Atlas histopatologii guzów skóry/Rozrosty i nowotwory melanocytarne

ROZROSTY I NOWOTWORY MELANOCYTARNE

edytuj

Niezłośliwe

edytuj
 
Lentigo solaris (2x)
Solar lentigo

Plama soczewicowata słoneczna
Wydłużenie wpukleń międzybrodawkowych zawierających dużo melaniny i przybierających postać poronnych zawiązków włosowo-łojowych. W skórze właściwej nacieki zapalne.
 
Lentigo solaris (4x)
Solar lentigo

Plama soczewicowata słoneczna
Wydłużenie wpukleń międzybrodawkowych przybierających postać poronnych zawiązków włosowo-łojowych. Złogi melaniny w komórkach warstwy podstawnej. Wokół wpukleń kolagenizacja tkanki łącznej (ang.eosinophylic fibroplasia).
 
Naevus melanocyticus lentiginalis (naevus melnocyticus iunctionalis/marginalis) (10x)
Lentiginous melanocytic naevus

Znamię soczewicowate (znamię melanocytarne łączące/brzeżne
Wydłużenie wpukleń miedzybrodawkowych, w których zewnętrzną warstwę stanowią rozrastające się melanocyty.
 
Naevus melanocyticus lentiginalis (naevus melnocyticus iunctionalis/marginalis) (20x)
Lentiginous melanocytic naevus

Znamię soczewicowate (znamię melanocytarne łączące/brzeżne
Granice wpukleń wyznaczają komórki warstwy podstawnej naskórka wypełnione melaniną. Na granicy skórno-naskórkowej widoczny jest szereg gęsto ułożonych, normotypowych melanocytów.
 
Naevus melanocyticus lentiginalis (naevus melnocyticus iunctionalis/marginalis) (10x)
Lentiginous melanocytic naevus

Znamię soczewicowate (znamię melanocytarne łączące/brzeżne
Wpuklenia międzybrodawkowe naskórka (ang. rete ridges) znacznie wydłużone, zawierają dość równomiernie rozmieszczone melanocyty (jasne komórki). Obfite złogi melaniny widoczne są w warstwie podstawnej i przypodstawnej naskórka.
 
Naevus melanocyticus lentiginalis (naevus melnocyticus iunctionalis/marginalis) (10x)
Lentiginous melanocytic naevus

Znamię soczewicowate (znamię melanocytarne łączące/brzeżne
Plama soczewicowata zwykła albo znamię soczewicowate (dawniej: znamię melanocytarne łaczące/brzeżne)
Duża liczba minimalnie odróznicowanych melanocytów w warstwie podstawnej naskórka, głównie w obrębie wpukleń międzybrodawkowych. W skórze właściwej limfocyty i melanofagi.
 
Naevus melanocyticus iunctionalis vel marginalis, typus epithelioidalis (4x)
Junction naevus, epithelioid type

Znamię melanocytarne łączące albo brzeżne, typ nabłonkowaty
Liczne, duże gniazda melanocytów rozrastających się na granicy skórno-naskórkowej, zarówno w obrebie pochewek mieszków włosowych, jak i pomiędzy nimi. Nazwa odnosi się do lokalizacji ognisk, a nie do typu znamienia.
 
Naevus melanocyticus iunctionalis vel marginalis, typus epithelioidalis (10x)
Junction naevus, epithelioid type

Znamię melanocytarne łączące albo brzeżne, typ nabłonkowaty
Gniazda melanocytów w naskórku bez cech atypii. Taka lokalizacja ognisk pojawia się zazwyczaj we wczesnych okresach rozwoju znamion różnego typu.
 
Naevus melanocyticus compositus (4x)
Compound naevus

Znamię melanocytarne złożone
Wczesny okres tworzenia się znamienia złożonego. Gniazda melanocytów na granicy skórno-naskórkowej w szczytach brodawek skórnych oraz w skórze właściwej.
 
Naevus melanocyticus compositus (10x)
Compound naevus

Znamię melanocytarne złożone
Duże gniazda melanocytów typu A w warstwie brodawkowatej i w warstwie siatkowatej skóry właściwej.
 
Naevus melanocyticus congenitalis (profundus) (10x)
Deep congenital melanocytic naevus

Znamię melanocytarne wrodzone, głębokie
Jest to przykład głębokiego znamienia melanocytranego. Rozproszone melanocyty typu C otaczają naczynia krwionośne na granicy skóry i tkanki podskórnej.
 
Naevus melanocyticus congenitalis (profundus) (20x)
Deep congenital melanocytic naevus

Znamię melanocytarne wrodzone, głębokie
W tkance podskórnej pomiędzy adipocytami widoczne są różnokształtne melanocyty typu C.
 
Naevus pigmentosus intradermalis (typus Miescher) (2x)
Intradermal pigmented naevus (Miescher type)

Znamię barwnikowe śródskórne (typ Mieschera)
Struktury neuroidalne w powierzchownych warstwach znamienia. Melanocyty nie stykają się z naskórkiem.
 
Naevus pigmentosus intradermalis (typus Miescher) (20x)
Intradermal pigmented naevus (Miescher type)

Znamię barwnikowe śródskórne (typ Mieschera)
Struktury neuroidalne z głębszych warstw znamienia. Przypominają one przekrój ciałek Meissnera.
 
Naevus pigmentosus intradermalis (typus Miescher) (2x)
Intradermal pigmented naevus (Miescher type)

Znamię barwnikowe śródskórne (typ Mieschera)
Struktury neuroidalne (franc. lammes foliacées) w powierzchownych warstwach znamienia śródskórnego. Twory lamelarne wyłaniają się z gniazd melanocytów typu A i B.
 
Naevus pigmentosus intradermalis (typus Miescher) (20x)
Intradermal pigmented naevus (Miescher type)

Znamię barwnikowe śródskórne (typ Mieschera)
Struktury neuroidalne z głębszych warstw znamienia otoczone obrzęknietą (śluzowaciejącą) tkanką łączną. Przypominają one ciałka Meissnera.
 
Naevus pigmentosus intradermalis (typus Miescher) (4x)
Intradermal pigmented naevus (Miescher type)

Znamię barwnikowe śródskórne (typ Mieschera)
Melanocyty rozrastają się zarówno w powierzchownych jak i głębokich warstwach skóry, otaczając struktury nabłonkowe. Gniazda rozrostu melanocytów ulegają rozwarstwieniom.
 
Naevus pigmentosus intradermalis (typus Miescher) (10x)
Intradermal pigmented naevus (Miescher type)

Znamię barwnikowe śródskórne (typ Mieschera)
Struktury neuroidalne z głębszych warstw znamienia przypominają przekrój nerwu z rozrostem komórek Schwanna (lemmocytów).
 
Naevus pigmentosus intradermalis (typus Miescher) (2x)
Intradermal pigmented naevus (Miescher type)

Znamię barwnikowe śródskórne (typ Mieschera)
Duże, rzekomotorbielowate przestrzenie zwierają złuszczone melanocyty (mała kohezja komórek znamienia).
 
Naevus pigmentosus intradermalis (typus Miescher) (10x)
Intradermal pigmented naevus (Miescher type)

Znamię barwnikowe śródskórne (typ Mieschera)
Zjawisko tzw. dojrzewania melanocytów (ang. maturation). Gęsto ułożone średniej wielkości melanocyty typu B w górnej prawej części ryciny rozpraszają się i przyjmują postać komórek o bardziej obfitej cytoplazmie (melanocyty typu C).
 
Naevus melanocyticus intradermalis verrucosus (typus Unna)(2 x)
Intradermal verrucous pigmented naevus

Znamię melanocytarne śródskórne brodawkowate (typ Unna)
Brodawkowato rozrośnięte znamię typu Unny. Pomiędzy brodawkami wypełnionymi melanocytami, stwierdza się duże nagromadzenie mas rogowych.
 
Naevus melanocyticus intradermalis verrucosus (typus Unna)(4 x)
Intradermal verrucous pigmented naevus

Znamię melanocytarne śródskórne brodawkowate (typ Unna)
Ogniska melanocytarne w pobliżu naskórka zawierają dużo melaniny. W naskórku liczne melanocyty w warstwie podstawnej.
 
Naevus melanocyticus verrucosus (typus Unna)(2 x)
Verrucous pigmented naevus

Znamię melanocytarne brodawkowate (typ Unna)
Wewnątrz tworów brodawkowatych gęsto ułożone melanocyty, nie wnikające do warstwy siatkowatej. Krypty miedzy brodawkami są wypełnione masami rogowymi.
 
Naevus melanocyticus verrucosus (typus Unna)(10 x)
Verrucous pigmented naevus

Znamię melanocytarne brodawkowate (typ Unna)
Komórki melanocytarne naciekają skórę pojedynczo i w postaci gniazd, „wkraplając się” od naskórka wgłąb warstwy brodawkowatej.
 
Naevus circumferentiatus (Sutton) (4x)
Halo naevus (Sutton)

Znamię obwódkowe Suttona
Komórki znamienia, rozrastające się pod naskórkiem, tylko częściowo zawierają melaninę. W głębi skóry właściwej widoczny jest gęsty naciek z limfocytów i histiocytów, w którym są rozproszone melanocyty.
 
Naevus circumferentiatus (Sutton) (10x)
Halo naevus (Sutton)

Znamię obwódkowe Suttona
Rozrost melanocytów na granicy skórno-naskórkowej. Część komórek, wśród których widoczne są liczne melanofagi, zawiera dużo melaniny. W głębszych warstwach skóry obfity naciek limfohistiocytarny.
 
Naevus circumferentiatus (Sutton) (20x)
Halo naevus (Sutton)

Znamię obwódkowe Suttona
Melanocyty rozrastające się pod naskórkiem otoczone naciekiem limfohistiocytarnym nie zawierają melaniny lub jej minimalną ilość.
 
Naevus circumferentiatus (Sutton) (10x)
Halo naevus (Sutton)

Znamię obwódkowe Suttona
Melanocyty otoczone i porozdzielane przez naciek zapalny. Ponieważ melanocyty nie zawierały melaniny, uwidocznione zostały za pomocą odczynu immunohistochemicznego przeciwko białku S 100 z użyciem DAB.
 
Naevus melanocyticus epithelioides et/aut fusocellularis (Spitz) (4 x)
Spindle and epitheliod cell naevus Spitz

Znamię melanocytarne typu Spitz
Gniazda komórek znamienia zajmują strefę graniczną naskórka oraz warstwę brodawkowatą skóry. Naskórek z cechami acanthosis, granulosis i hyperkeratosis.
 
Naevus melanocyticus epithelioides et/aut fusocellularis (Spitz) (10 x)
Spindle and epitheliod cell naevus Spitz

Znamię melanocytarne typu Spitz
Gniazda komórek znamienia rozrastające się na granicy skórno-naskórkowej, również w otoczeniu przewodu potowego. Trzy przekroje światła tego przewodu odzwierciedlają jego wężykowaty przebieg. Po lewej stronie tzw. ciałko eozynochłonne Kamino w łączności z wpukleniem naskórka. Niektóre z komórek znamienia zawierają kule jądrowe.
 
Naevus melanocyticus epithelioides et/aut fusocellularis (Spitz) (10 x)
Spindle and epitheliod cell naevus Spitz

Znamię melanocytarne typu Spitz
Melanocyty o kształtach nabłonkowatych w strefie brzeżnej naskórka oraz gniazda w skórze właściwej ujawniają wyraźną dyskohezję, co jest przyczyną "kanciastych" kształtów komórek.
 
Naevus melanocyticus epithelioides et/aut fusocellularis (Spitz) (20 x)
Spindle and epitheliod cell naevus Spitz

Znamię melanocytarne typu Spitz
W pełni uformowane ciałko eozynochłonne Kamino leżące nad brodawką skóry. Jest ono utworzone ze składników uszkodzonej błony podstawnej naskórka
 
Naevus melanocyticus epithelioides et/aut fusocellularis (Spitz) (10 x)
Spindle and epitheliod cell naevus Spitz

Znamię melanocytarne typu Spitz
Tzw. „pagetoidalny” sposób szerzenia się komórek znamienia w naskórku. Melanocyty występują nie tylko w warstwie podstawnej, ale i w wyższych warstwach naskórka. Zjawisko to, spotykane w znamionach typu Spitz, nie jest oznaką złośliwości.
 
Naevus melanocyticus epithelioides et/aut fusocellularis (Spitz) (20 x)
Spindle and epitheliod cell naevus Spitz

Znamię melanocytarne typu Spitz
Cechy aktywności proliferacyjnej melanocytów w warstwie podstawnej naskórka. Jeden z nich ma wianuszkowaty układ jąder, charakterystyczny dla znamienia typu Spitz.
 
Naevus melanocyticus epithelioides et/aut fusocellularis (Spitz) (4 x)
Spindle and epitheliod cell naevus Spitz

Znamię melanocytarne typu Spitz
Znamię to jest zbudowane z komórek wrzecionowatych, które nie wnikają do naskórka, lecz w kilku miejscach stykają się z nim. W powierzchownej warstwie skóry widoczny jest charakterystyczny obrzęk dookoła rozszerzonych naczyń krwionośnych.
 
