Biochemia/Metabolizm białek

Metabolizm białek

  1. Enzymy proteolityczne
  2. Transaminacja, dekarboksylacja, dezaminacja oksydacyjna
  3. Cykl mocznikowy
  4. Oksydacyjna dekarboksylacja a-ketokwasów