< Okładka i interwiki

Spis treści

edytuj

1 Wstęp

2 Główne składniki żywych organizmów i ich funkcje

2.1 Węglowodany - budowa i funkcja
2.2 Lipidy - budowa i funkcja
2.3 Białka, enzymy - budowa i funkcja

3 Przemiany węglowodanów

3.1 Glikoliza
3.2 Cykl kwasu cytrynowego
3.3 Glukoneogeneza
3.4 Przemiany glikogenu
3.5 Szlak pentozowy

4 Przemiany lipidów

4.1 Lipogeneza
4.2 Utlenianie kwasów tłuszczowych
4.3 Synteza cholesterolu

5 Metabolizm białek

Metabolizm białek

6 Łańcuch oddechowy

Łańcuch oddechowy

7 Metabolizm kwasów rybonukleinowych

 1. Metabolizm kwasów rybonukleinowych
  1. Definicja kwasów rybonukleinowych (RNA)
  2. Przegląd metabolizmu RNA
 2. Synteza RNA
  1. Transkrypcja
  2. Etapy transkrypcji
  3. Rodzaje syntetyzowanego RNA
 3. Przetwarzanie RNA
  1. Zamykanie
  2. Łączenie
  3. poliadenylacja
  4. Redagowanie
 4. Lokalizacja i transport RNA
  1. Mechanizmy transportu RNA
  2. Sygnały lokalizacji RNA
  3. Znaczenie lokalizacji RNA
 5. Degradacja RNA
  1. Mechanizmy degradacji RNA
  2. Szlaki rozpadu RNA
  3. Regulacja degradacji RNA
 6. Modyfikacja RNA
  1. edycja RNA
  2. Metylacja RNA
  3. Demetylacja RNA
  4. Modyfikacja i choroba RNA
  5. Metabolizm RNA i ekspresja genów
 7. Regulacja metabolizmu RNA
  1. Metabolizm RNA i potranskrypcyjna regulacja genów
  2. Wpływ metabolizmu RNA na choroby