Naevus melanocyticus epithelioides et/aut fusocellularis (Spitz) (10 x)
Spindle and epitheliod cell naevus Spitz

Znamię melanocytarne typu Spitz
Wrzecionowate komórki znamienia o obfitej, kwasochłonnej cytoplazmie tworzą wir. Są one oddzielone od naskórka strefą obrzęku. Dość liczne figury podziałowe mogą mogą nasuwać mylne rozpoznanie czerniaka.
 
Naevus melanocyticus epithelioides et/aut fusocellularis desmoplasticus et hyalinisans(Spitz) (4x)
Desmoplastic spindle and epitheliod cell naevus Spitz

Znamię melanocytarne typu Spitz (postać desmoplastyczna ze szkliwieniem)
Drobne ogniska i pojedyncze komórki znamienia rozsiane są w desmoplastycznym i częściowo szkliwiejącym zrębie.
 
Naevus melanocyticus epithelioides et/aut fusocellularis desmoplasticus et hyalinisans(Spitz) (20x)
Desmoplastic spindle and epitheliod cell naevus Spitz

Znamię melanocytarne typu Spitz (postać desmoplastyczna ze szkliwieniem)
We włókniejącym zrębie zatopione są rzekomogruczołowe ogniska znamienia, utworzone przez duże komórki o kwasochłonnej cytoplaźmie z cechami dyskohezji. Niektóre komórki są wielojądrowe.
 
Naevus melanocyticus epithelioides et/aut fusocellularis desmoplasticus (Spitz) (10x)
Desmoplastic spindle and epitheliod cell naevus Spitz

Znamię melanocytarne typu Spitz (postać desmoplastyczna)
Komórki znamienia rozsiane są pojedynczo we włóknistym zrębie.
 
Naevus melanocyticus epithelioides et/aut fusocellularis (Spitz) (10x)
Spindle and epitheliod cell naevus Spitz

Znamię melanocytarne typu Spitz
Rozszerzenie naczyń krwionośnych jest częstą cechą znamienia Spitz. Na rycinie widoczne są liczne drobne gniazda i pojedyncze melanocyty o obfitej kwasochłonnej cytoplaźmie, rozproszone w luźnej tkance łącznej.
 
Naevus pigmentosus fusocellularis (Reed) (4x)
Pigmented spindle cell naevus Reed

Znamię barwnikowe wrzecionowatokomórkowe typu Reeda
Wrzecionowate melanocyty tworzą liczne, łączące się ze sobą gniazda na granicy skórno- naskórkowej. Zarówno gniazda melanocytarne jak i podścielisko obfitują w melanofagi, rozmieszczone pojedynczo oraz w skupiskach.
 
Naevus pigmentosus fusocellularis (Reed) (10x)
Pigmented spindle cell naevus Reed

Znamię barwnikowe wrzecionowatokomórkowe typu Reeda
Wrzecionowate melanocyty tworzą duże gniazda wewnątrznabłonkowe (otoczone przez keratynocyty). Melanina gromadzi się we wrzecionowatych melanocytach oraz w owalnych melanofagach, a nawet w komórkach naskórka. W keratynocytach warstwy kolczystej jest ona gromadzona w postaci charakterystycznych „czapeczek” okołojądrowych, a w warstwie rogowej w postaci skupisk barwnika.
 
Naevus pigmentosus fusocellularis (Reed) (4x)
Pigmented spindle cell naevus Reed

Znamię barwnikowe wrzecionowatokomórkowe typu Reeda
Żywy odczyn immunohistochemiczny na HMB45 jest typowy dla tego znamienia, w którym komórki wrzecionowate zajmują granicę skórno-naskórkową. Odczyn immunohistochemiczny na HMB45 z użyciem DAB.
 
Naevus pigmentosus fusocellularis (Reed) (10x)
Pigmented spindle cell naevus Reed

Znamię barwnikowe wrzecionowatokomórkowe typu Reeda
Melanocyty mają bardzo różne kształty, rózną zawartość melaniny i układają sie chaotycznie na granicy skórno-naskórkowej oraz w obrębie naskórka. Melanina gromadzi się obficie we wszystkich warstwach naskórka.
 
Naevus melanocyticus clonalis (4x)
Clonal melanocytic naevus or inverted melanocytic naevus

Znamię melanocytarne klonalne
Ogniska nietypowych melanocytów typu A rozrastają się na obrzeżu znamienia melanocytaranego, poniżej grup komórek typu B. Tego typu znamienia nie należy pomylić z czerniakiem w znamieniu (łac. melanoma in naevo).
 
Naevus melanocyticus clonalis (20x)
Clonal melanocytic naevus or inverted melanocytic naevus

Znamię melanocytarne klonalne
Wśród monomorficznych komórek znamieniowych typu B znajduje się gniazdo polimorficznych melanocytów typu A, ale bez figur podziałowych jąder.
 
Naevus bullocellularis (4x)
Balloon-cell naevus

Znamię balonowatokomórkowe
Gniazda balonowatych melanocytów zapełniają skórę właściwą.
 
Naevus bullocellularis (20x)
Balloon-cell naevus

Znamię balonowatokomórkowe
W utkaniu znamienia przeważają komórki balonowate o zwakuolizowanej cytoplaźmie. Część melanocytów zawiera drobnoziarnistą (pyłkowatą) melaninę w cytoplazmie.
 
Naevus melanocyticus congenitalis (2x)
Congenital melanocytic naevus

Znamię melanocytarne wrodzone
Przedstawiono jeden z wielu typów znamienia wrodzonego. Pod naskórkiem obecne pokłady melanocytów zawierających melaninę, a warstwie siatkowatej skóry właściwej płaszczynowy rozrost melanocytów bez barwnika.
 
Naevus melanocyticus congenitalis (2x)
Congenital melanocytic naevus

Znamię melanocytarne wrodzone
Melanocyty o niewielkich rozmiarach naciekają głębokie warstwy skóry wokół przydatków.
 
Naevus melanocyticus dysplasticus Clark (4x)
Dysplastic naevus Clark

Znamię melanocytarne dysplastyczne typu Clarka
Liczne wyłużone i łączące się ze sobą wpuklenia międzybrodawkowe (jak w plamie soczewicowatej - lentigo simplex) zawierają liczne, rozrastające się melanocyty i dużo melaniny, która przechodzi do warstwy rogowej. W skórze właściwej naciek zapalny. Jest to obraz tzw. łac. naevus lentiginalis
 
Naevus melanocyticus dysplasticus Clark (10x)
Dysplastic naevus Clark

Znamię melanocytarne dysplastyczne typu Clarka
Liczne, chaotycznie rozrastające się melanocyty w warstwie podstawnej naskórka łączą się ze sobą, lecz nie tworzą gniazd. Wpuklenia międzybrodawkowe zrastają się ze sobą (ang. bridging). W skórze właściwej naciek zapalny.
 
