Atlas histopatologii guzów skóry/Rozrosty i nowotwory z przydatków skóry (adneksalne)

ROZROSTY I NOWOTWORY PRZYDATKÓW SKÓRY (ANDEKSALNE)

edytuj

Guzy wywodzące się z komórek warstwy podstawnej naskórka

edytuj

Niezłośliwe

edytuj
 
Proliferatio pseudoadnexoblastica basaloides (2×)
Pseudoadnexoblastic basaloid proliferation

Rozrost podstawnokomórkowy rzekomoadneksoblastyczny
Zmiany tego typu często pojawiają sie nad włókniakami skóry i są utworzone z rozrostów silnie wydłużonych, cienkich pasm nabłonka.
 
Proliferatio pseudoadnexoblastica basaloides (4×)
Pseudoadnexoblastic basaloid proliferation

Rozrost podstawnokomórkowy rzekomoadneksoblastyczny
Podstawnokomórkowe (bazaloidne) rozrosty odnaskórkowe przypominają płodowe zawiązki przydatków skóry.
 
Proliferatio pseudoadnexoblastica basaloides (2×)
Pseudoadnexoblastic basaloid proliferation

Rozrost podstawnokomórkowy rzekomo adneksoblastyczny
Wąskie, łączące się ze sobą pasma komórek bazaloidnych tworzą sieć w skórze właściwej. Zmiana ma charakter zaburzenia rozwojowego o typie hamartoma.
 
Proliferatio pseudoadnexoblastica basaloides (10×)
Pseudoadnexoblastic basaloid proliferation

Rozrost podstawnokomórkowy rzekomoadneksoblastyczny
Pod większym powiększeniem charakterystyczny obraz zrębu łącznotkankowego, który otacza bulwiaste zakończenia rozrośniętych pasm bazaloidnych i przypomina zawiązki płodowe przydatków skóry oraz mezenchymalną osłonkę tych zawiązków (łac. capsula perifollicularis).
 
Proliferatio pseudoadnexoblastica basaloides (4×)
Pseudoadnexoblastic basaloid proliferation

Rozrost podstawnokomórkowy rzekomoadneksoblastyczny
Wąskie łączace się ze sobą pasma komórek bazaloidnych tworzą obraz przypominający włókniakonabłoniaka podstawnokomórkowego Pinkusa.
 
Hamartoma basaloides (2×)
Basaloid hamartoma

Hamartoma (odpryskowiec) podstawnokomórkowy
Nabłonkowe ogniska bazaloidne bez cech różnicowania są połaczone z naskórkiem i otoczone własnym zrębem.
 
Hamartoma basaloides (2×)
Basaloid hamartoma

Hamartoma (odpryskowiec) podstawnokomórkowy
Dobrze okonturowane ognisko komórek bazaloidnych jest otoczone harmonijnie ukształtowanym zrębem łącznotkankowym.
 
Hamartoma basaloides (4×)
Basaloid hamartoma

Hamartoma (odpryskowiec) podstawnokomórkowy
Ogniska bazaloidne otoczone własnym zrębem tworzą niezłośliwy guz płodowy o charakterze odpryskowca (hamartoma).
 
Hamartoma basaloides (10×)
Basaloid hamartoma

Hamartoma (odpryskowiec) podstawnokomórkowy
Ognisko guza jest zbudowane z małych, niezróżnicowanych komórek otoczonych warstwą podstawną. Wraz ze swoim zrębem tworzy zespół nowotworowy. Brak cech wzrostu naciekającego.
 
Hamartoma adnexoblasticum basaloides (2×)
Basaloid adnexoblastic hamartoma

Hamartoma (odpryskowiec) podstawnokomórkowy adneksoblastyczny
Rozrosty adneksoblastyczne są otoczone zrębem łacznotkankowym. Brak cech destrukcji podłoża.
 
Hamartoma adnexoblasticum basaloides (4×)
Basaloid adnexoblastic hamartoma

Hamartoma (odpryskowiec) podstawnokomórkowy adneksoblastyczny
Bazaloidne komórki rozwijające się od strony naskórka przypominają patologiczne zawiązki przydatków.
 
Hamartoma adnexoblasticum basaloides compositum (4×)
Basaloid adnexoblastic hamartoma biphasic

Hamartoma (odpryskowiec) podstawnokomórkowy adneksoblastyczny złożony
Guz złożony z dwóch składników: po stronie lewej nabłoniak włosowy siatkowaty (łac. trichoblastoma reticulare), po stronie prawej włókniakonabłoniak (łac. fibroepithelioma).
 
Fibroepithelioma basocellulare (Pinkus) (2×)
Basal-cell fibroepithelioma (Pinkus)

Włókniakonabłoniak podstawnokomórkowy (Pinkusa)
Rozrost dwóch elementów: nabłonkowego (bazaloidnego) oraz łacznotkankowego.
 
Fibroepithelioma basocellulare (Pinkus) (2×)
Basal-cell fibroepithelioma (Pinkus)

Włókniakonabłoniak podstawnokomórkowy (Pinkusa)
Rozrost dwóch elementów: nabłonkowego (bazaloidnego) oraz łacznotkankowego.
 
Fibroepithelioma basocellulare (Pinkus) (10×)
Basal-cell fibroepithelioma (Pinkus)

Włókniakonabłoniak podstawnokomórkowy (Pinkusa)
Proporcje składników nabłonkowego i łącznotkankowego mogą być różne. Na mikrofotografii ognisko zawierające więcej komórek bazaloidnych z wyraźnym obramowaniem warstwą palisadowatą, natomisat gniazda łącznotkankowe są stosunkowo nieduże.
 
Fibroepithelioma basocellulare (Pinkus) (10×)
Basal-cell fibroepithelioma (Pinkus)

Włókniakonabłoniak podstawnokomórkowy (Pinkusa)
Proporcje składników nabłonkowego i łącznotkankowego mogą być różne. Na mikrofotografii ognisko z mało rozwiniętymi i wąskimi pasmami nabłonkowymi, które otaczają rozbudowane gniazda łącznotkankowe, w których widnieją przekroje naczyń krwionośnych.


Miejscowo złośliwe

edytuj
 
Carcinoma (epithelioma) basocellulare superficiale (10×)
Superficial basal-cell carcinoma

Rak (nabłoniak) podstawnokomórkowy powierzchowny
Ogniska nowotworowe utworzone są przez małe komórki bazaloidne, otoczone warstwą palisadowatą. Ogniska te łączą się z naskórkiem i szerzą się płytko pod nim.
 
Carcinoma (epithelioma) basocellulare superficiale (20×)
Superficial basal-cell carcinoma

Rak (nabłoniak) podstawnokomórkowy powierzchowny
Ogniska nowotworowe utworzone są przez małe komórki bazaloidne, otoczone warstwą palisadowatą. Ogniska te łączą się z naskórkiem i szerzą się płytko pod nim.
 
Carcinoma (epithelioma) basocellulare superficiale (varietas multicentricum Arning) (4×)
Multicentric superficial basal-cell carcinoma (Arning)

Rak (nabłoniak) podstawnokomórkowy powierzchowny (odmiana wieloogniskowa Arninga)
Odmiana ta była wyróżniana w dawniejszych klasyfikacjach. W odmianie tej w naskórku pojawiają się mnogie, kolbowato rozdęte sople naskórkowe które, w zależności od płaszczyzny przekroju, mogą pozornie być odsunięte od naskórka (choć w rzeczywistości są z nim połączone).
 
Carcinoma (epithelioma) basocellulare superficiale (varietas multicentricum Arning) (20×)
Multicentric superficial basal-cell carcinoma (Arning)

Rak (nabłoniak) podstawnokomórkowy powierzchowny (odmiana wieloogniskowa Arninga)
Widoczne ognisko zbudowane z drobnych komórek otoczonych warstwą palisadowatą, naśladuje pierwotny zawiązek przydatków skóry. Brak cech różnicowania w struktury włosowo-łojowe.
 
Carcinoma (epithelioma) basocellulare solidum (4×)
Solid basal-cell carcinoma

Rak (nabłoniak) podstawnokomórkowy lity
Duże lite ogniska nowotworowe zajmują całą grubość skóry.
 
Carcinoma (epithelioma) basocellulare solidum (10×)
Solid basal-cell carcinoma

Rak (nabłoniak) podstawnokomórkowy lity
Ogniska nowotworowe zbudowane są z małych, nisko zróżnicowanych komórek bazaloidnych, otoczonych pasmem wydłużonych komórek o palisadowatym układzie. Ogniska nowotworowe są oddzielone od podłoża pustą przestrzenią (artefakt retrakcyjny).
 
Carcinoma (epithelioma) basocellulare lobulare (4×)
Lobular basal-cell carcinoma

Rak (nabłoniak) podstawnokomórkowy płacikowy
Obok ognisk litych widoczne są pączkujące, rozgałęzione zraziki, przypominające nabłoniaka włosowego (łac. trichoblastoma)
 
Carcinoma (epithelioma) basocellulare lobulare (4×)
Lobular basal-cell carcinoma

Rak (nabłoniak) podstawnokomórkowy płacikowy
Ogniska rakowe podobne są do struktur typowych dla nabłoniaka włosowego (łac. trichoblastoma), nie są jednak otoczone zrębem mezenchymalnym (łac. capsula perifollicularis).
 
Carcinoma (epithelioma) basocellulare micronodulare (4×)
Micronodular basal-cell carcinoma

Rak (nabłoniak) podstawnokomórkowy drobnoguzkowy
Nowotwór dobrze odgraniczony, jest zbudowany z małych ognisk, które w obrazie mikroskopowym są rozmieszczone jak w układance (puzzlach).
 
Carcinoma (epithelioma) basocellulare micronodulare (10×)
Micronodular basal-cell carcinoma

Rak (nabłoniak) podstawnokomórkowy drobnoguzkowy
Nowotwór ten bywa niekiedy zaliczany do nabłoniaków włosowych (łac. trichoepithelioma), ale nie ujawnia on żadnych cech typowych dla płodowego zawiązka włosowo-łojowego (ang. follicular germ)
 
Carcinoma (epithelioma) basocellulare pseudoadenoides sive cribriforme(4×)
Pseudoadenoid (cribriform) basal-cell carcinoma

Rak (nabłoniak) podstawnokomórkowy rzekomogruczołowy (sitowaty)
Przestrzenie jamiste powstają w wyniku nadmiernego gromadzenia sie kwasu hialuronowego w podścielisku, pomiedzy komórkami nowotworowymi.
 
Carcinoma (epithelioma) basocellulare pseudoadenoides sive cribriforme (10×)
Pseudoadenoid (cribriform) basal-cell carcinoma

Rak (nabłoniak) podstawnokomórkowy rzekomogruczołowy (sitowaty)
Przestrzenie jamiste powstają w wyniku nadmiernego gromadzenia sie kwasu hialuronowego w podścielisku, pomiedzy komórkami nowotworowymi.
 
Carcinoma (epithelioma) basocellulare mulifocale cysticum (2×)
Multifocal, cystic basal-cell carcinoma

Rak (nabłoniak) podstawnokomórkowy wieloogniskowy torbielowaty
Większość ognisk raka ma charakter torbieli wysłanych warstwą komórek bazaloidnych.
 
Carcinoma (epithelioma) basocellulare mulifocale cysticum (2×)
Multifocal, cystic basal-cell carcinoma

Rak (nabłoniak) podstawnokomórkowy wieloogniskowy torbielowaty
Większość ognisk raka ma charakter torbieli wysłanych warstwą komórek bazaloidnych. W niektórych ogniskach bogatokomórkowe guzki zawierają niewielkie torbiele (lewa dolna część mikrofotografii)
 
Carcinoma (epithelioma) basocellulare cysticum (4×)
Cystic basal-cell carcinoma

Rak (nabłoniak) podstawnokomórkowy torbielowaty
Podobnie jak w odmianie rzekomogruczołowej w ogniskach nowotworowych gromadzi się kwas hialuronowy między komórkami, co prowadzi do mniejszych lub większych torbieli.
 
Carcinoma (epithelioma) basocellulare cysticum (10×)
Cystic basal-cell carcinoma

Rak (nabłoniak) podstawnokomórkowy torbielowaty
Podobnie jak w odmianie rzekomogruczołowej w ogniskach nowotworowych gromadzi się kwas hialuronowy między komórkami, co prowadzi do mniejszych lub większych torbieli.


 
Carcinoma (epithelioma) basocellulare cylindromatoides (4×)
Cylindromatoid basal-cell carcinoma

Rak (nabłoniak) podstawnokomórkowy oblakopodobny
Układ ognisk oraz szkliwienie substancji międzykomórkowej przypominają oblaka skóry (łac. cylindroma dermale)
 
Carcinoma (epithelioma) basocellulare cylindromatoides (10×)
Cylindromatoid basal-cell carcinoma

Rak (nabłoniak) podstawnokomórkowy oblakopodobny
Układ ognisk oraz szkliwienie substancji międzykomórkowej przypominają oblaka skóry (łac. cylindroma dermale)
 
Carcinoma (epithelioma) basocellulare trabeculare (10×)
Trabecular basal-cell carcinoma

Rak (nabłoniak) podstawnokomórkowy beleczkowy
Komórki bazaloidne układają się w pasma. Pasma te są rozdzielone zrębem z cechami zwyrodnienia śluzowatego.
 
Carcinoma (epithelioma) basocellulare trabeculare (10×)
Trabecular basal-cell carcinoma

Rak (nabłoniak) podstawnokomórkowy beleczkowy
Rozdzielone tkanką łączną pasma komórek bazaloidnych łączą się ze sobą końcami. W centralnej części mikrofotografii widoczne jest ognisko martwicy.
 
Carcinoma (epithelioma) basocellulare necroticans (2×)
Necrotic basocellular carcinoma

Rak (nabłoniak) podstawnokomórkowy obumierający
Część centralna wszystkich większych ognisk raka ulega obumieraniu.
 
Carcinoma (epithelioma) basocellulare necroticans (4×)
Necrotic basocellular carcinoma

Rak (nabłoniak) podstawnokomórkowy obumierający
Środkowe części ognisk rakowych ulegają silnie kwasochłonnej, drobnoziarnistej martwicy.
 
Carcinoma (epithelioma) basocellulare infiltrans et desmoplasticum (4×)
Infiltrative, desmoplastic basal-cell carcinoma

Rak (nabłoniak) podstawnokomórkowy naciekający i desmoplastyczny
Nieforemne ogniska nowotworowe naciekają całą skórę właściwą, dochodząc do tkanki podskórnej. W prawym górnym rogu widoczny brzeg owrzodzenia.
 
Carcinoma (epithelioma) basocellulare infiltrans et desmoplasticum (10×)
Infiltrative, desmoplastic basal-cell carcinoma

Rak (nabłoniak) podstawnokomórkowy naciekający i desmoplastyczny
Klinowate ogniska nowotworowe naciekają skórę wywołując odczyn desmopalstyczny.
 
Carcinoma (epithelioma) basocellulare morphoeiforme (3×)
Morphoea-like basal-cell carcinoma

Rak (nabłoniak) podstawnokomórkowy twardzinopodobny
Drobnoogniskowa postać raka naciekającego, który szerzy się płasko w skórze właściwej i w następstwie desmoplazji wywołuje jej stwardnienie..
 
Carcinoma (epithelioma) basocellulare morphoeiforme (2×)
Morphoea-like basal-cell carcinoma

Rak (nabłoniak) podstawnokomórkowy twardzinopodobny
Nowotwór rozwija się w środkowych warstwach skóry właściwej wywołując nasiloną desmoplazję.
 
Carcinoma (epithelioma) basocellulare morphoeiforme (20×)
Morphoea-like basal-cell carcinoma

Rak (nabłoniak) podstawnokomórkowy twardzinopodobny
Duża część ognisk raka jest bardzo drobna. Często przybierają one "kanciaste" kształty.
 
Carcinoma (epithelioma) basocellulare keratoticum (4×)
Keratotic basal-cell carcinoma

Rak (nabłoniak) podstawnokomórkowy rogowaciejący
W niektórych ogniskach raka istnieją małe torbielki wypełnione łuskami rogowymi (dolna część, na prawo od środka). Ponadto widoczne miejsca skupisk melaniny (wokół środka).
 
'Carcinoma (epithelioma) basocellulare keratoticum (10×)
Keratotic basal-cell carcinoma

Rak (nabłoniak) podstawnokomórkowy rogowaciejący
W masie guza oprócz komórek bazaloidnych tworzą sie kuliste skupienia keratynocytów. W ognisku po lewej stronie na środku widoczne są centralnie ułożone komórki ziarniste i kwasochłonne masy (keratohialina?, trichohialina?)
 
Carcinoma (epithelioma) basocellulare atypicum (10×)
Atypical basal-cell carcinoma

Rak (nabłoniak) podstawnokomórkowy atypowy
Ogniska rakowe utworzone są przez komórki, które są znacznie większe niż zwykłe komórki bazaloidne oraz wykazują znaczniejszy stopień atypii.
 
Carcinoma (epithelioma) basocellulare atypicum (40×)
Atypical basal-cell carcinoma

Rak (nabłoniak) podstawnokomórkowy atypowy
Komórki raka, zarówno wewnątrz ognisk jak i w okalającej warstwie palisadowatej, ujawniają anizokariozę (łac. macro- et hypernucleosis), obfitą cytoplazmę i liczne mitozy.


Guzy wywodzące się z komórek mieszka włosowego

edytuj

Niezłośliwe

edytuj
 
Papula fibrosa (2×)
Fibrous papula

Grudka włóknista
Zmiana o typie hamartoma, zawiera różne postacie zaburzeń adneksogenezy.
 
Papula fibrosa (10×)
Fibrous papula

Grudka włóknista
Bulwiaste rozrosty nabłonkowe, otoczone zrębem ujawniają różnicowanie w kierunku mieszków włosowo-łojowych.
 
Fibroma perifolliculare (4×)
Perifollicular fibroma

Włókniak okołomieszkowy
Blaszki łącznotkankowe otaczają patologiczne struktury bazaloidne, przypominające mieszkowe zawiązki płodowe. Zmiana o typie hamartoma..
 
Fibroma perifolliculare (4×)
Perifollicular fibroma

Włókniak okołomieszkowy
Koncentrycznie ułożone pasma łącznotkankowe otaczają niedorozwinięty mieszek włosowy (łac. theca perifollicularis).
 
Hamartoma trichofolliculare (trichofolliculoma) (2×)
Trichofollicur hamartoma (trichofolliculoma)

Hamartoma (odpryskowiec) mieszków włosowo-łojowych
Boczna ściana głębokiego uchyłka, który jest wypełniony masami martwiczo-łojowymi.
 
Hamartoma trichofolliculare (trichofolliculoma) (4×)
Trichofollicur hamartoma (trichofolliculoma)

Hamartoma (odpryskowiec) mieszków włosowo-łojowych
Liczne, niedorozwinięte zawiązki włosów i torbiele rogowe w ścianie uchyłka.
 
Hamartoma adnexoblasticum trichoides (2×)
Adnexoblastic trichoid hamartoma

Hamartoma (odpryskowiec) mieszków włosowo-łojowych
Rozrastające się nieregularne ognisko nabłonkowe jest otoczone własnym zrębem łącznotkankowym.
 
Hamartoma adnexoblasticum trichoides (10×)
Adnexoblastic trichoid hamartoma

Hamartoma (odpryskowiec) mieszków włosowo-łojowych
Rozrastające się akantotycznie sople nabłonkowe wytwarzają "zwijki" trichoidalne. Ogniska nabłonkowe otacza zrąb łącznotkankowy, wpuklający się pomiędzy wspomniane sople.
 
Hamartoma adnexoblasticum trichoides (2×)
Trichoblastic hamartoma

Hamartoma (odpryskowiec) przydatków włosowych
Liczne gniazda nabłonkowe otoczone wyraźnie odgraniczonymi otoczkami zrębu łącznotkankowego.
 
Hamartoma adnexoblasticum trichoides (10×)
Trichoblastic hamartoma

Hamartoma (odpryskowiec) przydatków włosowych
Bazaloidne ogniska nabłonkowe tworzą karykaturalne struktury, podobne do zarodkowych zawiązków włosowych, otoczonych własnym zrębem łącznotkankowym (łac. theca perifollicularis).
 
Trichoblastoma (trichoepithelioma) reticulare (4×)
Trichoblastoma (trichoepithelioma), reticular type

Nabłoniak włosowy, postać siateczkowata
Rozrost komórek bazaloidnych, tworzący układ siateczki.
 
Trichoblastoma (trichoepithelioma) reticulare (20×)
Trichoblastoma (trichoepithelioma), reticular type

Nabłoniak włosowy, postać siateczkowata
Pączkujące pasma nabłonkowe otoczone są zrębem łącznotkankowym przypominając płodowe pochewki i brodawki włosa.
 
