzi guz widoczny na mikrofotografii. Guz może być bogatokomórkowy z licznymi włóknami kolagenowymi oraz może naciekać otoczenie. Jądra komórkowe są wydłużone, a mitozy bardzo nieliczne.
 
Dermatomyofibroma solitare (4x)
Solitary myofibroma
Włókniakomięśniak skóry odosobniony
Nowotwór jest zbudowany z krzyżujących się pasm łącznotkankowych i mięśniowych. W naskórku pojawiają się rozrosty akantotyczne i/lub rzekomoadneksoblastyczne.
 
Dermatomyofibroma solitare (4x)
Solitary myofibroma
Włókniakomięśniak skóry odosobniony
Nowotwór jest zbudowany z krzyżujących się pasm łącznotkankowych i mięśniowych.
 
Dermatomyofibroma solitare (4x)
Solitary myofibroma
Włókniakomięśniak skóry odosobniony
Podłużne włókna zbudowane są z mięśni gładkich, a pomiędzy nimi widnieją włókna kolagenowe.
 
Dermatomyofibroma solitare (4x)
Solitary myofibroma
Włókniakomięśniak skóry odosobniony
Włókna mięśniowe ujawnia wyraźnie odczyn na aktynę mięsni gładkich (ang. smooth muscle actin - SMA). Pomiędzy nimi widoczne poprzeczne przekroje włókien kolagenowych (odczyn immunohistochemiczny z wykorzystaniem DAB).
 
Histiocytoma fibrosum (dermatofibroma) (10x)
Fibrous histiocytoma (dermatofibroma)
Włókniak twardy albo histiocytarny
Naskórek nad włókniakiem jest nieregularnie zgrubiały, a jego warstwa podstawna przebarwiona melaniną. Strefa bezpośrednio pod naskórkiem nie jest zajmowana przez rozrost guza.
 
Histiocytoma fibrosum (dermatofibroma) (10x)
Fibrous histiocytoma (dermatofibroma)
Włókniak twardy albo histiocytarny
Rozrosty rzekomoadneksoblastyczne naskórka nad włókniakiem.
 
Histiocytoma fibrosum (dermatofibroma) (4x)
Fibrous histiocytoma (dermatofibroma)
Włókniak twardy albo histiocytarny
Skóra właściwa jest przerośnięta przez gęsto ułożone fibrocyty i histiocyty. Naskórek akantotycznie zgrubiały.
 
Histiocytoma fibrosum (dermatofibroma) (10x)
Fibrous histiocytoma (dermatofibroma)
Gęste nacieki fibro-histiocytarne otaczają liczne naczynia krwionośne (dawna nazwa guza to "naczyniak twardniejacy" - łac. haemangioma sclerosans)
 
Histiocytoma fibrosum aneurysmaticum (10x)
Fibrous histiocytoma (aneurysmatic type)
Tętniakowaty włókniak twardy
Pomiędzy rozrastajacymi się komórkami guza są widoczne zatoki naczyniowe (często bez wyściółki śródbłonkowej), wypełnione krwią. Obok widoczne są złogi hemosyderyny.
 
Histiocytoma fibrosum aneurysmaticum (20x)
Fibrous histiocytoma (aneurysmatic type)
Tętniakowaty włókniak twardy
Pomiędzy rozrastajacymi się komórkami guza są widoczne zatoki naczyniowe (często bez wyściółki śródbłonkowej), wypełnione krwią. Obok widoczne są złogi hemosyderyny.
 
Histiocytoma fibrosum lipoides (10x)
Lipoidised fibrous histiocytoma
Włókniak histiocytarny z komórek żółtakowych
Jest to rzadka odmiana włokniaka skóry, zdominowana przez histiocyty obładowane substancjami lipidowymi. Na mikrofotografii widać zarówno komórki zółtakowe jak i przestrzenie po wypłukanych kryształach kwasów tłuszczowych.
 
Histiocytoma fibrosum lipoides (20x)
Lipoidised fibrous histiocytoma
Włókniak histiocytarny z komórek żółtakowych
Na mikrofotografii dominują "kostkowe" (ang. ankle-type) histiocyty zawierające w cytoplazmie lipidy.
 
Histiocytoma fibrosum epithelioides (20x)
Fibrous histiocytoma (epitheloid type)
Włókniak twardy nabłonkowatokomórkowy
Komórki tego rzadko występującego guza mają obfitą cytoplazmę i mogą przypominać komórki nabłonkowe lub komórki znamienia melanocytarnego typu Spitz.
 
