Bitcoin/Konfigurowanie

Konfigurować klienta sieci można na różne sposoby:

  • Edycja pliku konfiguracyjnego
  • Dodanie opcji wiersza poleceń przy uruchamianiu
  • Niektóre opcje można zmieniać w interfejsie graficznym, na Windows zapisywane są w rejestrze.

Plik konfiguracyjny umożliwia wprowadzenie ustawień, które zostaną załadowane i zastosowane przez uruchamianego klienta sieci. Domyślnie znajduje się on w katalogu danych i nazywa się bitcoin.conf. Istnieje możliwość wskazania innego pliku, w innej lokalizacji za pomocą opcji "conf" (w wierszu poleceń lub... w domyślnym pliku). Każdą opcję podaje się w nowej linii.

Opcje wiersza poleceń można dodawać poprzez wpisanie w wierszu poleceń nazwy programu wykonywalnego i wymieniania po spacji nazwa opcji i ich ustawień. W porównaniu do opcji w pliku, nazwy należy poprzedzić myślnikiem, a ustawienia oddzielać spacjami. Jeżeli taka sama opcja, ale z różną wartością zostanie ustawiona zarówno w pliku konfiguracyjnym jak i wierszu poleceń, pierwszeństwo ma wiersz poleceń. Można też za pomocą takich opcji zmienić lokalizację katalogu danych oraz pliku konfiguracyjnego. Można też tworzyć skróty (Windows).

Katalog danych edytuj

Więcej na Bitcoin Wiki

Przykładowa konfiguracja edytuj

Plik konfiguracyjny

rpcuser=user
rpcpassword=password
rpcallowip=127.0.0.2
rpcport=1111

server=1
daemon=1
listen=1
rest=1

Z wiersza poleceń

./bitcoind -rpcuser=user -rpcpassword=password -rpcallowip=127.0.0.2 -rpcport=1111 -server=1 -daemon=1 -listen=1 -rest=1

Wszystkie opcje edytuj

Można podejrzeć wpisując ./bitcoind --help (lub bitcoin-qt) lub w Pomoc->Okno debugowania->Przycisk "Opcje wiersza poleceń".