BasicC/Podstawy

 BasicC jest biblioteką C ułatwiającą programowanie w tym języku, zawiera też obsługę SDL oraz prosty interfejs graficzny GEM. Ogólnie składa się z plików nagłówkowych Basic.h, BasicSDL.h i BasicGEM.h. Dodatkowy plik BASICC.h jest odpowiednikiem Basic.h, w którym komendy pisane są w całości dużymi literami. Niniejsza instrukcja będzie odnosić się do Basic.h, w której dużymi literami zapisuje się tylko początki poszczególnych członów komend, z wyjątkami, jak operatory, niektóre zmienne i stałe. Większość komend zdefiniowano za pomocą dyrektyw preprocesora. W procesie pre-kompilacji komendy te są zamieniane na standardowe instrukcje języka C. Powinny też działać w C++, choć mogą być konieczne drobne poprawki w plikach nagłówkowych. Ponadto BasicC zawiera dodatkowe funkcje nie zawarte w standardowym C i SDL.
Głównym celem BasicC miało być stworzenie prostszej składni, wyeliminowanie średników, klamer i wskaźników stosowanych w C, co udało się tylko częściowo. Średniki stosuje się nadal, gdy używamy składni C, głównie przy deklaracji zmiennych, podstawianiu i wywoływaniu funkcji.
 By używać BasicC należy przyłączyć bibliotekę Basic.h lub, jeśli używamy SDL, BasicSDL.h, lub BasicGEM.h poprzez wpisanie na początku naszego programu dyrektywy preprocesora, np.: #include "Basic.h". Pliki te najlepiej skopiować do katalogu naszego programu. Jeśli nie korzystamy z SDL i GEM - wystarczy tylko Basic.h, jeśli korzystamy - dodatkowo BasicSDL.h i BASFont.bmp, jeśli korzystamy z GEM - dodatkowo BasicGEM.h. Standardowo BasicC załącza podstawowe biblioteki C: stdio.h, stdlib.h, string.h, więc nie trzeba ich oddzielnie dołączać. BasicSDL.h zawiera załączenie SDL.h, SDL_image.h, SDL_ttf.h, SDL_mixer.h i math.h. BasicGEM załącza BasicSDL.h.
 Wpisanie na początku programu dyrektywy #define DEBUG 1 włącza tryb kontroli błędów, w którym niektóre komendy wypisują w terminalu informacje o ew. błędach np. przekroczenie zakresu, zbyt długi tekst. DEBUG 0 oznacza tryb zwykły. Tryb DEBUG może spowalniać działanie programu, ale jest zalecany podczas testowania.