Trichoblastoma (trichoepithelioma) racemosum (20×)
Trichoblastoma (trichoepithelioma), racemous type

Nabłoniak włosowy, postać groniasta
Gniazda nabłonka bazaloidnego rozgałęziają się w postaci gron i są otoczone przez pasma mezenchymalne na kształt otoczki włosa (łac. theca perifollicularis).
 
Trichoblastoma (trichoepithelioma) racemosum (40×)
Trichoblastoma (trichoepithelioma), racemous type

Nabłoniak włosowy, postać groniasta
Ognisko nabłonka ukształtowane jest jak zawiązek włosa, a wpuklona mezenchyma przypomina brodawkę włosa (łac. papilla pili).
 
Trichoblastoma (trichoepithelioma) nodulo-trabeculare (10×)
Trichoblastoma (trichoepithelioma), nodulo-trabecular type

Nabłoniak włosowy, postać guzkowo-beleczkowa
Gniazda komórek o układzie beleczkowym otoczone są zrębem łącznotkankowym. Ten typ struktury histologicznej jest często stwierdzany w tzw. pojedynczym nabłoniaku włosowym olbrzymim (ang. giant solitary trichoepithelioma).
 
Trichoblastoma (trichoepithelioma) nodulo-trabeculare (20×)
Trichoblastoma (trichoepithelioma), nodulo-trabecular type

Nabłoniak włosowy, postać guzkowo-beleczkowa
Gniazda komórek o układzie beleczkowym otoczone są zrębem łącznotkankowym. Ten typ struktury histologicznej jest często stwierdzany w tzw. pojedynczym nabłoniaku włosowym olbrzymim (ang. giant solitary trichoepithelioma).
 
Trichoblastoma (trichoepithelioma) cribriforme (4×)
Trichoblastoma (trichoepithelioma), cribriform type

Nabłoniak włosowy, postać sitowata
Duże ogniska nabłonkowe otoczone zrębem łącznotkankowym, zawierają torbielowate przestrzenie. Ten typ struktury histologicznej jest często stwierdzany w tzw. pojedynczym nabłoniaku włosowym olbrzymim (ang. giant solitary trichoepithelioma).
 
Trichoblastoma (trichoepithelioma) cribriforme (4×)
Trichoblastoma (trichoepithelioma), cribriform type

Nabłoniak włosowy, postać sitowata
Duże ogniska nabłonkowe otoczone zrębem łącznotkankowym, zawierają torbielowate przestrzenie. Ten typ struktury histologicznej jest często stwierdzany w tzw. pojedynczym nabłoniaku włosowym olbrzymim (ang. giant solitary trichoepithelioma).
 
Trichoblastoma (trichoepithelioma) magnonodulare(4×)
Trichoblastoma (trichoepithelioma), large nodular type

Nabłoniak włosowy, postać wielkoguzkowa
Guz zbudowany jest z duzych ognisk bazaloidnych, często zawiera w zrębie lub miąższu obfite złogi melaniny i bywa wtedy określany mianem łac. trichoblastoma pigmentosum.
 
Trichoblastoma (trichoepithelioma) magnonodulare(10×)
Trichoblastoma (trichoepithelioma), large nodular type

Nabłoniak włosowy, postać wielkoguzkowa
Duże ogniska z komórek bazaloidnych otoczone są warstwą palisadowatą. Melanina widoczna jest w miąższu i w zrębie guza.
 
Trichoblastoma (trichoepithelioma) micronodulare (2×)
Trichoblastoma (trichoepithelioma), small nodular type or appendage germ tumour

Nabłoniak włosowy, postać drobnoguzkowa
Guz zbudowany z małych, kulistych ognisk bazaloidnych, przypominajacych zawiązki włosowo-łojowo-apokrynowe. Poza tym widoczne są pasma przypominajace przewody potowe. Zrąb jest obfity i układa się tak jak mezenchymalna osłonka okołomieszkowa..
 
Trichoblastoma (trichoepithelioma) micronodulare (4×)
Trichoblastoma (trichoepithelioma), small nodular type or appendage germ tumour

Nabłoniak włosowy, postać drobnoguzkowa
Guz jest zbudowany z małych, kulistych ognisk bazaloidnych, przypominajacych zawiązki włosowo-łojowo-apokrynowe. Poza tym widoczne są pasma przypominajace przewody potowe. Zrąb jest obfity i układa się tak jak mezenchymalna osłonka okołomieszkowa..
 
Trichoepithelioma adenoides cysticum, olim: epithelioma adenoides cysticum Brooke (2×)
Trichoblastoma (trichoepithelioma), Brooke-Fordyce type

Nabłoniak włosowy (Brooke-Fordyce)
Wieloogniskowy rozrost bazaloidnych struktur adneksoblastycznych z licznymi torbielami.
 
Trichoepithelioma adenoides cysticum, olim: epithelioma adenoides cysticum Brooke (40×)
Trichoblastoma (trichoepithelioma), Brooke-Fordyce type

Nabłoniak włosowy (Brooke-Fordyce)
Groniasty rozrost nabłonka otoczony zrębem łącznotkankowym, podobnym do mezenchymy otaczającej mieszki włosowe płodów (łac. theca perifollicularis).
 
Panfolliculoma (2×)
Panfolliculoma

Nabłoniak włosowy
Guz wyodrębniony przez A. Bernarda Ackermana, ujawnia różnicowanie w kierunku struktur płodowych mieszka włosowego.Przeważają rozrosty o typie trichoblastoma (łac.), połączone z torbielami rogowymi.
 
Panfolliculoma (20×)
Panfolliculoma

Nabłoniak włosowy
Guz wyodrębniony przez A. Bernarda Ackermana, ujawnia różnicowanie w kierunku struktur płodowych mieszka włosowego.Przeważają rozrosty o typie trichoblastoma (łac.), połączone z torbielami rogowymi.
 
Panfolliculoma (10×)
Panfolliculoma

Nabłoniak włosowy
W tej postaci nabłoniaka włosowego stwierdzane są ogniska utworzone przez komórki bazaloidne, często otaczające twory torbielowate. Ogniska nowotworowe otacza delikatny zrąb łącznotkankowy.
 
Panfolliculoma (20×)
Panfolliculoma

Nabłoniak włosowy
Ogniska nabłonkowe mogą ujawniać różnicowanie w kierunku włosowym (o typie łac.trichoblastoma (łac.), lub nabłoniaka wapniejącego łac.pilomaticoma), a także w kierunku łojowym. Torbielki widoczne na tej mikrofotografii wypełnione są masami łojowymi, co przypomina różnicowanie w kierunku przewodów łojowych lub obszaru cieśni (łac. isthmus).
 
Trichoepithelioma desmoplasticum seu hamartoma epitheliale sclerosans (10 ×)
Desmoplastic trichoepithelioma or sclerosing epithelial hamartoma

Nabłoniak włosowy, typ desmoplastyczny
Nowotwór utworzony jest z małych, często wydłużonych komórek bazaloidnych, ognisk i torbieli rogowych, czasem połączonych z naskórkiem. Drobne ogniska nabłonkowe rozrastają się w desmoplastycznym zrębie.
 
Trichoepithelioma desmoplasticum seu hamartoma epitheliale sclerosans (10 ×)
Desmoplastic trichoepithelioma or sclerosing epithelial hamartoma

Nabłoniak włosowy, typ desmoplastyczny
Torbielki naskórkowe są wypełnione masami rogowymi (torbielki lejkowe). W drobnych ogniskach można stwierdzić różnicowanie się w kierunku komórek łojowych lub przewodów potowych.
 
Trichoadenoma (4×)
Trichoadenoma

Gruczolak włosowy
Guz o typie zaburzenia rozwojowego (hamartoma), utworzony z licznych, niewielkich torbieli naskórkowych, wypełnionych łuskami rogowymi oraz z obfitego, włóknistego, dobrze unaczynionego zrębu.
 
Dilatatio infundibuli (Winer) (2×)
Dilatated pore of Winer

Rozszerzenie ujścia mieszka włosowego (guz Winera)
Wokół mieszka włosowego wypełnionego masami rogowymi następuje akantotyczny rozrost nabłonka epidermoidalnego pochewki włosa w obszarze lejka (łac. infundibulum).
 
Tumor infundibularis folliculi pili seu infundibuloma (2×)
Follicular infundibulum tumor or infundibuloma

Guz wywodzący się z lejka mieszka włosowego
Rozszerzenie ujścia mieszków włosowych wypełniaja masy rogowe. Rozrosty nowotworowe maja budowę niedojrzałego naskórka i często układają się równolegle do powierzchni skóry.
 
Tumor infundibularis folliculi pili seu infundibuloma (10×)
Follicular infundibulum tumor or infundibuloma

Guz wywodzący się z lejka mieszka włosowego
Niektóre pasma rozrastającego się nabłonka mają cechy bazaloidne i mogą zawierać torbiele rogowe (ang. infundibular or isthmic corncyst).
 
Acanthoma thecofolliculare (2×)
Pilar sheath acanthoma

Rogowiak osłoniakowy włosa
Akantotyczny rozrost dotyczy głównie części lejkowej (łac. infundibulum) włosa.
 
Acanthoma thecofolliculare (2×)
Pilar sheath acanthoma

Rogowiak osłoniakowy włosa
W akantotycznie rozrośniętym nabłonku zewnętrznych pochewek włosów wytwarzają się małe torbielki rogowe (ang. infundibular or isthmic corncyst).
 
Acrotrichoma (Duperat et Mascaro) (2×)
Inverted follicular keratosis (Ackerman) or acrotrichoma (Duperat and Mascaro)

Odwrócone rogowacenie mieszkowe (Ackermana) albo akrotrichoma (Duperata i Mascaro)
W akantotycznie rozrośnietym nabłonku widoczne są liczne zwijki (ang. squamous eddies) utworzone przez keratynocyty, komórki ziarniste z keratohialiną albo trichohialiną oraz przez łuski rogowe.
 
Acrotrichoma (Duperat et Mascaro) (10×)
Inverted follicular keratosis (Ackerman) or acrotrichoma (Duperat and Mascaro)

Odwrócone rogowacenie mieszkowe (Ackermana) albo akrotrichoma (Duperata i Mascaro)
W akantotycznie rozrośnietym nabłonku widoczne są liczne zwijki (ang. squamous eddies) utworzone przez keratynocyty, komórki ziarniste z keratohialiną albo trichohialiną oraz przez łuski rogowe.
 
