Borland C++ Compiler

Podręcznik ten jest zwięzłym opisem działania borlandowskiego zestawu narzędzi - FreeCommandLineTools do programowania w języku C/C++, w środowisku Windows. Kurs obejmuje instalację pakietu, podstawy użytkowania FreeCommandLineTools oraz opis narzędzi: BCC32 (kompilator), ILINK32 (konsolidator) i MAKE (narzędzie do budowania projektów). Chcemy aby był on zrozumiały również dla początkujących programistów dla których być może jest to pierwszy kompilator C++, jaki zamierzają używać, stąd wiele przykładów i łopatologiczne wręcz tłumaczenie niektórych zagadnień.

Wikibooks
Wikibooks
Jest dostępny podręcznik w formie biblii: Borland C++ Compiler (edycja), w wersji do druku.

Wstęp Etap rozwoju: 100% (w dniu 15.04.2006)
 1. Wprowadzenie Etap rozwoju: 100% (w dniu 15.04.2006)
  1. Kompilator? A z czym to się je?
  2. Dlaczego warto to mieć na swoim twardzielu
  3. Skąd wziąć FCLT?
  4. Instalacja
  5. Co mamy w katalogu bin
  6. Podstawy użytkowania FCLT
  7. Jak BCC32 buduje program
  8. Najprostsza kompilacja
  9. Edytory
 2. BCC32 Etap rozwoju: 100% (w dniu 15.04.2006)
  1. Wywołanie
  2. Opcje
   1. Źródła
   2. Wynik
   3. Optymalizacja
   4. Wyjście
  3. Response & configuration files
  4. BCC32 i ILINK32
  5. Zasoby?
 3. ILINK32 Etap rozwoju: 100% (w dniu 15.04.2006)
  1. Wprowadzenie
  2. Wywołanie
  3. Opcje
   1. Źródła
   2. Wynik
   3. Plik MAP
   4. Ostrzeżenia
  4. Plik DEF
   1. CODE
   2. DATA
   3. HEAPSIZE
   4. STACKSIZE
   5. NAME
   6. LIBRARY
   7. EXPORTS
   8. IMPORTS
   9. DESCRIPTION
  5. Zasoby
 4. MAKE Etap rozwoju: 100% (w dniu 15.04.2006)
  1. Wprowadzenie
  2. Plik Makefile
  3. Wywołanie
  4. Składnia makefile'a
  5. Komentarze
  6. Zasady ogólne i szczegółowe
   1. Zasady ogólne (implicit rules)
   2. Zasady szczegółowe (explicit rules)
   3. Zasada "bez zasad" :-)
  7. Komendy systemowe
  8. Zmienne
   1. Zmiana wartości zmiennej
   2. Specjalne zmienne
  9. Dyrektywy
   1. Pliki projektu i konfiguracja MAKE
   2. Instrukcje warunkowe
   3. Ekran
  10. MAKE w praktyce