Naevus melanocyticus dysplasticus Clark (10x)
Dysplastic naevus Clark

Znamię melanocytarne dysplastyczne typu Clarka
Rozrastające i łączące się ze sobą gniazda melanocytów cechują się znacznym pleomorfizmem komórkowym. Gniazda te otoczone są silnie skolagenizowaną tkanką łączną (ang. concentric eosinophilic fibroplasia).
 
Naevus melanocyticus dysplasticus Clark (10x)
Dysplastic naevus Clark

Znamię melanocytarne dysplastyczne typu Clarka
Gniazda melanocytów ułożonych równolegle do powierzchni skóry, rozrastają się u podstawy wpukleń miedzybrodawkowych naskórka, łącząc je ze sobą (ang. bridging).
 
Naevus coeruleus (2x)
Naevus coeruleus

Znamię błękitne
Wrzecionowate i dendrytyczne melanocyty są nierównomiernie rozproszone i zajmują całą grubość skóry.
 
Naevus coeruleus (4x)
Naevus coeruleus

Znamię błękitne
Bardzo małe gniazdo dendrytycznych i silnie ubarwionych melanocytów w powierzchownych warstwach skóry.
 
Naevus coeruleus cellularis (2x)
Cellular naevus coeruleus

Znamię błękitne bogatokomórkowe
Zbite gniazda melanocytów, kulistego kształtu (podobne do buław) wpuklają się w tkankę tłuszczową, ale jej nie naciekają.
 
Naevus coeruleus cellularis (10x)
Cellular naevus coeruleus

Znamię błękitne bogatokomórkowe
Krzyżujące się wiązki wrzecionowatych melanocytów (o jasnej cytoplazmie) porozdzielane są przez pasma melanofagów obładowanych melaniną.
 
Naevus coeruleus cellularis cum degeneratione myxoides stromae (4x)
Cellular blue naevus with stromal myxoid changes

Znamię błękitne bogatokomórkowe ze śluzowaceniem podścieliska
Odmiana znamienia błękitnego bogatokomórkowego, w którym obserwuje się rozrost nowotworu w gniazdach, pomiędzy którymi widać śluzakowato zmienione podścielisko.
 
Naevus coeruleus cellularis cum degeneratione myxoides stromae (20x)
Cellular blue naevus with stromal myxoid changes

Znamię błękitne bogatokomórkowe ze śluzowaceniem podścieliska
Gniazdo melanocytów tworzące strukturę neuroidalną przypominającą ciałko Pacciniego, otoczone jest przez śluzowaciejące podścielisko.
 
Naevus coeruleus epithelioides (10x)
Epithelioid blue naevus

Znamię błękitne nabłonkowatkomórkowe
Komórki znamieniowe ułożone w gniazdach różnej wielkości nie są wyraźnie odgraniczone od otoczenia. Miejscami melanocyty zawierające barwnik ulegają rozproszeniu.
 
Naevus coeruleus epithelioides (20x)
Epithelioid blue naevus

Znamię błękitne nabłonkowatkomórkowe
Komórki znamieniowe często są ułożone w gniazdach o różnej wielkości i na obwodzie ulegają rozproszeniu.
 
Naevus coeruleus epithelioides (40x)
Epithelioid blue naevus

Znamię błękitne nabłonkowatkomórkowe
Pomiędzy komórkami zawierającymi duże ilości melaniny (przede wszystkim melanofagami) widnieją duże jądra melanocytów nabłonkowatych z wyraźnymi jąderkami.
 
Naevus coeruleus epithelioides (40x)
Epithelioid blue naevus

Znamię błękitne nabłonkowatkomórkowe
Nabłonkowate melanocyty w obrębie znamienia błękitnego posiadają duże jądra umiejscowione w środku komórki o obfitej cytoplazmie. Melanina znajduje się głównie w melanofagach.
 
Naevus coeruleus hyperpigmentosus (2x)
Hyperpigmented blue naevus

Znamię błękitne przebarwione
Wrzecionowate komórki znamienia są całkowicie wypełnione melaniną. Jest to prawdopodobnie odmiana znamienia błękitnego nabłonkowatokomórkowego.
 
Naevus coeruleus hyperpigmentosus (10x)
Hyperpigmented blue naevus

Znamię błękitne przebarwione
Wrzecionowate komórki znamienia są całkowicie wypełnione melaniną.
 
Naevus acralis (10x)
Acral naevus

Znamię dystalne
Pod silnie zrogowaciałym naskórkiem na stopie widoczne silnie wydłużone sople naskórka. Wzdłuż granicy skórno-naskórkowej układają się gniazda nabłonkowatych melanocytów. Brak odczynu zapalnego w skórze.
 
Naevus acralis (20x)
Acral naevus

Znamię dystalne
Gniazda melanocytów mają podobną wielkość i nie wnikają w skórę właściwą.
 
Naevus acralis (20x)
Acral naevus

Znamię dystalne
W niektórych miejscach wydłużone sople naskórkowe zlewają się ze sobą. Na mikrofotografii widoczne jest również wnikanie melanocytów w bardziej powierzchowne warstwy naskórka (ang. Melanocytic acral naevus with intraepidermal ascent cells; MANIAC) co może skłaniać do błędnego rozpoznania czerniaka.
 
Naevus acralis (40x)
Acral naevus

Znamię dystalne
Mimo dużego polimorfizmu kształtu i barwliwości jąder, mitozy są bardzo nieliczne albo ich brak.


Złośliwe (czerniaki)

edytuj

Czerniaki szerzące się powierzchniowo (radialnie)

edytuj
 
Melanoma in situ (lentigo maligna) (4x)
Melanoma in situ (lentigo maligna)

Czerniak przedinwazyjny (plama soczewicowata złośliwa)
Liczne, pojedyncze melanocyty rozmieszczone są głównie w warstwie podstawnej naskórka. W skórze właściwej widoczne zmiany o typie elastosis oraz nacieki zapalne.
 
Melanoma in situ (lentigo maligna) (10x)
Melanoma in situ (lentigo maligna)

Czerniak przedinwazyjny (plama soczewicowata złośliwa)
Liczne, częściowo atypowe melanocyty gęsto ułożone w warstwie podstawnej naskórka. W skórze właściwej cechy zwyrodnienia elastoidalnego skóry.
 
Melanoma in situ (lentigo maligna) (10x)
Melanoma in situ (lentigo maligna)

Czerniak przedinwazyjny (plama soczewicowata złośliwa)
Atypowe melanocyty zajmują całą warstwę podstawną naskórka i otoczenie acrosyryngium. Mimo, że poszczególne melanocyty stykają się ze sobą, nie tworzą wyraźnych gniazd. Jasne obrzeże poszczegółnych melanocytów jest artefaktem (ang. retraction artifact).
 