Tricholemmoma seu trichilemmoma (10 ×)
Tricholemmoma or trichilemmoma

Osłonkowiec włosowy
Ognisko nowotworowe (po lewej stronie) jest zbudowane z niewielkich, przeważnie zwakuolizowanych komórek zawierających glikogen. Otacza je warstwa palisadowato układających się komórek.
 
Tricholemmoma seu trichilemmoma (20 ×)
Tricholemmoma or trichilemmoma

Osłonkowiec włosowy
Ogniska nowotworowe są otoczone nieprzerwaną wstęgą komórek o układzie palisadowatym. Jasne komórki w środkowej części ognisk zawierają glikogen (co manifestuje się dodatnim odczynem paS z kwasem nadjodowym i odczynnikiem Schiffa).
 
Tricholemmoma lobulare seu trichilemmoma lobulare (2 ×)
Tricholemmoma or trichilemmoma, lobular type

Osłonkowiec włosowy zrazikowy
Guz jest dobrze odgraniczony i foremny. Składa się z licznych, łączących się ze sobą zrazików. W części środkowej są one związane z naskórkiem.
 
Tricholemmoma lobulare seu trichilemmoma lobulare (2 ×)
Tricholemmoma or trichilemmoma, lobular type

Osłonkowiec włosowy zrazikowy
Poszczególne ogniska są dobrze okonturowane warstwą komórek o ciemnych jadrach. Komórki w środkowej części zrazików zawierają glikogen (co manifestuje się dodatnim odczynem paS z kwasem nadjodowym i odczynnikiem Schiffa).
 
Pilomatrixoma seu pilomaticoma (4×)
Pilomaticoma (pilomatrixoma)

Nabłoniak wapniejący Malherbe
Ciemno wybarwione komórki matriksalne ulegają obumieraniu (mumifikacji).
 
Pilomatrixoma seu pilomaticoma (10×)
Pilomaticoma (pilomatrixoma)

Nabłoniak wapniejący Malherbe
W obszarach obumierania widoczne są wyraźne obrysy komórek (tzw. komórki cieniowe, ang. ghost cells)
 
Pilomatrixoma seu pilomaticoma (4×)
Pilomaticoma (pilomatrixoma)

Nabłoniak wapniejący Malherbe
Komórki matriksalne (ciemno wybarwione) ulegają obumieraniu z zachowaniem obrysów (tzw. mumifikacja).
 
Pilomatrixoma seu pilomaticoma (20×)
Pilomaticoma (pilomatrixoma)

Nabłoniak wapniejący Malherbe
Komórki nowotworowe mają ciemne jadro i skąpą cytoplazmę W obszarze obumierania (mumifikacji) zachowują się wyraźne obrysy komórkowe ("komórki cieniowe").
 
Pilomatrixoma seu pilomaticoma (4×)
Pilomaticoma (pilomatrixoma)

Nabłoniak wapniejący Malherbe
Ciemno wybarwione komórki ulegają mumifikacji.
 
Pilomatrixoma seu pilomaticoma (10×)
Pilomaticoma (pilomatrixoma)

Nabłoniak wapniejący Malherbe
Komórki nowotworowe mają ciemne jadro i skąpą cytoplazmę Dookoła zmumifikowanych komórek ("komórek cieniowych") tworzą się ziarniniaki resorbcyjne. W obszarach komórek cieniowych można napotkać ogniska zwapnień.


Złośliwe

edytuj
 
Carcinoma tricholemmale (trichilemmaale) (10 ×)
Tricholemmal (trichilemmal) carcinoma

Rak włosowy osłonkowy albo rak tricholemmalny
Nowotwór rozrasta się w sposób naciekający, często w małych ogniskach. Komórki tego raka są jasne, gdyż zawierają dużo glikogenu.
 
Carcinoma tricholemmale (trichilemmale) (20 ×)
Tricholemmal (trichilemmal) carcinoma

Rak włosowy osłonkowy albo rak tricholemmalny
W ognisku po stronie prawej widoczna jest brzeżna wakuolizacja komórek podstawnych (odsunięcie jader ku górze) co jest typowe dla obwodowej warstwy pochewki zewnętrznej włosa. W środku ogniska gniazdo keratynocytów.
 
Carcinoma tricholemmale (trichilemmale) (10 ×)
Tricholemmal (trichilemmal)carcinoma

Rak włosowy osłonkowy albo rak tricholemmalny
W tym miejscu ogniska nowotworowe mają kształt kulisty i zbudowane są z silnie zwakuolizowanych komórek zawierających glikogen. W środku ognisk widoczne są oznaki różnicowania się komórek w kierunku pochewki wewnętrznej z trichohialiną.
 
Carcinoma tricholemmale (trichilemmale) (20 ×)
Tricholemmal (trichilemmal) carcinoma

Rak włosowy osłonkowy albo rak tricholemmalny
Ogniska raka zbudowane z komórek o zwakuolizowanej cytoplazmie, rozdzielone są włokniejącym zrębem.
 
Pilomatrixoma malignum seu pilomatricoma malignum (10 ×)
Pilomatrical carcinoma

Złośliwy nabłoniak wapniejący Mahlerbe
W ognisku raka widoczne jest obumieranie (mumifikacja) komórek.
 
Pilomatrixoma malignum seu pilomatricoma malignum (40 ×)
Pilomatrical carcinoma

Złośliwy nabłoniak wapniejący Mahlerbe
Duże ogniska nowotworowe zbudowane są z małych komórek o ciemnych jadrach i bardzo skapej cytoplazmie. Figury mitotyczne są liczne.
 
Pilomatrixoma malignum seu pilomatricoma malignum (10 ×)
Pilomatrical carcinoma

Złośliwy nabłoniak wapniejący Mahlerbe
Obumarłe (zmumifikowane) ogniska nowotworowe są otoczone przez komórki rakowe i ziarniniaki resorbcyjne.
 
Pilomatrixoma malignum seu pilomatricoma malignum (20 ×)
Pilomatrical carcinoma

Złośliwy nabłoniak wapniejący Mahlerbe
Obumarłe (zmumifikowane) ogniska nowotworowe są otoczone przez komórki rakowe i ziarniniaki resorbcyjne.
 
Carcinoma trichoides (acrotrichoma malignum) (10 ×)
Malignant acrotrichoid tumour

Rak o budowie przypominającej akrotrichoma
Wśród komórek bazaloidnych widnieją liczne zwijki płaskonabłonkowe (ang. squamous eddies) z cechami dużej atypii.
 
Carcinoma trichoides (acrotrichoma malignum) (40 ×)
Malignant acrotrichoid tumour

Rak o budowie przypominającej akrotrichoma
Wśród komórek bazaloidnych widnieją liczne zwijki płaskonabłonkowe (ang. squamous eddies) z cechami dużej atypii.
 
Tumor pilaris cysticus proliferans (4×)
Proliferating tricholemmal (pilar) cyst

Torbiel włosowa proliferująca
Brzeg torbieli jest dobrze odgraniczony od skóry. Rozrosty nabłonka są skierowane ku światłu torbieli.
 
Tumor pilaris cysticus proliferans (10×)
Proliferating tricholemmal (pilar) cyst

Torbiel włosowa proliferująca
Komórki guza są keratynocytami, które obumierają bez etapu komórek ziarnistych zawierających keratohialinę (tzw. rogowacenie tricholemmalne). rozrastają się one wokół przeciętych poprzecznie brodawek.
 
Tumor pilaris cysticus proliferans (4×)
Proliferating tricholemmal (pilar) cyst

Torbiel włosowa proliferująca
Pomiędzy pasmami rozrastającego się nabłonka znajdują się bezpostaciowe masy powstające wskutek "tricholemmalnego" obumierania komórek. W dolnej części mikrofotografii widoczne są małe obszary zwapnień.
 
Tumor pilaris cysticus proliferans (10×)
Proliferating tricholemmal (pilar) cyst

Torbiel włosowa proliferująca
Dookoła rozrośniętych ognisk nabłonkowych widoczne są ziarniniaki typu ciała obcego.
 
Tumor pilaris malignus (2×)
Malignant pilar tumour

Złośliwy guz włosowy
Ten rzadko występujacy nowotwór rozwija się z nabłonka pokrywnego (często brodawkowato rozrośniętego i rogowaciejącego) i nacieka skórę właściwą.
 
Tumor pilaris malignus (4×)
Malignant pilar tumour

Ogniska guza mają naciekający destruktywny rozrost w obrębie skóry właściwej.
 
Tumor pilaris malignus (10×)
Malignant pilar tumour

Złośliwy guz włosowy
Ogniska guza, utworzone przez keratynocyty, obumierają bez etapu komórek ziarnistych. Naciekają podłoże, w którym obserwuje się odczyn zapalny.
 
Tumor pilaris malignus (10×)
Malignant pilar tumour

Złośliwy guz włosowy
Komórki guza (tj. atypowe keratynocyty) obumierają bez etapu komórek ziarnistych (tzw. rogowacenie tricholemmalne). Atypowe komórki w mniejszych ogniskach naciekają podścielisko.


Guzy z komórek gruczołów łojowych

edytuj

Niezłośliwe

edytuj
 
Steatocystoma (2×)
Steatocystoma

Torbiel łojowa
Rozrośnięte gruczoły łojowe otaczają jamiste przestrzenie.
 
Steatocystoma (4×)
Steatocystoma

Torbiel łojowa
Gruczoły łojowe uchodzą wąskimi kanałami do jamistej przestrzeni, wysłanej nabłonkiem wielowarstwowym płaskim nierogowaciejącym.
 
Naevus sebaceus (2×)
Naevus sebaceous

Znamię łojowe.
Chaotyczne rozrosty gruczołów łojowych, częściowo połączonych z patologicznie zmienionymi mieszkami włosowymi.
 
Naevus sebaceus (2×)
Naevus sebaceous

Znamię łojowe.
Chaotyczne rozrosty gruczołów łojowych wraz z brodawkowatymi rozrostami naskórka (lewa górna część obrazu) oraz z rozszerzeniem mieszków włosowych
 
Naevus sebaceus (2×)
Naevus sebaceous

Znamię łojowe.
W obrębie znamienia łojowego widoczne jest duże ognisko komórek bazaloidnych (centralna część obrazu), łaczących się z naskórkiem i mieszkami włosowo-łojowymi. W ognisku widoczna jest duża ilość melaniny.
 
