Borland C++ Compiler/O podręczniku

O tym podręczniku edytuj

Budowa edytuj

Podręcznik ten został podzielony na 4 rozdziały:

Konwencje edytuj

Składnia poleceń, dyrektyw itp. została przedstawiona w schematycznych szablonach:

ramka <zmienna1> [coś co nie jest wymagane <zmienna2>] \
dokończenie schematu

w podobnych ramkach umieszczono przykłady użycia schematów

to jest przykład \ 
dokończenie przykładu

W każdym szablonie mogą pojawić się następujące specjalne symbole:

  • []: nawiasy kwadratowe - wewnątrz nich są usytuowane elementy opcjonalne, nie konieczne do prawidłowego użycia danego schematu
  • <> nawiasami ostrymi oznaczam elementy, które powinny być zastąpione czymś innym, z reguły to co jest wewnątrz tych nawiasów sugeruje co należy wstawić, w przeciwnym wypadku jest to wyjaśnione poniżej schematu, lub w konkretnym przykładzie.

Specjalnym symbolem jest też: \ - odwrócony slash (backslash) - załamanie linii, które zostało wprowadzone aby nie narazić Was na przewijanie ekranu w poziomie (w żadnym wypadku nie powinno się tego przepisywać!)

Dodatkowo w tekście:

  • Elementy schematów i składni poleceń, słowa kluczowe, opcje wywołania jak też nazwy plików zostały wyróżnione czcionką maszynową.
  • Angielskie, nie przetłumaczone nazwy (zaczerpnięte najczęściej wprost z manuala FreeCommandLineTools) i trudne pojęcia są zaznaczone czcionką pochyłą.
  • Nazwy narzędzi/programów są wypisane WIELKIMI LITERAMI
  • FreeCommandLineTools od tej chwili będzie nazywane FCLT

Autorzy edytuj

Jeśli uważasz siebie za autora tego podręcznika, to dopisz się tutaj.

Historia edytuj

Pierwsza wersja tego podręcznika powstała dla magazynu internetowego (tzw. eZinu) @t (nr'y 32 i 33). Kolejne wersje były publikowane na stronie http://www.viilo.torun.pl/~re_set/bcc.html. Gdzie w pewnym momencie podręcznik został "uwolniony", tzn. wydano go na licencji GFDL, skąd już krótka droga do pojawienia się tutaj ;)

Do zrobienia edytuj

W myśl zasady: nigdy nie jest tak, żeby nie mogło być lepiej ;-).

  • bardziej rozbudowana notka o edytorach
  • opis innych narzędzi z FCLT (np. IMPLIB)
  • stworzenie wersji do druku

Propozycje edytuj

Zachęcam(y) przede wszystkim do czynienia tego podręcznika lepszym, na własną rękę, ale jeśli nie jesteś w stanie napisać tego o czym myślisz, to tutaj możesz zgłaszać propozycje.