Biochemia/Wstęp

Biochemia zajmuje się procesami chemicznymi zachodzącymi w żywych organizmach. Jest to fascynująca nauka z pogranicza chemii i biologii, dotykająca tajemnicy życia bardziej niż inne nauki przyrodnicze.