'Naevus sebaceus (2×)
Naevus sebaceous

Znamię łojowe.
Obok znamienia łojowego (w lewej górnej części) widoczne duże ognisko komórek bazaloidnych, łączących się w wielu miejscach z patologicznie ukształtowanym naskórkiem. W środkowej dolnej części widoczne są torbiele, będące prawdopodobnie rozszerzonymi przewodami łojowymi.
 
Sebaceoma (epithelioma sebaceum) (2×)
Sebaceoma (sebaceous epithelioma)

Nabłoniak łojowy.
Guz zbudowany z dużych, ściśle do siebie przylegających ognisk nabłonkowych, w których wyraźnie rysują się kuliste, puste przestrzenie, będące przejawem różnicowania się w kierunku przewodów łojowych.
 
Sebaceoma (epithelioma sebaceum) (4×)
Sebaceoma (sebaceous epithelioma)

Nabłoniak łojowy.
W ogniskach utworzonych przez komórki bazaloidne widoczne są ogniska dobrze zróżnicowanych sebocytów i puste przestrzenie odpowiadające przewodom łojowym.
 
Sebaceoma (epithelioma sebaceum) (2×)
Sebaceoma (sebaceous epithelioma)

Nabłoniak łojowy.
Duże ognisko nabłoniaka jest otoczone wyraźnym zrębem łacznotkankowym. Struktura nabłoniaka jest niejednolita - przewaźnie drobnopłacikowa.
 
Sebaceoma (epithelioma sebaceum) (4×)
Sebaceoma (sebaceous epithelioma)

Nabłoniak łojowy.
Zasadniczym składnikiem tego nabłoniaka są komórki bazaloidne, wśród których widnieją liczne torbielki o budowie przewodów łojowych.
 
Sebaceoma (epithelioma sebaceum) (2×)
Sebaceoma (sebaceous epithelioma)

Nabłoniak łojowy.
Pod małym powiekszeniem widać, że nawet w niewielkich ogniskach nowotworu naciekających podłoże wytwarzają się struktury odpowiadające rozszerzonym przewodom łojowym.
 
Sebaceoma (epithelioma sebaceum) (4×)
Sebaceoma (sebaceous epithelioma)

Nabłoniak łojowy.
W drobnopłacikowym guzie, wśród komórk bazaloidnych, widoczne są liczne sebocyty.
 
Sebaceoma (epithelioma sebaceum) (2×)
Sebaceoma (sebaceous epithelioma)

Nabłoniak łojowy.
W drobnopłacikowej strukturze guza można wyodrębnić sebocyty o rozmaitym stopniu zróżnicowania oraz twory naśladujące małe przewody łojowe.
 
Sebaceoma (epithelioma sebaceum) (10×)
Sebaceoma (sebaceous epithelioma)

Nabłoniak łojowy.
Po lewej stronie przekrój dużego przewodu łojowego zawierającego wydzieline holokrynową, a obok znajdują się grupy sebocytów rozmieszczonych wśród komórek bazaloidnych oraz przewody łojowe.
 
Sebaceoma (epithelioma sebaceum) et verruca seborrhoica (2×)
Sebaceoma (sebaceous epithelioma) and seborrhoeic wart

Nabłoniak łojowy i brodawka łojotokowa.
Gniazda nabłoniaka łojowego sąsiadują z nabłonkiem brodawki łojotokowej.
 
Sebaceoma (epithelioma sebaceum) et verruca seborrhoica (10×)
Sebaceoma (sebaceous epithelioma) and seborrhoeic wart

Nabłoniak łojowy i brodawka łojotokowa.
Gniazda nabłoniaka z wyraźnymi cechami zróźnicowania łojowego sąsiadują z utkaniem nabłonkowym brodawki łojotokowej.
 
Sebaceoma (epithelioma sebaceum) et syringoadenoma (2×)
Sebaceoma (sebaceous epithelioma) and syringoadenoma

Nabłoniak łojowy i gruczolak potowy.
Przykład guza złożonego: ognisko nabłoniaka łojowego (lewa strona mikrofotografii) sąsiaduje z gruczolakiem potowym (łac. syringoadenoma) (środkowa część mikrofotografii)
 
Sebaceoma (epithelioma sebaceum) et carcinoma basocellulare (2×)
Sebaceoma (sebaceous epithelioma) and basal-cell carcinoma

Nabłoniak łojowy z rakiem podstawnokomórkowym
Przykład guza złożonego: ogniska nabłoniaka łojowego (centralna i prawa część mikrofotografii) sąsiadują z z ogniskami raka podstawnokomórkowego wywodzącego się z naskórka (lewa część mikrofotografii).
 
Adenoma sebaceum (4×)
Sebaceous adenoma

Gruczolak łojowy
Dobrze odgraniczone zraziki tworzą skupisko chaotycznie rozrośniętych ognisk
 
Adenoma sebaceum (4×)
Sebaceous adenoma

Gruczolak łojowy
Zraziki gruczolaka są otoczone wąskim pasmem komórek macierzystych (bazaloidnych) oraz niedojrzałymi sebocytami.Centralne części zrazików tworzą dojrzałe sebocyty.
 
Adenoma sebaceum (10×)
Sebaceous adenoma

Gruczolak łojowy
Chaotyczny układ zrazików. Dojrzałe sebocyty wnikają do tkanki łącznej.
 
Adenoma sebaceum (10×)
Sebaceous adenoma

Gruczolak łojowy
W środku zrazika duża, pusta przestrzeń, prawdopodobnie po wydzielinie holokrynowej. Na obwodzie sebocyty o różnym stopniu dojrzałości.
 
Adenoma sebaceum proliferans (4×)
Proliferating sebaceous adenoma

Gruczolak łojowy proliferujacy
Obrysy zrazików są rozmyte lub nieobecne. Sebocyty o różnym stopniu dojrzałości naciekają podłoże.
 
Adenoma sebaceum proliferans (10×)
Proliferating sebaceous adenoma

Gruczolak łojowy proliferujacy
Dojrzałe i niedojrzałe sebocyty są przemieszane ze sobą, co wskazuje na aktywny rozrost guza.


Złośliwe

edytuj
 
Carcinoma sebaceum (10×)
Sebaceous carcinoma

Rak łojowy
Nowotwór utworzony przez duże ogniska ulegające martwicy. Naciek nowotworowy szerzy się głęboko w skórze właściwej.
 
Carcinoma sebaceum (40×)
Sebaceous carcinoma

Rak łojowy
Komórki guza zawierają w cytoplazmie nieduże, dość liczne wodniczki wypełnione tłuszczem. Jądra zepchnięte na obwód komórki są pęcherzykowate, polimorficzne, z dużymi jąderkami. Widoczne figury mitotyczne. Niekiedy obserwuje się komórki wielojądrowe.
 
Carcinoma sebaceum (desmoplasticum) (10×)
Sebaceous carcinoma, desmoplastic type

Rak łojowy (desmoplastyczny)
Rzadka odmiana raka gruczołów łojowych. Gniazda atypowych sebocytów wrastają pasmami w skórę i wywołują desmoplazję.
 
Carcinoma sebaceum (desmoplasticum) (20×)
Sebaceous carcinoma, desmoplastic type

Rak łojowy (desmoplastyczny)
Rzadka odmiana raka gruczołów łojowych. Gniazda atypowych sebocytów wrastają pasmami w skórę i wywołują desmoplazję.
 
Carcinoma sebaceum (20×)
Sebaceous carcinoma

Rak łojowy
Odmiana raka łojowego ze szczególnie zaznaczoną atypią. W środku mikrofotografii obszar martwicy.
 
Carcinoma sebaceum (40×)
Sebaceous carcinoma

Rak łojowy
Odmiana raka łojowego ze szczególnie zaznaczona atypią. Atypowe sebocyty cechują się obfitą, jasną cytoplazmą i dużą anizokariozą.


Guzy z komórek gruczołów potowych

edytuj

Niezłośliwe

edytuj
 
Hidradenocystoma apocrinale(2×)
Apocrine hidradenocystoma

Gruczolakotorbielak apokrynowy
Guz składa się z licznych torbieli różnej wielkości.
 
Hidradenocystoma apocrinale(10×)
Apocrine hidradenocystoma

Gruczolakotorbielak apokrynowy
W komórkach nabłonka wyścielającego torbiele widoczne cechy wydzielania.
 
Syryngocystadenoma papilliferum apocrinale (2×)
Syryngocystadenoma papilliferum, apocrine

Brodawkowaty gruczolakotorbielak apokrynowy
Rozrost brodawek skórnych ma miejsce w przestrzeni połączonej z lejkowatymi częściami mieszków włosowych.
 
Syryngocystadenoma papilliferum apocrinale (10×)
Syryngocystadenoma papilliferum, apocrine

Brodawkowaty gruczolakotorbielak apokrynowy
Rozrośniete brodawki pokryte są nabłonkiem z wyraźnymi cechami wydzielania apokrynowego. W obrębie brodawek widoczne są nacieki zapalne z dużą liczbą plazmocytów.
 
Hidradenoma papilliferum apocrinale (4×)
Papillary hidradenoma, apocrine

Brodawkowaty gruczolak apokrynowy
Guz jest dobrze odgraniczony od otoczenia i nie ma związku z naskórkiem. Charakterystycznie rozwija się u kobiet w okolicy sromu.
 
Hidradenoma papilliferum apocrinale (20×)
Papillary hidradenoma, apocrine

Brodawkowaty gruczolak apokrynowy
Nabłonek guza jest dwuwarstwowy: warstwa obwodowa utworzona jest z małych komórek o ciemnych jadrach, natomiast komórki warstwy wewnętrznej ujawniają cechy wydzielania apokrynowego (określane terminem łac. decapitatio cytoplasmatis).
 
Hidradenoma tubulare apocrinale (4×)
Tubular hidradenoma, apocrine

Cewkowy gruczolak apokrynowy
Guz składa się z licznych, łączących się ze sobą cewek gruczołowych.
 
Hidradenoma tubulare apocrinale (20×)
Tubular hidradenoma, apocrine

Cewkowy gruczolak apokrynowy
Wewnętrzna warstwa komórek nabłonka wykazuje wyraźne cechy wydzielania apokrynowego (oddzielanie się szczytowej części komórek, określane terminem łac. decapitatio cytoplasmatis).
 
Hidradenocystoma multiloculare apocrinale (2×)
Apocrine hidradenocystoma

Wielokomorowy gruczolakotorbielak apokrynowy
Guz składa się z licznych torbieli o różnej wielkości z ogniskowym rozrostem gruczołów cewkowych.
 
