Opis języka programowania BasicC - nakładki na język C umożliwiającej stosowanie składni zbliżonej do języka Basic, dzięki czemu programowanie jest prostsze, a kod bardziej przejrzysty. Ponadto zawiera dodatkowe funkcje, w tym obsługę biblioteki SDL - grafika, dźwięk, obsługa urządzeń oraz graficzny interfejs wprowadzania - GEM: przyciski, pola edycji, okno komunikatów, selektor plików. Ułatwia naukę programowania w C i SDL, świetnie nadaje się do programowania wieloplatformowych gier.
Uwaga ! Strona jest tworzona przez autora Basic C i może zawierać informacje dotyczące nowszych, jeszcze nie opublikowanych jego wersji.

Spis treści edytuj

Basic C edytuj

Podstawowe wiadomości
Czym jest, jak działa, konfiguracja
Operatory i funkcje matematyczne
Proste operacje matematyczne, operatory logiczne
Podstawowe komendy
Funkcje, procedury, instrukcje sterujące, typy i zmienne...
Podstawowe procedury wejścia i wyjścia
Wprowadzanie danych z klawiatury i wyświetlanie na ekranie
Czytanie i pisanie do plików
Obsługa plików w praktyce
Generowanie liczb pseudo-losowych
Rand, Random, Randomize
Napisy (Łańcuchy znaków)
Przechowywanie, operacje, konwersje

Basic SDL edytuj

SDL i BasicC
Instalacja SDL, obsługa w BasicC, zadeklarowane stałe i zmienne
Okno SDL
Inicjacja SDL i obsługa głównego okna graficznego
Badanie obiektów
Kolizje, odległość, kierunek
Projektor (renderer)
Obsługa "projektora" i kolorów
Operacje na obrazach
Ładowanie, tworzenie i przekształcanie obrazów
Obsługa zdarzeń systemowych
Klawiatura, joystick, ekran dotykowy, zdarzenia okienne
Rysowanie podstawowych figur
Punkt, linia, prostokąt, koło
Wyświetlanie tekstu
Wyświetlanie czcionki bitmapowej i wektorowej
Obsługa plików
Uniwersalny interfejs obsługi plików
Odtwarzanie dźwięków i muzyki
Obsługa biblioteki BasicSND oraz SDL_mixer
Czas i zakończenie SDL
Obsługa czasu i wyjście z SDL

Basic GEM edytuj

Podstawowe wiadomości
Czym jest, jak działa, konfiguracja
Okna GEM
Okienko GEM, okno komunikatu, okno wybierania pliku
Obiekty GEM
Przyciski, pola tekstowe, obsługa menu

Strona autora BasicC edytuj

https://rosy.prv.pl/

BasicC do pobrania:

https://robosy.itch.io/basicc