Histiocytoma fibrosum epithelioides (20x)
Fibrous histiocytoma (epitheloid type)
Włókniak twardy nabłonkowatokomórkowy
W diagnostyce różnicowej przydatne są odczyny immunohistochemiczne: na mikrofotografii widoczny dodatni odczyn na wimentynę, natomiast reakcja na białko S 100p jest ujemna (odczyn immunohistochemiczny z użyciem DAB).
 
Histiocytoma fibrosum xanthocellulare (10x)
Fibrous histiocytoma (xanthocellular type)
Włókniak twardy z komórkami żółtakowymi
Część guza jest podobna do ziarniniaka żółtakowego młodzieńczego (łac. xanthogranuloma iuvenile), zawierając zarówno komórki żółtakowe jak i komórki olbrzymie typu Toutona.
 
Xanthogranuloma iuvenile (10x)
Juvenile xanthogranuloma
Ziarniniak żółtakowy młodzieńczy
Mała grudka utworzona przez histiocyty różnego typu. w tym liczne komórki wielojądrowe typu Toutona i limfocyty. Komórki typu Toutona mogą wykazywać brzeżną wakuolizację oraz obwodowe przejaśnienie (tzw. halo).
 
Histiocytoma fibrosum atypicum (10x)
Atypical (pseudosacomatous) fibrous histiocytoma
Atypowy włókniak twardy
Utkanie guza składa się głównie z atypowych histiocytów (w tym komórek ksantomatycznych i olbrzymich komórek wielojądrowych) oraz z wiązek fibroblastów o chaotycznym układzie. Często można spostrzec mitozy.
 
Histiocytoma fibrosum atypicum (10x)
Atypical (pseudosacomatous) fibrous histiocytoma
Atypowy włókniak twardy
Utkanie guza składa się głównie z atypowych histiocytów (w tym komórek ksantomatycznych i olbrzymich komórek wielojądrowych) oraz z wiązek fibroblastów o chaotycznym układzie. Często można spostrzec mitozy.
 
Reticulohistiocytoma (20x)
Reticulohistiocytoma
Guz z komórek histio-monocytarnych
Guz zawiera komórki pochodzenia siateczkowego (jedno- i wielojądrowe) oraz komórki limfoidalne. Może zawierać liczne naczynia krwionośne.
 
Reticulohistiocytoma (20x)
Reticulohistiocytoma
Guz z komórek histio-monocytarnych
Guz zawiera komórki pochodzenia siateczkowego (jedno- i wielojądrowe) oraz komórki limfoidalne. Może zawierać liczne naczynia krwionośne.
 
Fibroxanthoma atypicum (10x)
Atypical fibroxanthoma
Atypowy żółtak włóknisty
Guz jest zwykle dobrze odgraniczony i nie nacieka głębiej położonych tkanek.
 
Fibroxanthoma atypicum (20x)
Atypical fibroxanthoma
Atypowy żółtak włóknisty
Komórki tworzące ten niezłośliwy guz są niezwykle polimorficzne.
 
Fibroxanthoma atypicum (10x)
Atypical fibroxanthoma
Atypowy żółtak włóknisty
Mikrofotografia ilustruje bardzo duży polimorfizm tego niezłośliwego nowotworu.
 
Fibroxanthoma atypicum (20x)
Atypical fibroxanthoma
Atypowy żółtak włóknisty
Wśród komórek tego guza spotyka się małe histiocyty oraz komórki olbrzymie o nadbarwliwym, niekształtnym jądrze i piankowatej cytoplazmie. Część komórek ma kształty wrzecionowate.
 
Histiocytoma fibrosum atypicum (4x)
Atypical fibrous histiocytoma
Atypowy włókniak twardy
Jest to bogatokomórkowa odmiana włokniaka histiocytarnego, zbudowana z komórek fibrohistiocytarnych z rozsianymi postaciami atypowymi (łac. macro- et hypernucleosis).
 
Histiocytoma fibrosum atypicum (10x)
Atypical fibrous histiocytoma
Atypowy włókniak twardy
Jest to bogatokomórkowa odmiana włokniaka histiocytarnego, zbudowana z komórek fibrohistiocytarnych z rozsianymi postaciami atypowymi (łac. macro- et hypernucleosis).


Nowotwory półzłośliwe i złośliwe

edytuj
 
Dermatofibrosarcoma protuberans et recidivans (10x)
Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP )
Włókniakomięsak guzowaty
Guz rozrasta się w skórze, dochodząc do naskórka.
 