Hidradenocystoma multiloculare apocrinale (20×)
Apocrine hidradenocystoma

Wielokomorowy gruczolakotorbielak apokrynowy
Sąsiadujące z torbielami cewy gruczolaka o charakterze kanalikowym mają wyraźne cechy wydzielania apokrynowego (łac. decapitatio cytoplasmatis).
 
Papillomatosis apocrinalis mamillae (2×)
Apocrine papillomatous proliferation of mamilla

Brodawczakowatość nabłonka apokrynowego brodawki sutkowej
Na powierzchni brodawki sutkowej rozrasta się brodawkowato nabłonek apokrynowy, bez naciekania podłoża. Głębiej widoczne są liczne przekroje mięśni gładkich.
 
Papillomatosis apocrinalis mamillae (4×)
Apocrine papillomatous proliferation of mamilla

Brodawczakowatość nabłonka apokrynowego brodawki sutkowej
Na powierzchni brodawki sutkowej rozrasta się brodawkowato nabłonek apokrynowy, bez naciekania podłoża. Głębiej widoczne są liczne przekroje mięśni gładkich.
 
Syryngocystadenoma eccrinale (2×)
Eccrine syryngocystadenoma

Gruczolak ekrynowy cewkowo-jamisty
Rozrosty gruczołowe o charakterze cewek wpuklają sie do jamistych przestrzeni. Po lewej stronie, obok mieszka włosowego, widoczne sa rozszerzone przewody gruczołu potowego.
 
Syryngoadenoma eccrinale (10×)
Eccrine syryngoadenoma

Gruczolak ekrynowy cewkowy
Guz jest utworzony przez chaotycznie rozrastające się cewki gruczołowe, wysłane kostkowym, zwykle dwurzędowym nabłonkiem. Budowa cewek odpowiada głębszym częściom przewodów wyprowadzających gruczołów potowych.
 
Syryngioma (eccrinale) (2×)
Syryngioma (eccrine)

Gruczolak potowy syryngoidalny
Ogniska guza rozsiane w warstwie siateczkowej skóry właściwej utworzone są przez struktury pęcherzykowe, wąskie przewody i pasma nabłonkowe. Otacza je zrąb łącznotkankowy. Zmiany nie sięgają do warstwy brodawkowatej ani do tkanki podskórnej.
 
Syryngioma (eccrinale) (4×)
Syryngioma (eccrine)

Gruczolak potowy syryngoidalny
Ogniska pęcherzykowe wysłane są dwuwarstwowym nabłonkiem. Warstwa obwodowa jest ciemniejsza, a warstwa wewnętrzna utworzona przez komórki o jasnej cytoplazmie. Wewnątrz tworów pęcherzykowych znajduje się zwykle bezpostaciowa masa (franc. débris), czasami zaś łuski rogowe.
 
Adenoma tubulare papilliferum (2×)
Papillary tubular adenoma

Brodawkowaty gruczolak cewkowy
Guz może mieć cechy zarówno nowotworu ekrynowego jak i apokrynowego. Rozwija się w skórze właściwej, jest zwykle dobrze ograniczony przez zbitą tkankę łączną zrębu.
 
Adenoma tubulare papilliferum (4×)
Papillary tubular adenoma

Brodawkowaty gruczolak cewkowy
Składnikami nowotworu są torbielowato rozszerzone przewody wysłane cienkim, rozciągniętym nabłonkiem jak i przewody wypełnione nabłonkiem ulegającym brodawkowatym rozrostom.
 
Adenoma tubulare papilliferum (10×)
Papillary tubular adenoma

Brodawkowaty gruczolak cewkowy
Nabłonek przewodów i torbieli gruczolaka rozrasta się brodawkowato, często wypełniając ich światło.
 
Adenoma tubulare papilliferum (20×)
Papillary tubular adenoma

Brodawkowaty gruczolak cewkowy
Rozszerzone torbielowato lub wypełnione rozrośniętym brodawkowato nabłonkiem przewody gruczołowe posiadają zewnętrzną warstwę spłaszczonych komórek (podobieństwo do komórek mioepitelialnych).
 
Poroma eccrinale (hidroacanthoma) (2×)
Poroma eccrinale (hidroacanthoma)

Poroidalny gruczolak ekrynowy
Ogniska nowotworowe łączą się z naskórkiem i rosną akantotycznie wgłąb skóry. Mogą zawierać gładkościenne torbiele.
 
Poroma eccrinale (hidroacanthoma) (10×)
Poroma eccrinale (hidroacanthoma)

Poroidalny gruczolak ekrynowy
Ogniska nowotworowe są zbudowane z drobnych, łączących się ze sobą mostkami, wielokątnych komórek o małych kulistych jądrach (są to tzw. komórki "poroidalne"). W innych miejscach pojawiają się komórki o obfitej, kwasochłonnej cytoplazmie (komórki oskórkowe albo "kutikularne"), w których powstają wodniczki na kształt akrosyryngium.
 
Poroma eccrinale intraepidermale (hidroacanthoma simplex) (10×)
Intraepidermal eccrine poroma (hidroacanthoma simplex)

Postać śródnaskórkowa poroidalnego gruczolaka ekrynowego
Gniazda komórek poroidalnych w naskórku wyraźnie odcinają się od wąskich pasm keratynocytów.
 
Poroma eccrinale intraepidermale (hidroacanthoma simplex) (10×)
Intraepidermal eccrine poroma (hidroacanthoma simplex)

Postać śródnaskórkowa poroidalnego gruczolaka ekrynowego
Wśród małych komórek poroidalnych widoczne są małe grupy komórek oskórkowych, zawierajacych puste przestrzenie (naśladownictwo akrosyryngium).
 
Poroma eccrinale proliferans (4×)
Proliferating eccrine poroma

Gruczolak poroidalnego ekrynowy rozrastający się
Nabłonek nowotworowy rozrasta się wgłąb skóry, wytwarzając liczne drobne przejaśnienia lub większe twory torbielowate.
 
Poroma eccrinale proliferans (20×)
Proliferating eccrine poroma

Gruczolak poroidalnego ekrynowy rozrastający się
Utkanie guza składa się z różnej wielkości ognisk komórek poroidalnych, przylegających do siebie. Wśród nich tworzą się liczne, większe i mniejsze skupiska komórek oskórkowych, zawierające wakuole śródplazmatyczne lub jamki międzykomórkowe (naśladownictwo akrosyryngium).
 
Poroma eccrinale intradermale (2x)
Dermal duct tumor

Gruczolak poroidalny ekrynowy śródskórny
Gniazda nowotworowe różnej wielkości i różnego kształtu naciekają głęboko skórę właściwą.
 
Poroma eccrinale intradermale (10x)
Dermal duct tumor

Gruczolak poroidalny ekrynowy śródskórny
Gniazda nowotworowe, utworzone przez komórki poroidalne, nie są otaczane przez palisadowato układające się komórki podstawne (cecha różnicująca z rakami podstawnokomórkowymi). W ogniskach nowotworowych widoczne są natomiast grupy komórek oskórkowych, tworzące wakuole śródplazmatyczne i małe torbielki.
 
Poroma eccrinale clarocellulare(4×)
Eccrine clear cell poroma

Poroidalny gruczolak jasnokomórkowy ekrynowy
Rzadka postać tego gruczolaka ma budowę mieszaną: poza ogniskami z nielicznymi wakuolami akrosyryngialnymi spotyka się obszary komórek o jasnej cytoplazmie.
 
Poroma eccrinale clarocellulare(20×)
Eccrine clear cell poroma

Poroidalny gruczolak jasnokomórkowy ekrynowy
W górnym lewym rogu mikrofotografii widoczne są grupki komórek oskórkowych z licznymi małemi wakuolami; poniżej - pole komórek jasnych.
 
Acrospiroma (hidradenoma) solidum (2×)
Acrospiroma (hidradenoma), solid type

Gruczolak potowy lity
Guz jest złączony z lejkiem pochewki zewnętrznej włosa. Jest on dobrze odgraniczony od otoczenia. W sąsiedztwie głównej masy guza widoczne jest mniejsze ognisko satelitarne (dolny prawy róg mikrofotografii).
 
Acrospiroma (hidradenoma) solidum (10×)
Acrospiroma (hidradenoma), solid type

Gruczolak potowy lity
Guz jest utworzony z nisko zróżnicowanych komórek, wśród których wytwarzają się liczne cewki wysłane jednorzędowym nabłonkiem bez cech wydzielania.
 
Acrospiroma (hidradenoma) clarocellulare (2×)
Acrospiroma (hidradenoma), clear cell type

Gruczolak potowy jasnokomórkowy
Guz w górnej części jest kulisty i nie łączy się z naskórkiem.
 
Acrospiroma (hidradenoma) clarocellulare (10×)
Acrospiroma (hidradenoma), clear cell type

Gruczolak potowy jasnokomórkowy
Komórki guza są jasne, gdyż zawierają dużo glikogenu. W niektórych ogniskach dostrzec można tworzenie struktur cewkowych.
 
Acrospiroma (hidradenoma) clarocellulare (4×)
Acrospiroma (hidradenoma), clear cell type

Gruczolak potowy jasnokomórkowy
Niemal wszystkie komórki guza mają obfitą, przejrzystą cytoplazmę bogatą w glikogen. Mikrofotografia przedstawia ścianę dużej torbieli.
 
Acrospiroma (hidradenoma) clarocellulare (4×)
Acrospiroma (hidradenoma), clear cell type

Gruczolak potowy jasnokomórkowy
Nowotwór może mieć wzrost rzekomo naciekający, co jest wynikiem szkliwienia zrębu.
 
Spiradenoma eccrinale (4×)
Eccrine spiradenoma

Kłębkowy gruczolak potowy ekrynowy
Ogniska tego nowotworu są dobrze odgraniczone. Często, głęboko w skórze występuje obok siebie kilka ognisk. Ogniska te nigdy nie łączą się z naskórkiem.
 
Spiradenoma eccrinale (10×)
Eccrine spiradenoma

Kłębkowy gruczolak potowy ekrynowy
Strukturę guza stanowią głównie wąskie, splatające się ze sobą przewody, zbudowane z dwóch rodzajów komórek. Warstwę zewnętrzną stanowią małe komórki o ciemnych jądrach, a warstwę wewnętrzną jaśniejsze komórki o pęcherzykowatych jadrach.
 