Melanoma in situ (lentigo maligna) (10x)
Melanoma in situ (lentigo maligna)

Czerniak przedinwazyjny (plama soczewicowata złośliwa)
Atypowe melanocyty są nieregularnie rozsiane: pojedynczo lub w postaci małych grup (gniazd). Obejmują one całą strefę brzeżną naskórka i warstwę zewnętrzną pochewki włosa (tu o nieprawidłowej budowie łac. pilus bigeminus). W skórze właściwej widoczne nacieki zapalne. Jasne obrzeże poszczegółnych melanocytów jest artefaktem (ang. retraction artifact).
 
Melanoma in situ (lentigo maligna) (20x)
Melanoma in situ (lentigo maligna)

Czerniak przedinwazyjny (plama soczewicowata złośliwa)
Poza licznymi małymi i regularnie rozmieszczonymi melanocytami widoczne są melanocyty atypowe, o obfitej, jasnej cytoplazmie i często powiększonym, nadbarwliwym jądrze. Są one zlokalizowane głównie we wpukleniach między brodawkami naskórka.
 
Melanoma in situ (lentigo maligna) (20x)
Melanoma in situ (lentigo maligna)

Czerniak przedinwazyjny (plama soczewicowata złośliwa)
Liczne atypowe melanocyty są zlokalizowane w strefie brzeżnej naskórka. Za rozpoznaniem czerniaka przemawia różnokształtność i różna wielkość melanocytów i ich jąder. Melanina jest widoczna w dużych ilościach w melanofagach oraz w formie pyłu w melanocytach strefy brzeżnej.
 
Melanoma lentiginosum in situ (10x)
In situ lentiginous melanoma)

Czerniak przedinwazyjny lentiginalny
Rzadka postać czerniaka przedinwazyjnego, w której atypowe melanocyty zajmują zarówno warstwę podstawną naskórka jak i wpuklenia międzybrodawkowe (ang. rete ridges). Zwraca uwagę brak zwyrodnienia elastoidalnego w skórze właściwej.
 
Melanoma lentiginosum in situ (10x)
In situ lentiginous melanoma)

Czerniak przedinwazyjny lentiginalny
Znacznie wydłużone wpuklenia międzybrodawkowe naskórka (ang. rete ridges) są otoczone melanocytami o dużym stopniu atypii i obwodowym przejaśnieniem (tzw. artefakty retrakcyjne).
 
Melanoma infiltrans e lentigine maligna (10x)
Lentigo maligna melanoma (LMM)

Czerniak na podłożu plamy soczewicowatej złośliwej
Rozrosty melanocytów nie zawierających barwnika obserwuje się w naskórku (szerzenie się pagetoidalne), oraz poniżej granicy skórno-naskórkowej.
 
Melanoma infiltrans e lentigine maligna (20x)
Lentigo maligna melanoma (LMM)

Czerniak na podłożu plamy soczewicowatej złośliwej
Początek inwazji: gniazda atypowych melanocytów w naskórku i w skórze właściwej objętej naciekiem zapalnym z limfocytów.
 
Melanoma superficiale expandens (4x)
Superficial spreading melanoma (SSM)

Czerniak o wzroście powierzchownym
Duże gniazda atypowych melanocytów rozrastają się w naskórku (tzw. pagetoidalny rozrost melanocytów). W podścielisku intensywny naciek zapalny, a w warstwie rogowej złogi melaniny
 
Melanoma superficiale expandens (10x)
Superficial spreading melanoma (SSM)

Czerniak o wzroście powierzchownym
Atypowe melanocyty są rozsiane w naskórku pojedynczo, albo skupione w postaci większych gniazd utworzonych z kilku do kilkudziesięciu komórek (tzw. rozrost pagetoidalny melanocytów).
 
Melanoma superficiale expandens (4x)
Superficial spreading melanoma (SSM)

Czerniak o wzroście powierzchownym
Gniazda melanocytów naciekają skórę powierzchownie. Na granicy skórno-naskórkowej skupiska melanocytów w warstwie podstawnej naskórka.
 
Melanoma superficiale expandens (10x)
Superficial spreading melanoma (SSM)

Czerniak o wzroście powierzchownym
Atypowe melanocyty są rozsiane pojedynczo lub w gniazdach w powierzchownych warstwach skóry właściwej oraz w naskórku.
 
Melanoma superficiale expandens (10x)
Superficial spreading melanoma (SSM)

Czerniak o wzroście powierzchownym
Melanocyty zawierające dużo drobnoziarnistej melaniny, rozrastają się w sposób rozproszony lub w postaci gniazd w obrębie naskórka. Pod nim, w głębszych warstwach widoczne są melanofagi zawierające zbryloną melaninę.
 
Melanoma superficiale expandens (10x)
Superficial spreading melanoma (SSM)

Czerniak o wzroście powierzchownym
Ogniska i pojedyncze komórki czerniaka naciekają powierzchownie naskórek i skórę. Odczyn na HMB45 z użyciem fuksyny.
 
Melanoma superficiale expandens, varietas microfusocellularis (2x)
Superficial spreading melanoma(SSM)(small spindle cell variant)

Czerniak o wzroście powierzchownym, drobnowrzecionowatokomórkowy
Czerniak o powierzchownym (radialnym) typie wzrostu, utworzony przez małe komórki wrzecionowate, rozrastające się tuż pod naskórkiem.
 
Melanoma superficiale expandens, varietas microfusocellularis (20x)
Superficial spreading melanoma(SSM)(small spindle cell variant)

Czerniak o wzroście powierzchownym, drobnowrzecionowatokomórkowy
Czerniak o powierzchownym (radialnym) typie wzrostu, utworzony przez małe komórki wrzecionowate, rozrastające się tuż pod naskórkiem.
 
Melanoma acrale lentiginosum (4x)
Acral lentiginous melanoma (ALM)

Czerniak dystalny
Rozrost atypowych melanocytów, głównie na granicy skórno-naskórkowej. W skórze nacieki zapalne, naskórek nadmiernie zrogowaciały. W brodawkach skóry właściwej rozszerzone naczynia krwionośne.
 
Melanoma acrale lentiginosum (10x)
Acral lentiginous melanoma (ALM)

Czerniak dystalny
Wczesna faza rozwoju guza. Gniazda atypowych melanocytów rozrastają się w naskórku, zwłaszcza w warstwie podstawnej (ang. lentiginous proliferation). W brodawkach skóry właściwej liczne melanofagi.


Czerniaki szerzące się wgłębnie (wertykalnie)

edytuj
 
Melanoma nodulare (2x)
Nodular melanoma

Czerniak, postać guzkowa
Nowotwór rozrasta się nie tylko wgłębnie (wertykalnie), ale z jednego boku (lewa strona mikrofotografii) także powierzchniowo (radialnie). Melanina jest rozmieszczona nierównomiernie.
 