Dermatofibrosarcoma protuberans et recidivans (4x)
Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP)
Włókniakomięsak guzowaty
Guz rozrasta się w skórze, naciekając w miarę rozwoju tkankę podskórną. Mimo tego jest to nowotwór zwykle o złośliwości miejscowej, rzadko dający przerzuty odległe.
 
Dermatofibrosarcoma protuberans et recidivans (4x)
Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP)
Włókniakomięsak guzowaty
Utkanie guza jest zwykle monotonne i utworzone przez splatające się ze sobą krótsze lub dłuższe wiązki fibroblastów (ang. plexiform structures)
 
Dermatofibrosarcoma protuberans et recidivans (20x)
Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP)
Włókniakomięsak guzowaty
Poszczególne wiązki nowotworowych fibroblastów tworzą struktury "wiatraczkowate", których część centralną stanowią komórki z obfitą cytoplazmą.
 
Dermatofibrosarcoma protuberans et recidivans (10x)
Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP)
Włókniakomięsak guzowaty
W wielu przypadkach utkanie mięsaka stanowią dłuższe wiązki fibroblastów, nie tworzące układu plecionki. W dolnej części mikrofotografii widoczne złogi hemosyderyny.
 
Dermatofibrosarcoma protuberans et recidivans (20x)
Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP)
Włókniakomięsak guzowaty
PW wielu przypadkach utkanie mięsaka stanowią dłuższe wiązki fibroblastów, nie tworzące układu plecionki.
 
Dermatofibrosarcoma protuberans et recidivans (20x)
Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP)
Włókniakomięsak guzowaty
Niektóre włókniakomięsaki o utkaniu krótkowiazkowym zbudowane są zarówno z fibroblastów jak i z histiocytów.
 
Dermatofibrosarcoma protuberans et recidivans (40x)
Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP)
Włókniakomięsak guzowaty
Niektóre włókniakomięsaki o utkaniu krótkowiazkowym zbudowane są zarówno z fibroblastów jak i z histiocytów.
 
Myofibrosarcoma (10x)
Myoid dermatofibrosarcoma
Włókniakomięsak mięśniopodobny
Guz ten może być odmianą włókniakomięsaka guzowatego, lub naciekać skórę wtórnie, wywodząc się często z tkanek otaczajacych stawy ręki.
 
Myofibrosarcoma (20x)
Myoid dermatofibrosarcoma
Włókniakomięsak mięśniopodobny
Wiązki wrzecionowatych komórek wykazują dodatni odczyn na aktynę mięśni gładkich (ang. smooth muscle actin, SMA)
 
Fibrosarcoma (10x)
Fibrosarcoma
Włókniakomięsak
Guz zazwyczaj rozwija się w tkankach miękkich i nacieka skórę wtórnie (na zdjęciu widać owrzodzenie).
 
Fibrosarcoma (20x)
Fibrosarcoma
Włókniakomięsak
Rozrastające się atypowe fibroblasty tworzą nieregularne, krzyżujące się ze sobą pasma.
 
Fibrohistiocytoma malignum (varietas fibroblasticum) (4x)
Malignant fibrohistiocytoma (MFH) (fibroblastic variant)
Włókniakomięsak histiocytarny (odmiana fibroblastyczna)
 
Fibrohistiocytoma malignum (varietas fibroblasticum) (10x)
Malignant fibrohistiocytoma (MFH) (fibroblastic variant)
Włókniakomięsak histiocytarny (odmiana fibroblastyczna)
 
Fibrohistiocytoma malignum (varietas myxoides) (10x)
Malignant fibrohistiocytoma (MFH) (myxoid variant)
Włókniakomięsak histiocytarny (odmiana śluzakowata)
 
Fibrohistiocytoma malignum (varietas myxoides) (20x)
Malignant fibrohistiocytoma (MFH) (myxoid variant)
Włókniakomięsak histiocytarny (odmiana śluzakowata)
 
Fibrohistiocytoma malignum (varietas gigantocellularis) (10x)
Malignant fibrohistiocytoma (MFH) (giant cell variant)
Włókniakomięsak histiocytarny (odmiana olbrzymiokomórkowa)
 
Fibrohistiocytoma malignum (varietas gigantocellularis) (20x)
Malignant fibrohistiocytoma (MFH) (giant cell variant)
Włókniakomięsak histiocytarny (odmiana olbrzymiokomórkowa)


Guzy adipocytarne

edytuj

Guzy łagodne

edytuj
 
Lipoma (4 x)
Lipoma
Tłuszczak
Guz najczęściej rozwija się w tkance podskórnej, jest zwykle utworzony przez zraziki adipocytów jednakowej wielkości, porozdzielane przez naczynia włosowate.
 
