BasicC/Liczby losowe

 Do generowania liczb pseudo-losowych, które dalej zwane będą losowymi, wymagana jest biblioteka stdlib.h, jest ona domyślnie załączana w BasicC.

Komenda Randomize wymaga biblioteki timeh.h, która nie jest domyślnie załączana.

RndEdytuj

Definicja:((float)rand()/RAND_MAX)
Zwraca rzeczywistą liczbę losową z przedziału <0,1)

Random(X)Edytuj

Definicja:(rand()%(X))
Zwraca całkowitą liczbę losową z przedziału <0,X-1>

Rand(a,b)Edytuj

Definicja:(rand()%(b-a)+a)
Zwraca całkowitą liczbę losową z przedziału <a,b-1>

RandomizeEdytuj

Definicja:srand(time(NULL));
Przesuwa punkt startowy generatora liczb losowych na pozycję zależną od czasu. Wykorzystuje bibliotekę SDL lub time.h.

Przykład:

#include "Basic.h"

MAIN
  Print Random(100) NL
  Randomize
  Print Random(100) _ Rnd _ Rand(50,100) NL
ENDMAIN