Melanoma nodulare (2x)
Nodular melanoma

Czerniak, postać guzkowa
W tym przypadku nowotwór ma kształt dużego guza utworzonego przez splatające się ze sobą pasma melanocytów. Budowa histocytologiczna tych czerniaków może być bardzo różnorodna, co odzwierciedla się w nazewnictwie odmian czerniaków.
 
Melanoma policlonale (4x)
Policlonal melanoma

Czerniak guzowaty poliklonalny
Lity guz utworzony przez różnokształtne komórki (rozrost poliklonalny).
 
Melanoma policlonale (10x)
Policlonal melanoma

Czerniak guzowaty poliklonalny
W utkaniu guza widoczne są grupy atypowych melanocytów zawierających melaninę jak i komórki bezbarwnikowe, przypominające komórki A, B i C zwykłych znamion barwnikowych.
 
Melanoma microglobocellulare (2x)
Small-cell melanoma

Czerniak drobnookrągłokomórkowy
Guz ten występuje rzadko, cechuje się dużą złośliwością, rozrasta się w nieregularnych ogniskach, często ulega owrzodzeniu.
 
Melanoma microglobocellulare (20x)
Small-cell melanoma

Czerniak drobnookrągłokomórkowy
Komórki tego czerniaka są bardzo małe. Ich jądra są nadbarwliwe, a cytoplazma bardzo skąpa. Przeważnie są to guzy bezbarwnikowe.
 
Melanoma desmoplasticum (4x)
Desmoplastic melanoma

Czerniak desmoplastyczny
Ten typ czerniaka jest klasycznym przykładem rozrostu wgłębnego (wertykalnego). Zdjęcie pokazuje wczesną fazę rozwoju nowotworu. Melanocyty wrastające w skórę są trudne do odróżnienia od fibroblastów. Naskórek jest zgrubiały i wrasta endofitycznie.
 
Melanoma desmoplasticum (4x)
Desmoplastic melanoma

Czerniak desmoplastyczny
Dodatni odczyn HMB45 widoczny jest zarówno w melanocytach naskórka jak i w melanocytach wrastających w skórę właściwą. Odczyn immunohistochemiczny z użyciem DAB.
 
Melanoma desmoplasticum (10x)
Desmoplastic melanoma

Czerniak desmoplastyczny
Powierzchnia guza owrzodziała. Pod strupem (górna część obrazu) widoczne są wydłużone komórki o różnokierunkowym ułożeniu.
 
Melanoma desmoplasticum (20x)
Desmoplastic melanoma

Czerniak desmoplastyczny
Wrzecionowate melanocyty wnikają w tkankę łączną, w której grube włókna kolagenowe stykają się fibroblastami i atypowymi melanocytami.
 
Melanoma desmoplasticum (10x)
Desmoplastic melanoma

Czerniak desmoplastyczny
Niekiedy atypowe melanocyty rosną w skórze właściwej "de novo", bez rozrostu atypowych melanocytów naskórka.
 
Melanoma desmoplasticum et neurotropicum (40x)
Desmoplastic and neurotropic melanoma

Czerniak desmoplastyczny okołonerwowy
W głębi skóry atypowe melanocyty naciekają perineurium oraz intraneurium.
 
Melanoma naevoides (2x)
Nevoid melanoma

Czerniak znamieniopodobny
Rozrosty melanocytów porozdzielane są pasmami nabłonka i tworzą małe skupiska komórek, przypominających melanocyty typu A lub typu B obecne w zwykłych znamionach barwnikowych.
 
Melanoma naevoides (40x)
Nevoid melanoma

Czerniak znamieniopodobny
Atypowe komórki czerniaka dość często mogą układać się w małe gniazdka utworzone z kilku komórek, co przypomina strukturę znamienia barwinkowego. Jądra melanocytów są bardzo duże i zawierają wyraźne jąderka.
 
Melanoma naevoides (2x)
Nevoid melanoma

Czerniak znamieniopodobny
Zmiana o charakterze guzkowym, wrastająca wgłębnie (wertkalnie). Na obrzeżu zmiana jest ograniczona wydłużonymi wypustkami naskórkowymi.
 
Melanoma naevoides (10x)
Nevoid melanoma

Czerniak znamieniopodobny
Gniazda małych melanocytów pozbawionych barwnika, otoczone są naciekami z komórek limfoidalnych. Nie stwierdza się wyraźnego pleomorfizmu komórek. Ten typ czerniaka nazywano czasami czerniakami nieznacznie odróżnicowanymi (ang. minimal deviation melanoma)
 
Melanoma pseudovasculare (4x)
Pseudovascular melanoma

Czerniak rzekomonaczyniowy
Po lewej stronie ryciny rozległy, wgłębny (wertykalny) rozrost melanocytów, zawierający zatokowate przestrzenie wypełnione krwią. Po prawej stronie powierzchowne (radialne) szerzenie się komórek czerniaka pod naskórkiem (tzw. "ramiona", ang. shoulders).
 
Melanoma pseudovasculare (10x)
Pseudovascular melanoma

Czerniak rzekomonaczyniowy
Naczynia krwionośne w czerniaku są cienkościennymi naczyniami włosowatymi (zwykle rozszerzonymi) lub źle odgraniczonymi przestrzeniami zatokowatymi, wypełnionymi krwią.
 
Melanoma pseudovasculare (4x)
Pseudovascular melanoma

Czerniak rzekomonaczyniowy
Rozlewiska krwi są otoczone melanocytami, a nie komórkami śródbłonka (stąd określenie "rzekomonaczyniowy").
 
Melanoma pseudovasculare (10x)
Pseudovascular melanoma

Czerniak rzekomonaczyniowy
Zatokowate ognisko rozluźnienia struktury czerniaka. Melanocyty „pływają” w jamkach, tak jak komórki akantolityczne w pęcherzycy. Przypomina to naczynia wysłane śródbłonkiem.
 
Melanoma pseudoglandulare (adenoides) (10x)
Adenoid (pseudoglandular) melanoma

Czerniak rzekomogruczołowy
Komórki czerniakowe tworzą układy rzekomogruczołowe, co jest następstwem częściowej dyskohezji.
 
Melanoma pseudoglandulare (adenoides) (20x)
Adenoid (pseudoglandular) melanoma

Czerniak rzekomogruczołowy
Komórki czerniakowe tworzą układy rzekomogruczołowe, co jest następstwem częściowej dyskohezji.
 
Melanoma myxoides (40x)
Myxoid melanoma

Czerniak, typ śluzowaty
Melanocyty czerniaka są porozsuwane w następstwie zwyrodnienia śluzowatego (łac. degeneratio myxoides) substancji międzykomórkowej. Zmiany śluzakowate mogą dotyczyć całego guza, bądź jego części.
 