Lipoma (10 x)
Lipoma
Tłuszczak
Guz najczęściej rozwija się w tkance podskórnej, jest zwykle utworzony przez zraziki adipocytów jednakowej wielkości, porozdzielane przez naczynia włosowate.
 
Lipomatosis dermalis (4x)
Dermal lipomatosis
Tłuszczakowatość skóry
Małe, nieregularne zraziki tkanki tłuszczowej mogą występować we wszystkich warstwach skóry właściwej. Często towarzyszą im rozrosty naczyń krwionośnych.
 
Lipomatosis dermalis (10x)
Dermal lipomatosis
Tłuszczakowatość skóry
Małe nieregularne zraziki tkanki tłuszczowej mogą występować we wszystkich warstwach skóry właściwej. Często towarzyszą im rozrosty naczyń krwionośnych.
 
Lipoma dermale pendulum (2x)
Lipomatous dermal polyp
Tłuszczak polipowaty (uszypułowany)
Uszypułowane brodawki skóry mogą zawierać tkankę tłuszczową otoczoną włóknistą tkanką łączną.
 
Lipoma dermale pendulum (10x)
Lipomatous dermal polyp
Tłuszczak polipowaty (uszypułowany)
Na obrzeżu brodawki są widoczne zmiany w naskórku (epidermolysis) często występujace w zaburzeniach rozwojowych skóry.
 
Angiolipoma (4x)
Angiolipoma
Naczyniakotłuszczak
Skupiska adipocytów porozdzielane są przez małe naczynia krwionośne.
 
Angiolipoma (4x)
Angiolipoma
Naczyniakotłuszczak
Skupiska adipocytów porozdzielane są przez małe naczynia krwionośne.
 
Lipoadenoma (4x)
Lipoadenoma
Gruczolakotłuszczak
Jest to rzadka odmiana gruczolaka apokrynowego. Pomiędzy nabłonkowymi pasmami gruczolaka (typu guza mieszanego apokrynowego, łac. tumor mixtus apocrinalis) rozrasta się tkanka łaczna i tłuszczowa.
 
Lipoadenoma (10x)
Lipoadenoma
Gruczolakotłuszczak
Jest to rzadka odmiana gruczolaka apokrynowego. Pomiędzy nabłonkowymi pasmami gruczolaka (typu guza mieszanego apokrynowego, łac. tumor mixtus apocrinalis) rozrasta się tkanka łaczna i tłuszczowa.
 
Hibernoma(10x)
Hibernoma
Zimowiak
Zraziki nowotworu składają się z komórek zawierających w kwasochłonnej cytoplazmie drobne kropelki tłuszczu. Obraz mikroskopowy przypomina tkankę tłuszczową brunatną zwierząt lub płodową tkankę tłuszczową u ludzi.
 
Hibernoma(20x)
Hibernoma
Zimowiak
Zraziki nowotworu składają się z komórek zawierających w kwasochłonnej cytoplazmie drobne kropelki tłuszczu. Obraz mikroskopowy przypomina tkankę tłuszczową brunatną zwierząt lub płodową tkankę tłuszczową u ludzi.
 
Lipoma pleomorphicum (vel atypicum) (10x)
Pleomorphic lipoma
Tłuszczak wielopostaciowy (pleomorficzny)
Guz składa się z różnej wielkości adipocytów porozdzielanych tkanką łączną. Ze względu na obecność atypowych lipoblastów bywa niekiedy określany mianem "wysoko zróżnicowanego tłuszczakomięsaka" (ang. well differentiated lipoma-like liposarcoma).
 
Lipoma pleomorphicum (vel atypicum) (20x)
Pleomorphic lipoma
Tłuszczak wielopostaciowy (pleomorficzny)
Obok dużych adipocytów widoczne są także lipoblasty, czasami wielojądrowe (tzw. floret giant cells).


Nowotwory półzłośliwe i złośliwe

edytuj
 
Lipoblastoma(10x)
Lipoblastoma
Lipoblastoma
Jest to rzadko występujący guz u dzieci. Utworzony przez mieszaninę różnej wielkości adipocytów, wśród których rozsiane są lipoblasty (niekiedy kilkujądrowe), czasem zawierające liczne wodniczki.
 
