Ten podręcznik opisuje cyfrową walutę, jaką jest Bitcoin. Informacje tu zawarte dotyczą także klonów tego projektu - osobnych walut stworzonych na bazie kodu Bitcoina.

Bitcoin jest walutą opartą na kryptografii z rozproszonym systemem księgowania transakcji.

Bitcoin i kryptowaluty edytuj

Materiały edytuj

Rozwój podręcznika edytuj

Zapraszam do współtworzenia!

Pomocnicze zasoby: