BasicC/Prymitywy

Draw(x1,y1,x2,y2)Edytuj

Rysuje linię z punktu x1,y1 do x2,y2. Wywołuje SDL_RenderDrawLine(SDLRenderer, x1, y1, x2, y2);

Line(x,y,W,H)Edytuj

Rysuje linię z punktu x,y do x+W,y+H. Wywołuje SDL_RenderDrawLine(SDLRenderer,x,y,x+W-1,y+H-1);

Lines(points,nrp)Edytuj

Rysuje linie łączącą punkty. points jest tablicą struktur typu SDL_Point, nrp jest ilością punktów. Wtwołuje SDL_RenderDrawLines(SDLRenderer,points,nrp);

Plot(x,y)Edytuj

Rysuje punkt o współrzędnych x,y. Wywołuje SDL_RenderDrawPoint(SDLRenderer,x,y);

Points(points,count)Edytuj

Rysuje count punktów określonych w tablicy points. Wywołuje SDL_RenderDrawPoints(SDLRenderer,points,count);

Rect(X,Y,W,H)Edytuj

Rysuje prostokąt o współrzędnych x,y i wymiarach W,H. Wykonuje {DST.x=X;DST.y=Y;DST.w=W;DST.h=H;SDL_RenderDrawRect(SDLRenderer,&DST);}

Box(X,Y,X2,Y2)Edytuj

Rysuje prostokąt o przekątnej X,Y - X2,Y2. Wykonuje {DST.x=X;DST.y=Y;DST.w=(X2)-(X)+1;DST.h=(Y2)-(Y)+1;SDL_RenderDrawRect(SDLRenderer,&DST);}

PBox(X,Y,X2,Y2)Edytuj

Rysuje wypełniony prostokąt o przekątnej X,Y - X2,Y2. Wykonuje {DST.x=X;DST.y=Y;DST.w=(X2)-(X)+1;DST.h=(Y2)-(Y)+1;SDL_RenderFillRect(SDLRenderer,&DST);}

PRect(X,Y,W,H)Edytuj

Rysuje wypełniony prostokąt o współrzędnych x,y i wymiarach W,H. Wykonuje {DST.x=X;DST.y=Y;DST.w=W;DST.h=H;SDL_RenderFillRect(SDLRenderer,&DST);}

PRects(rects,count)Edytuj

Rysuje count wypełnionych prostokątów określonych w tablicy rects zawierającej struktury typu SDL_Rect. Wywołuje SDL_RenderFillRects(SDLRenderer,rects,count);

Rects(rects,count)Edytuj

Rysuje count prostokątów określonych w tablicy rects zawierającej struktury typu SDL_Rect. Wywołuje SDL_RenderDrawRects(SDLRenderer,rects,count);

Circle(xs,ys,r)Edytuj

Rysuje okrąg o środku xs,ys i promieniu r. Nie wymaga biblioteki SDL_gfx, działa szybciej, stabilniej i rysuje dokładniej niż analogiczna procedura z tej biblioteki.

PCircle(xs,ys,r)Edytuj

Rysuje koło o środku xs,ys i promieniu r. Nie wymaga biblioteki SDL_gfx.