Melanoma myxoides (40x)
Myxoid melanoma

Czerniak, typ śluzowaty
Wielowypustkowe komórki czerniaka, chaotycznie rozmieszczone, tworzą siatkowaty układ przypominający śluzaka. Substancja międzykomórkowa jest bogata w mukopolisacharydy. Barwienie mucykarminem.
 
Melanoma clarocellulare (20x)
Clear cell melanoma

Czerniak jasnokomórkowy
Komórki czerniaka mają obfitą, jasną, jakby „wypłukaną” cytoplazmę, co jest efektem dużej zawartości glikogenu. Granice komórek są wyraźne.
 
Melanoma clarocellulare (20x)
Clear cell melanoma

Czerniak jasnokomórkowy
Czerniak jasnokomórkowy, podobnie jak inne postacie czerniaka, zawiera w cytoplazmie białko S100. Odczyn immunohistochemiczny z użyciem DAB.
 
Melanoma aëroglobosocellularis (20x)
Baloon cell melanoma

Czerniak balonowatokomórkowy
Komórki czerniaka tego typu mają obfitą, jasną lub ziarnistą cytoplazmę i małe, centralnie położone jądra. Mogą naciekać zarówno skórę jak i naskórek.
 
Melanoma aëroglobosocellularis (20x)
Baloon cell melanoma

Czerniak balonowatokomórkowy
Ognisko przerzutowe czerniaka balonowatokomórkowego w skórze: w tym przypadku jądra komórkowe są większe a cytoplazma zawiera melaninę rozproszoną pyłkowo.
 
Melanoma neuroides (20x)
Neuroid melanoma

Czerniak neuroidalny
W tym typie czerniaka komórki nowotworowe układają się palisadowato, tworząc struktury neuroidalne (tj. poronne, olbrzymie rozetki).
 
Melanoma neuroides (20x)
Neuroid melanoma

Czerniak neuroidalny
Układ melanocytów może niekiedy przypominać struktury nerwowe, takie jak np. ciałka Pacciniego.
 
Melanoma rhabdoides (10x)
Rhabdoid melanoma

Czerniak typu rabdoidalnego
Komórki tego czerniaka cechują się całkowitą dyskohezją, obfitą, kwasochłonną cytoplazmą i atypią jądrową. Nie wytwarzają melaniny. Zmiany tego typu mogą dotyczyć całego guza lub tylko jego części.
 
Melanoma rhabdoides (20x)
Rhabdoid melanoma

Czerniak typu rabdoidalnego
Widoczna całkowita dyskohezja, obfita, kwasochłonna cytoplazma komórek i cechy znacznej atypii jąder. W wielu jądrach widoczne są tzw. kule jądrowe, będące wgłobieniami cytoplazmy do jąder. W cytoplazmie natomiast stwierdza się kwasochłonne inkluzje (wtręty).
 
Melanoma gigantocellulare (20x)
Giant-cell melanoma

Czerniak olbrzymiokomórkowy
Czasami komórki czerniaka charakteryzu-ją się skrajną atypią z obecnoscią komórek o „potworniastych”, dziwacznych kształtach (ang. bizzare-cells) i atypowych figurach podziałowych. Niektóre z jąder zawierają wpuklenia cytoplazmy, tzw. kule jądrowe.
 
Melanoma gigantocellulare (40x)
Giant-cell melanoma

Czerniak olbrzymiokomórkowy
Komórki czerniaka miewają jądra kształtu rogalikowatego, odpchane na obwód przez deutoplazmę. Zjawisko to może być skutkiem łączenia się kilku, wianuszkowato ułożonych, jader i/lub etapem tworzenia się kuli jądrowej.
 
Melanoma signetocellulare (10x)
Signet-ring cell melanoma

Czerniak sygnetokomórkowy
Atypowe melanocyty tworzą struktury przypominające gniazda naczyniakomięsaka (łac., ang. angiosarcoma).
 
Melanoma signetocellulare (20x)
Signet-ring cell melanoma

Czerniak sygnetokomórkowy
Komórki czerniakowe przylegają do obrzeża przestrzeni naczyniopodobnej tylko jednym bokiem lub złuszczają się do jej światła, co przypomina akantolizę. Komórki te cechują się obfitą, często jasną cytoplazmą, dużym jądrem, zwykle odsuniętym ku obwodowi (podobieństwo do sygnetu).
 
Melanoma hyperpigmentosum (40x)
Hyperpigmented melanoma

Czerniak przebarwiony
Nabłonkowate komórki czerniaka mogą gromadzić duże ilości gruboziarnistej melaniny, lokalizującej się głównie na obwodzie cytoplazmy. Obraz przypomina bardzo rzadko spotykaną postać czerniaka nazywaną ang. pigment synthesizing melanoma (equine or animal type melanoma)(PSM) oraz nabłonkowate znamię błękitne.
 
Melanoma hyperpigmentosum (40x)
Hyperpigmented melanoma

Czerniak przebarwiony
Czerniaki te mogą być utworzone przez wrzecionowate komórki obładowane gruboziarnistą, czarno-brunatną melaniną (eumelanianę).
 
Melanoma simile naevus Spitz (10x)
Spitzoid melanoma

Czerniak podobny do znamienia Spitz
Gniazda komórek czerniakowych są rozsiane w skórze właściwej, nie łącząc się z melanocytami naskórka. Mitozy są liczne. Stopień atypii i wielkość komórek strefy głębokiej i strefy podnaskórkowej są podobne (brak tzw. "dojrzewania", typowego dla znamienia Spitz).
 
Melanoma simile naevus Spitz (20x)
Spitzoid melanoma

Czerniak podobny do znamienia Spitz
Komórki tego czerniaka maja obfitą, kwasochłonną cytoplazmę, kanciasty kształt i układają się luźno (dyskohezja). Jądra z cechami znacznej dyskariozy, są nadbarwliwe i niekształtne, co upodabnia je do znamienia Spitz.
 
Melanoma simile naevus Reed(4x)
Reed-naevus like melanoma

Czerniak podobny do znamienia Reeda
Atypowe, wrzecionowate melanocyty rozrastają się w warstwie brodawkowatej skóry, wnikając do wpukleń międzybrodawkowych (ang. rete ridges). Często widoczne są mitozy.
 
Melanoma simile naevus Reed(20x)
Reed-naevus like melanoma

Czerniak podobny do znamienia Reeda
Atypowe, wrzecionowate melanocyty rozrastają się w warstwie brodawkowatej skóry, wnikając do wpukleń międzybrodawkowych (ang. rete ridges). Często widoczne są mitozy.
 