Lipoblastoma(20x)
Lipoblastoma
Lipoblastoma
Jest to rzadko występujący guz u dzieci. Utworzony przez mieszaninę różnej wielkości adipocytów, wśród których rozsiane są lipoblasty (niekiedy kilkujądrowe), czasem zawierające liczne wodniczki.
 
Lipoblastoma(40x)
Lipoblastoma
Lipoblastoma
W niektórych obszarach zróżnicowanie części komórek w kierunku lipoblastów może być słabo zaznaczone.
 
Lipoblastoma(40x)
Lipoblastoma
Lipoblastoma
Guz wykazuje niewielką aktywność proliferacyjną, tak jak w tym miejscu w którym dwie komórki wykazują dodatni odczyn z Ki67. Odczyn immunohistochemiczny z Ki67 z użyciem DAB.
 
Lipoblastoma(20x)
Lipoblastoma
Lipoblastoma
Guz nacieka miejscowo i powoduje wznowy (naciekanie powięzi przedramienia u trzyletniego dziecka)
 
Lipoblastoma(20x)
Lipoblastoma
Lipoblastoma
Guz nacieka miejscowo i powoduje wznowy (naciekanie mięśni przedramienia u trzyletniego dziecka)
 
Liposarcoma myxoides(10x)
Myxoid liposarcoma
Tłuszczakomięsak śluzowaty
Guz jest utworzony przez atypowe lipoblasty, czasem wielojądrowe, nieregularnie rozsiane w śluzowato zmienionym podścielisku, w którym widać porozsuwane włókna kolagenowe.
 
Liposarcoma myxoides(10x)
Myxoid liposarcoma
Tłuszczakomięsak śluzowaty
Guz jest utworzony przez atypowe lipoblasty, czasem wielojądrowe, nieregularnie rozsiane w śluzowato zmienionym podścielisku, w którym widać liczne, drobne naczynia krwionośne.
 
Liposarcoma myxoides, varietas adipocytica (4x)
Myxoid liposarcoma, adipocytic type
Tłuszczakomięsak śluzowaty, odmiana adipocytarna
Wśród rozsianych, na ogół drobnych komórek mięsaka widać liczne komórki przypominające dojrzałe adipocyty.
 
Liposarcoma myxoides, varietas adipocytica (10x)
Myxoid liposarcoma, adipocytic type
Tłuszczakomięsak śluzowaty, odmiana adipocytarna
Wśród rozsianych, na ogół drobnych komórek miesaka widać liczne komórki przypominające dojrzałe adipocyty.
 
Liposarcoma myxoides, varietas lipoblastica (10x)
Myxoid liposarcoma, lipoblastic type
Tłuszczakomięsak śluzowaty, odmiana lipoblastyczna
Większość komórek miesaka to atypowe, często wielowodniczkowe lipoblasty z dziwacznymi jądrami, które mogą być mnogie
 
Liposarcoma myxoides, varietas lipoblastica (20x)
Myxoid liposarcoma, lipoblastic type
Tłuszczakomięsak śluzowaty, odmiana lipoblastyczna
Większość komórek mięsaka to atypowe, często wielowodniczkowe lipoblasty z dziwacznymi jądrami, które mogą być mnogie
 
Liposarcoma pleomorphicum (10x)
Pleomorphic liposarcoma
Tłuszczakomięsak wielopostaciowy
Lite ognisko atypowych lipoblastów. Niektóre z nich posiadają duże, silnie nadbarwliwe jądra. Cytoplazma bywa zwakuolizowana i zawiera tłuszcz.
 
Liposarcoma pleomorphicum (20x)
Pleomorphic liposarcoma
Tłuszczakomięsak wielopostaciowy
Lite ognisko atypowych lipoblastów. Niektóre z nich posiadają duże, silnie nadbarwliwe jądra. Cytoplazma bywa zwakuolizowana i zawiera tłuszcz.
 
Liposarcoma pleomorphicum (20x)
Pleomorphic liposarcoma
Tłuszczakomięsak wielopostaciowy
W tej odmianie tłuszczakomięsaka dominują drobne komórki wrzecionowate. Atypowe lipoblasty są mniej liczne.
 
Liposarcoma pleomorphicum (20x)
Pleomorphic liposarcoma
Tłuszczakomięsak wielopostaciowy
Skupisko dużych, atypowych komórek z obfitą cytoplazmą zawierającą tłuszcz. Jądra tych komórek charakteryzują się dyskariozą i dużymi jąderkami.