Spiradenoma eccrinale (2×)
Eccrine spiradenoma

Kłębkowy gruczolak potowy ekrynowy
W zrębie guza występują zwykle rozszerzone cienkościenne naczynia krwionośne, a często także wylewy krwawe.
 
Spiradenoma eccrinale (10×)
Eccrine spiradenoma

Kłębkowy gruczolak potowy ekrynowy
Zrąb guza często ulega obrzękowi lub zwyrodnieniu śluzowemu, wskutek czego cewki gruczolaka ulegają rozsunięciu.
 
Cylindroma dermale (2×)
Dermal cylindroma

Oblak skórny
Jest to guz wieloogniskowy, nie mający łączności z naskórkiem. Rozmieszczenie ognisk nowotworowych przypomina układankę (puzzle).
 
Cylindroma dermale (4×)
Dermal cylindroma

Oblak skórny
Ogniska nowotworowe są otoczone grubą błoną podstawną, ujawniającą się wyraźnie w barwieniu paS (dodatni odczyn w barwieniu kawasem nadjodowym i odczynnikiem Schiffa).
 
Cylindroma dermale (2×)
Dermal cylindroma

Oblak skórny
W małym powiększeniu widoczne są bardzo liczne krople materiału szklistego (hialiny) w zrazikach guza.
 
Cylindroma dermale (4×)
Dermal cylindroma

Oblak skórny
W dużym powiększeniu widoczne są kuliste skupiska materiału szklistego (prawa strona mikrofotografii) oraz cewkowe struktury (po lewej stronie).
 
Cylindroma dermale micronodulare (2×)
Micronodular dermal cylindroma

Oblak skórny drobnoguzkowy
Guz zbudowany z niewielkich kulistych ognisk i pasm nabłonkowych.
 
Cylindroma dermale micronodulare (4×)
Micronodular dermal cylindroma

Oblak skórny drobnoguzkowy
Obok kulistych ognisk nabłonkowych widoczne są struktury cewkowe utworzone przez dwurzędowy nabłonek.
 
Hidradenoma eccrinale atypicum (10×)
Atypical eccrinal hidradenoma or "dark cell" eccrinoma

Atypowy gruczolak ekrynowy
Jest to rzadko występujący nowotwór, zbudowany z luźno powiązanych ze sobą, ciemnych komórek o nadbarwliwych jadrach i obfitej, kwasochłonnej cytoplazmie. Figury mitotyczne mogą być liczne. Po niepełnym usunięciu guza obserwuje się nawroty.
 
Hidradenoma eccrinale atypicum (20×)
Atypical eccrinal hidradenoma or "dark cell" eccrinoma

Atypowy gruczolak ekrynowy
Jest to rzadko występujący nowotwór, zbudowany z luźno powiązanych ze sobą, ciemnych komórek o nadbarwliwych jadrach i obfitej, kwasochłonnej cytoplazmie. Figury mitotyczne mogą być liczne. Po niepełnym usunięciu guza obserwuje się nawroty.
 
Tumor mixtus eccrinalis (2×)
Eccrine mixed tumour

Guz mieszany ekrynowy
Rzadko występująca postać guza mieszanego skóry, który jest dobrze odgraniczony od otoczenia.
 
Tumor mixtus eccrinalis (4×)
Eccrine mixed tumour

Guz mieszany ekrynowy
W skład tego nowotworu wchodzą drobne cewki gruczołowe, wysłane pojedynczą warstwą komórek. Prócz tego obecne są pojedyncze komórki rozsiane w obrzękniętym podścielisku, mogącym mieć charakter chondroidalny (przypominający substancję podstawową chrząstki).
 
Tumor mixtus apocrinalis(2×)
Apocrine mixed tumour

Guz mieszany apokrynowy
W guzie można wyodrębnić struktury torbielowate, gruczołowo-przewodowe oraz obszar przemiany rzekomochrzęstnej podścieliska.
 
Tumor mixtus apocrinalis(4×)
Apocrine mixed tumour

Guz mieszany apokrynowy
W rozrostach gruczołowych widać wyraźnie dwuwarstwowość nabłonka oraz cechy wydzielania apokrynowego (łac. decapitatio cytoplasmatis).
 
Syringofibroadenoma eccrinale (Mascaro) (2×)
Eccrine syringofibroadenoma (Mascaro)

Włókniakogruczolak ekrynowy (Mascaro)
Guz rozwija się w powierzchownych i środkowych warstwach skóry właściwej> jest utworzony przez pasma łączących się ze sobą pasm nabłonka płaskiego, otaczających łącznotkankowy zrąb. Nowotwór nie sięga do głębokich warstw skóry.
 
Syringofibroadenoma eccrinale (Mascaro) (4×)
Eccrine syringofibroadenoma (Mascaro)

Włókniakogruczolak ekrynowy (Mascaro)
Nabłonkową część nowotworu stanowią kostkowe komórki, nieco mniejsze od dojrzałych keratynocytów naskórka. W tym nabłonku niekiedy tworzą się struktury cewkowe. Pasma nabłonkowe otaczają kulisto uformowany zrąb łącznotkankowy, który jest dobrze unaczyniony.
 
Fibroadenoma apocrinale (4×)
Apocrine fibroadenoma

Włókniakogruczolak apokrynowy
Tkanka łączna wpuklająca się pomiędzy przewody gruczołowe jest bogatokomórkowa i nie ulega szkliwieniu.
 
Fibroadenoma apocrinale (4×)
Apocrine fibroadenoma

Włókniakogruczolak apokrynowy
Tkanka łączna wpuklająca się pomiędzy przewody gruczołowe jest bogatokomórkowa i nie ulega szkliwieniu.
 
Fibroadenoma apocrinale (2×)
Apocrine fibroadenoma

Włókniakogruczolak apokrynowy
W obrębie guza widoczne jest duże ognisko metaplazji kostnej.
 
Fibrolipoadenoma apocrinale (10×)
Apocrine fibrolipoadenoma

Włókniakotłuszczakogruczolak apokrynowy
Pomiędzy pasma nabłonkowe wrasta tkanka łączna włóknista i tkanka tłuszczowa.


Złośliwe

edytuj
 
Porocarcinoma eccrinale (10×)
Eccrine porocarcinoma (malignant eccrine poroma)

Ekrynowy rak poroidalny
Ogniska raka naciekają destrukcyjnie podłoże i wywołują desmoplazję.
 
Porocarcinoma eccrinale (20×)
Eccrine porocarcinoma (malignant eccrine poroma)

Ekrynowy rak poroidalny
Ogniska raka są utworzone przez małe komórki pororoidalne oraz przez komórki oskórkowe o obfitszej cytoplazmie. W cytoplazmie komórek oskórkowych widoczne są wodniczki (wykładnik różnicowania się w kierunku szczytowej części przewodu gruczołowego; łac. acrosyringium).
 
Porocarcinoma eccrinale (10×)
Eccrine porocarcinoma (malignant eccrine poroma)

Ekrynowy rak poroidalny
Rak rozrasta się destrukcyjnie. Naciekające skórę ogniska mają różne kształty i różną wielkość.
 
Porocarcinoma eccrinale (20×)
Eccrine porocarcinoma (malignant eccrine poroma)

Ekrynowy rak poroidalny
Ognisko raka zbudowane z dwóch rodzajów komórek: mniejsze z nich mają wygląd komórek poroidalnych, a większe - o obfitszej cytoplazmie - oskórkowych. Zrąb stanowi dojrzała tkanka łączna.
 
Porocarcinoma eccrinale atypicum (4×)
Atypical eccrine porocarcinoma

Ekrynowy rak poroidalny z dużą atypią
W dolnej części mikrofotografii typowe utkanie raka poroidalnego, w części górnej komórki z cechami nasilonej atypii.
 
Porocarcinoma eccrinale atypicum (20×)
Atypical eccrine porocarcinoma

Ekrynowy rak poroidalny z dużą atypią
W górnej części mikrofotografii duża atypia komórkowa i patologiczne mitozy. Ponadto liczne, duże wakuole w cytoplazmie komórek oskórkowych.
 
Spiradenocarcinoma eccrinale (4×)
Malignant eccrine spiradenoma (eccrine spiradenocarcinoma)

Rak ekrynowy na podłożu kłębkowego gruczolaka potowego
Nowotwór zachowuje ślady architektonicznej struktury kłębkowego gruczolaka potowego (łac. spiradenoma).
 
Spiradenocarcinoma eccrinale (20×)
Malignant eccrine spiradenoma (eccrine spiradenocarcinoma)

Rak ekrynowy na podłożu kłębkowego gruczolaka potowego
W poszczególnych ogniskach mozna stwierdzić ślady dwuelementowego składu komórek gruczolaka kłębkowego: na obwodzie ognisk kostkowe komórki o ciemniejszych jądrach, a w środku ognisk komórki mają jądra pęcherzykowe. Atypia stosunkowo nieduża.
 
Tumor mixtus eccrinalis malignus (4×)
Malignant chondroid eccrine syringioma (malignant eccrine mixed tumor)

Złośliwy ekrynowy guz mieszany
Niezmiernie rzadki nowotwór, źle odgraniczony od otoczenia, naciekający skórę i tkankę podskórną.
 
Tumor mixtus eccrinalis malignus (20×)
Malignant chondroid eccrine syringioma (malignant eccrine mixed tumor)

Złośliwy ekrynowy guz mieszany
Ogniska nowotworu są utworzone z małych struktur cewkowych, wysłanych jedną warstwą komórek nabłonkowych oraz z pasm i krótkich wstęg nabłonka rozproszonych w szkliwiejącym lub śluzakowato zmienionym zrębie.
 
Carcinoma eccrinale, typus reticularis (4×)
Eccrine carcinoma, reticular type

Rak ekrynowy, typ siateczkowy
Komórki raka rozrastają się w pasmach tworzących obszary siateczkowe, zatopione w zrębie z cechami zwyrodnienia śluzakowatego. Przypomina to rzekomogruczołową postać raka podstawnokomórkowego.
 
Carcinoma eccrinale, typus reticularis (20×)
Eccrine carcinoma, reticular type

Rak ekrynowy, typ siateczkowy
Atypowe komórki raka mają jasną cytoplazmę i pęcherzykowe jądra. Figury podziału są częste, a wiele z nich to figury patologiczne. Zrąb ulega zwyrodnieniu śluzakowatemu.
 
