Biochemia

< Okładka i interwiki

Spis treściEdytuj

1 Wstęp

2 Główne składniki żywych organizmów i ich funkcje

2.1 Węglowodany - budowa i funkcja
2.2 Lipidy - budowa i funkcja
2.3 Białka, enzymy - budowa i funkcja

3 Przemiany węglowodanów

3.1 Glikoliza
3.2 Cykl kwasu cytrynowego
3.3 Glukoneogeneza
3.4 Przemiany glikogenu
3.5 Szlak pentozowy

4 Przemiany lipidów

4.1 Lipogeneza
4.2 Utlenianie kwasów tłuszczowych
4.3 Synteza cholesterolu

5 Metabolizm białek

Metabolizm białek

6 Łańcuch oddechowy

Łańcuch oddechowy

7 Metabolizm kwasów rybonukleinowych