Aurox/Instalacja dodatkowego oprogramowania

Jeżeli mamy szybki Internet, to możemy bardzo łatwo doinstalowywać i aktualizować dodatkowe oprogramowanie. Standardowym programem do tego typu zadań jest yum, ale my skorzystamy z apt'a i synaptic'a.

  1. Uruchamiamy terminal administratora (K -> Narzędzia systemowe -> Termninal - Tryb administratora).
  2. Wpisujemy hasło roota.
  3. Po uruchomieniu się konsoli wpisujemy:
    yum install synaptic
  4. Czekamy, aż program skończy ściąganie. Trwa właśnie proces pobierania apt'a i synaptic'a.
  5. Po zakończeniu pobierania wyłączamy terminal i restartujemy komputer.
  6. Po zalogowaniu się uruchamiamy Synaptic (K -> Narzędzia systemowe -> Synaptic Menedżer Pakietów).

Obsługi Synaptica nie będę opisywał, ponieważ opisałem ją w podręczniku Ubuntu.