Carcinoma eccrinale, typus alveolaris (10×)
Eccrine carcinoma, alveolar type

Rak ekrynowy, typ pęcherzykowy
Mimo organoidnej budowy pęcherzykowej i niewielkiej atypii komórkowej guz ma wzrost inwazyjny. Ten typ jest rzadką odmianą raka ekrynowego.
 
Carcinoma eccrinale, typus alveolaris (20×)
Eccrine carcinoma, alveolar type

Rak ekrynowy, typ pęcherzykowy
Oprócz naciekania przez ogniska guza, po stronie lewej mikrofotografii widoczny jest obszar martwicy.
 
Carcinoma eccrinale, typus alveolaris (10×)
Eccrine carcinoma, alveolar type

Rak ekrynowy, typ pęcherzykowy
Ogniska raka mają zróżnicowaną wielkość, a swym kształtem przypominają kłębuszki gruczołów potowych. pomiędzy nimi widoczne są pasma endofitycznie rozrastającego się naskórka.
 
Carcinoma eccrinale, typus alveolaris (20×)
Eccrine carcinoma, alveolar type

Rak ekrynowy, typ pęcherzykowy
W poszczególnych ogniskach guza widoczny jest dwuwarstwowy układ komórek nabłonkowych: warstwa zewnętrzna składa się z komórek ciemniejszych, odpowiadających mioepitelialnym, warstwa wewnętrzna utworzona jest przez komórki o jasnej cytoplazmie.
 
Carcinoma apocrinale papilliferum (2×)
Apocrine carcinoma, papillary type

Rak apokrynowy brodawkowaty
W małym powiększeniu uwidoczniono brodawkowatą część guza, dowodzącą, że rozwinął się on na podłożu gruczolakotorbielaka brodawkowatego.
 
Carcinoma apocrinale papilliferum (20×)
Apocrine carcinoma, papillary type

Rak apokrynowy brodawkowaty
W cewach gruczołowych raka wyraźne są cechy wydzielania apokrynowego (określane terminem łac. decapitatio cytoplasmatis).
 
Carcinoma apocrinale partim tubulare, partim solidum (10×)
Apocrine carcinoma, tubular and solid type

Rak apokrynowy cewkowy, częściowo lity
Fragment utkania o wyraźnej strukturze cewkowej z cechami wydzielania apokrynowego. Komórki raka mają obfitą cytoplazmę i pęchrzykowate jądra.
 
Carcinoma apocrinale partim tubulare, partim solidum (20×)
Apocrine carcinoma, tubular and solid type

Rak apokrynowy cewkowy, częściowo lity
Obszar w przeważającej części o litej strukturze, z obecnością dużych komórek o jasnej cytoplazmie i pęcherzykowatym jądrze.
 
Carcinoma apocrinale solidum et atypicum (10×)
Apocrine carcinoma, solid and atypical type

Rak apokrynowy lity atypowy
Komórki raka tworzą lite ogniska o bardzo dużej atypii. Brak wyraźnych cech różnicowania gruczołowego.
 
Carcinoma apocrinale solidum et atypicum (20×)
Apocrine carcinoma, solid and atypical type

Rak apokrynowy lity, atypowy
Atypowe komórki raka nie ulegają rogowaceniu ani nie tworzą struktur cewkowych.
 
Carcinoma apocrinale intraepidermale (20×)
Apocrine carcinoma, intraepidermal type

Rak apokrynowy śródnaskórkowy
Obraz typowy dla pozasutkowej postaci choroby Pageta.
 
Carcinoma apocrinale intraepidermale (20×)
Apocrine carcinoma, intraepidermal type

Rak apokrynowy śródnaskórkowy
Komórki rakowe rozrastają się w obrębie naskórka. Ujawnione zostały w odczynie immunohistochemicznym z użyciem przeciwciała na cytokeratynę CK 7.
 
Hidradenocarcinoma clarocellulare (10×)
Clear cell hidradenocarcinoma

Rak potowy jasnokomórkowy
Guz rozwija się w skórze właściwej.
 
Hidradenocarcinoma clarocellulare (20×)
Clear cell hidradenocarcinoma

Rak potowy jasnokomórkowy
W dużym ognisku większość komórek ma małe jądra i jasną cytoplazmę, zawierającą glikogen. W małym ognisku widoczna jest atypia.
 
Carcinoma syringiomatosum bene differentiatum (epithelioma eccrinale) (2×)
Syringiomatous carcinoma, well differentiated (eccrine epithelioma, McKee)

Rak syringoidalny, dobrze zróżnicowany (nabłoniak ekrynowy, McKee)
Nowotwór ten rozwija się w głębi skóry, bez związku z naskórkiem. Złośliwość guza niewielka.
 
Carcinoma syringiomatosum bene differentiatum (epithelioma eccrinale) (10×)
Syringiomatous carcinoma, well differentiated (eccrine epithelioma, McKee)

Rak syringoidalny, dobrze zróżnicowany (nabłoniak ekrynowy, McKee)
Komórki nowotworowe tworzą małe cewki gruczołowe lub pasemka nabłonkowe, otoczone szkliwiejącym zrębem łącznotkankowym.
 
Carcinoma syringiomatosum bene differentiatum (epithelioma eccrinale) (20×)
Syringiomatous carcinoma, well differentiated (eccrine epithelioma, McKee)

Rak syringoidalny, dobrze zróżnicowany (nabłoniak ekrynowy, McKee)
Guz ten jest zbudowany z małych cewek gruczołowych, wysłanych jedną warstwą nabłonka, z mało wyraźną atypią. Otacza je szkliwiejący zrąb. Ogniska raka naciekają zwykle tkankę podskórną, a nawet mięśnie.
 
Carcinoma syringiomatosum bene differentiatum (epithelioma eccrinale) (40×)
Syringiomatous carcinoma, well differentiated (eccrine epithelioma, McKee)

Rak syringoidalny, dobrze zróżnicowany (nabłoniak ekrynowy, McKee)
Guz ten jest zbudowany z małych cewek gruczołowych, wysłanych jedną warstwą nabłonka, z mało wyraźną atypią. Otacza je szkliwiejący zrąb. Ogniska raka naciekają zwykle tkankę podskórną, a nawet mięśnie.
 
Carcinoma adenoides cysticum cutis (4×)
Primary cutaneous adenoid cystic carcinoma

Pierwotny gruczolakorak torbielowaty skóry
Guz rozwija się w skórze właściwej, bez związku z naskórkiem. Zbudowany jest ognisk sitowatych oraz z mniejszych ognisk litych lub cewkowych utworzonych przez komórki bazaloidne.
 
Carcinoma adenoides cysticum cutis (20×)
Primary cutaneous adenoid cystic carcinoma

Pierwotny gruczolakorak torbielowaty skóry
Ognisko sitowate utworzone przez komórki bazaloidne, otaczają koliście przestrzenie rzekomogruczołowe zawierające kwas hialuronowy.
 
Carcinoma adenoides cysticum cutis (10×)
Primary cutaneous adenoid cystic carcinoma

Pierwotny gruczolakorak torbielowaty skóry
Guz rozwija się w skórze właściwej, bez związku z naskórkiem. Zbudowany jest ognisk sitowatych oraz z mniejszych ognisk litych lub cewkowych utworzonych przez komórki bazaloidne.
 
Carcinoma adenoides cysticum cutis (10×)
Primary cutaneous adenoid cystic carcinoma

Pierwotny gruczolakorak torbielowaty skóry
Drobne ogniska nowotworu naciekają skórę głęboko, wnikając do tkanki podskórnej i szerząc się, często wzdłuż naczyń krwionośnych i nerwów.
 
Carcinoma adnexale microcysticum (4×)
Microcystic adnexal carcinoma

Drobnotorbielowaty rak przydatkowy
Guz rozwija się w skórze właściwej (w tym wypadku w wardze górnej) i nacieka głębiej położone tkanki (preparat udostępniony przez dr Jacka Syguta).
 
Carcinoma adnexale microcysticum (10×)
Microcystic adnexal carcinoma

Drobnotorbielowaty rak przydatkowy
Oprócz ognisk torbielkowatych, widoczne są lite pasma nabłonkowe, naciekające mięśnie poprzecznie prążkowane wargi (preparat udostępniony przez dr Jacka Syguta).
 
Carcinoma adnexale microcysticum (4×)
Microcystic adnexal carcinoma

Drobnotorbielowaty rak przydatkowy
Część torbielek jest wypełniona łuskami rogowymi. Poza torbielkami skóra jest naciekana przez drobne pasemka nabłonkowe, bez cech atypii.
 
Carcinoma adnexale microcysticum (20×)
Microcystic adnexal carcinoma

Drobnotorbielowaty rak przydatkowy
Część torbielek jest wysłanych pojedynczą warstwą nabłonka która łączy się z grupą komórek przypominających naskórkowy zawiązek przydatków z życia płodowego (ang. primordial epidermal germ).
 
Adenocarcinoma papillare digitorum (4×)
Digital papillary adenocarcinoma or aggressive digital papillary adenoma

Gruczolakorak brodawkowaty palców
Tkanka nowotworowa rozrasta się zazwyczaj wewnątrz torbieli. Często rozwija się na palcach stóp lub rąk.
 
Adenocarcinoma papillare digitorum (10×)
Digital papillary adenocarcinoma or aggressive digital papillary adenoma

Gruczolakorak brodawkowaty palców
Poza rozrostami brodawkowatymi, komórki guza tworzą takze cewy gruczołowe. Guz nie odznacza się dużą atypią komórkową, ale przebiega złośliwie.
 
Hidradenocarcinoma micronodulare (2×)
Micronodular hidradenocarcinoma

Drobnoguzkowy rak potowy
Nowotwór występujący wyjątkowo rzadko. Rozwija się w skórze właściwej, bez związku z naskórkiem.
 
Hidradenocarcinoma micronodulare (4×)
Micronodular hidradenocarcinoma

Drobnoguzkowy rak potowy
Ogniska tego nowotworu utworzone są przez pasma atypowych komórek nabłonkowych, zwijających się w kłebki.
 
Hidradenocarcinoma micronodulare (20×)
Micronodular hidradenocarcinoma

Drobnoguzkowy rak potowy
Ogniska tego nowotworu są utworzone przez pasma atypowych komórek nabłonkowych, często zwijających się w kłębki.
 
Hidradenocarcinoma micronodulare (40×)
Micronodular hidradenocarcinoma

Drobnoguzkowy rak potowy
Zwinięte w kłębek komórki nabłonkowe cechują się wyraźną atypią z atypowymi mitozami. Otacza je luźna tkanka łączna.