Melanoma fusocellulare (20x)
Spindle-cell melanoma

Czerniak wrzecionowatokomórkowy
W licznych przypadkach czerniaków obserwuje się budowę wrzecionowatokomórkową. W nowotworach tych, w przeciwieństwie do znamienia Spitz, wiązki komórek mogą układać się równolegle do naskórka.
 
Melanoma fusocellulare (40x)
Spindle-cell melanoma

Czerniak wrzecionowatokomórkowy
Wrzecionowate komórki czerniaka mogą zawierać zróżnicowane ilości melaniny. Bywa ona delikatnie, pyłkowato rozproszona w ich cytoplazmie. Innymi komórkami z dużą ilością melaniny są melanofagi, gromadzące ją w postaci zbitych, gruboziarnistych mas.
 
Melanoma microfusocellulare (2x)
Small spindle-cell melanoma

Czerniak drobnowrzecionowatokomórkowy
Nowotwór ma kształt guzka. Po prawej stronie, na jego obwodzie widoczne ognisko brzeżne (tzw. ramiono, ang. shoulder).
 
Melanoma microfusocellulare (20x)
Small spindle-cell melanoma

Czerniak drobnowrzecionowatokomórkowy
Komórki mają wąskie, wrzecionowate jądra, skąpą cytoplazmę i układają się pasmowato. Rozpoznanie wymaga potwierdzenia odczynami immunohistochemicznymi i/lub histochemicznymi.
 
Melanoma pseudosarcomatosum (10x)
Pseudosarcomatous melanoma

Czerniak rzekomomięsakowy
Wiatraczkowate (ang. propeller-like) układy komórek czerniaka przypominają histoarchitektonikę włókniakomięsaka skórnego (łac., ang. dermatofibrosarcoma). Czerniaki tego typu często rozwijają się na stopach, będąc guzowatą postacią czerniaków dystalnych (ang. acral lentiginous melanoma, ALM).
 
Melanoma pseudosarcomatosum (40x)
Pseudosarcomatous melanoma

Czerniak rzekomomięsakowy
Drobne, wrzecionowate komórki czerniaka tworzą krótkie wiązki przeplatające się ze sobą, co stwarza podobieństwo do włókniakomięsaka skórnego (łac., ang. dermatofibrosarcoma). O rozpoznaniu decyduje dodatni odczyn immunohistochemiczny np. na HMB45. Odczyn immunohistochemiczny z użyciem DAB.
 
Melanoma pseudosarcomatosum (20x)
Pseudosarcomatous melanoma

Czerniak rzekomomięsakowy
Wiązki drobnych komórek wrzecionowatych porozdzielane przez nacieki z komórek limfoidalnych przypominają włokniakomięsaka (łac., ang. fibrosarcoma).
 
Melanoma pseudosarcomatosum (20x)
Pseudosarcomatous melanoma

Czerniak rzekomomięsakowy
Odczyn na białko S100p jest wyraźnie dodatni. Odczyn immunohistochemiczny z użyciem DAB.
 
Naevus coeruleus malignus (4x)
Malignant blue naevus

Czerniak na podłożu znamienia błękitnego
"Buławowaty" kształt ognisk rozrostu melanocytów wskazuje na typ zmiany, tak jak w znamieniu błękitnym.
 
Naevus coeruleus malignus (10x)
Malignant blue naevus

Czerniak na podłożu znamienia błękitnego
Komórki ognisk guza mają znaczny indeks proliferacyjny, w tym wypadku indeks Ki67+ wynosi ok. 10%. Odczyn immunohistochemiczny z użyciem DAB.
 
Naevus coeruleus malignus (40x)
Malignant blue naevus

Czerniak na podłożu znamienia błękitnego
Wrzecionowate melanocyty o pasmowatym układzie zawieraja sporo melaniny. O rozpoznaniu zadecydował stopień atypii komórkowej, duży stosunek jądrowo-cytoplazmatyczny oraz duża liczba mitoz, obecność atypowych figur podziałowych (np. w środku ryciny).
 
Naevus coeruleus malignus (40x)
Malignant blue naevus

Czerniak na podłożu znamienia błękitnego
Na rycinie widoczne są nabłonkowate, atypowe melanocyty z bardzo dużymi, pęcherzykowatymi jądrami i powiększonymi jąderkami. Liczne atypowe mitozy dopełniają cytologicznych kryteriów złośliwości.
 
Melanoma in statu regressionis (20x)
Regression of melanoma

Czerniak w stanie regresji
Zwyrodniałe melanocyty są otoczone zbitym naciekiem z komórek limfoidalnych.
 
Melanoma in statu regressionis (20x)
Regression of melanoma

Czerniak w stanie regresji
Komórki czerniaka rozpraszają się w nacieku z komórek limfoidalnych i ulegają zwyrodnieniu oraz apoptozie.
 
Melanoma in statu regressionis (10x)
Regression of melanoma

Czerniak w stanie regresji
Gniazda czerniaka ulegają dezintegracji, a jego komórki zwyrodnieniu w następstwie naciekania przez komórki limfoidalne.
 
Melanoma in statu regressionis (40x)
Regression of melanoma

Czerniak w stanie regresji
Czerniak w stanie regresji
Pełna dezintegracja utkania czerniaka, którego komórki ulegają zwyrodnieniu wskutek nacieczenia przez komórki limfoidalne.
 
Status post regressionem melanomatis (4x)
Melanoma post regressionem

Stan po regresji czerniaka
Ujście mieszka włosowego (łac. infindibulum pili) otoczone przez komórki nacieku zapalnego z dużą liczbą melanofagów. Naskórek w stanie zaniku.
 
Status post regressionem melanomatis (10x)
Melanoma post regressionem

Stan po regresji czerniaka
Pod większym powiększeniem nie stwierdza się komórek czerniakowych.
 
Melanoma metastaticum (20x)
Metastatic melanoma

Czerniak przerzutowy
Gniazda atypowych melanocytów w skórze nie stykają się z nie zmienionym naskórkiem.
 
Melanoma metastaticum (40x)
Metastatic melanoma

Czerniak przerzutowy
Czop z atypowych melanocytów czerniaka w naczyniu w otoczeniu guza. W jednym miejscu atypowe melanocyty wydostają się poza obręb naczynia.
 
Melanoma epidermotropicum metastaticum (40x)
Epidermotropic metastatic melanoma

Epidermotropowy czerniak przerzutowy
W postaci epidermotropowej przerzutu czerniaka do skóry, atypowe komórki niszczą błonę podstawną i są obecne zarówno w skórze właściwej jak i w naskórku.
 
Melanoma epidermotropicum metastaticum (40x)
Epidermotropic metastatic melanoma

Epidermotropowy czerniak przerzutowy
Epidermotropizm wyrażony naciekaniem naskórka przez pojedyncze, atypowe melanocyty (tzw. pagetoidalny rozrost melanocytów).