Biochemia/Glukoneogeneza

Jest to zespół procesów biochemicznych zachodzących w wątrobie, mający na celu wytworzenie glukozy z niecukrowcowych prekursorów tj. aminokwasy mleczany czy glicerol.