Brydżowe tablice prawdopodobieństwa

Brydżowe tablice prawdopodobieństwa
Brydżowe tablice prawdopodobieństwa
Poniższe tablice, opisujące prawdopodobieństwa różnych sytuacji przy grze w brydża zostały wyliczone przy założeniu jednakowego prawdopodobieństwa każdego rozkładu kart. Założenie to nie musi być spełnione na turniejach, gdzie czasem ustawia się nieprawdopodobne rozkłady. (Poniższe tabelki zostały wygenerowane przy pomocy programu w języku C++, który zamieszczony jest tutaj.)

Prawdopodobieństwa rozkładów kolorów na ręce

edytuj

Przykład: Zapis 5-4-x-x oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia, iż w najdłuższym kolorze gracz ma 5 kart, a w kolejnym 4.
Tablica obejmuje wszystkie rozkłady o prawdopodobieństwie co najmniej 0.01%.

Rozkład ręki Prawdopodobieństwo Wykres prawdopodobieństwa
4-x-x-x 35.07%
   
  4-3-3-3 10.52%
   
  4-4-x-x 24.56%
   
  4-4-3-2 21.56%
   
  4-4-4-1 3.00%
   
5-x-x-x 44.38%
   
  5-3-3-2 15.53%
   
  5-4-x-x 24.77%
   
  5-4-2-2 10.58%
   
  5-4-3-1 12.93%
   
  5-4-4-0 1.25%
   
  5-5-x-x 4.07%
   
  5-5-2-1 3.18%
   
  5-5-3-0 0.90%
   
6-x-x-x 16.53%
   
  6-3-x-x 9.08%
   
  6-3-2-2 5.63%
   
  6-3-3-1 3.45%
   
  6-4-x-x 6.02%
   
  6-4-2-1 4.70%
   
  6-4-3-0 1.33%
   
  6-5-x-x 1.36%
   
  6-5-1-1 0.71%
   
  6-5-2-0 0.65%
   
  6-6-1-0 0.07%
   
7-x-x-x 3.52%
   
  7-2-2-2 0.51%
   
  7-3-x-x 2.15%
   
  7-3-2-1 1.88%
   
  7-3-3-0 0.26%
   
  7-4-x-x 0.75%
   
  7-4-1-1 0.39%
   
  7-4-2-0 0.36%
   
  7-5-1-0 0.11%
   
8-x-x-x 0.46%
   
  8-2-2-1 0.19%
   
  8-3-x-x 0.22%
   
  8-3-1-1 0.12%
   
  8-3-2-0 0.11%
   
  8-4-1-0 0.05%
   
9-x-x-x 0.04%
   
  9-2-x-x 0.03%
   
  9-2-1-1 0.02%
   

Prawdopodobieństwo posiadania renonsu = 5.11%

Zatrzymania

edytuj

Prawdopodobieństwo braku zatrzymań (na asie, królu lub damie) w jakimkolwiek kolorze = 2.37%
Prawdopodobieństwo zatrzymania w tylko jednym kolorze = 18.79%
Prawdopodobieństwo zatrzymania w dwóch kolorach = 42.13%
Prawdopodobieństwo zatrzymania w trzech kolorach = 30.75%
Prawdopodobieństwo zatrzymania we wszystkich kolorach = 5.95%

Punkty na jednej ręce

edytuj
Ilość punktów Miltona na ręku Prawdopodobieństwo zdobycia dokładnie takiej liczby punktów Wykres prawdopodobieństwa Prawdopodobieństwo zdobycia co najmniej takiej liczby punktów Wykres prawdopodobieństwa
0 0.37%
   
100.00%
   
1 0.79%
   
99.63%
   
2 1.35%
   
98.85%
   
3 2.46%
   
97.50%
   
4 3.86%
   
95.03%
   
5 5.19%
   
91.17%
   
6 6.55%
   
85.99%
   
7 8.01%
   
79.43%
   
8 8.90%
   
71.42%
   
9 9.35%
   
62.53%
   
10 9.39%
   
53.18%
   
11 8.96%
   
43.79%
   
12 8.04%
   
34.83%
   
13 6.92%
   
26.79%
   
14 5.69%
   
19.87%
   
15 4.42%
   
14.18%
   
16 3.31%
   
9.76%
   
17 2.37%
   
6.45%
   
18 1.61%
   
4.08%
   
19 1.03%
   
2.47%
   
20 0.64%
   
1.44%
   
21 0.38%
   
0.80%
   
22 0.21%
   
0.42%
   
23 0.11%
   
0.21%
   
24 0.06%
   
0.10%
   
25 0.03%
   
0.04%
   
26 0.01%
   
0.02%
   
27 0.01%
   
0.01%
   

Suma punktów u obu partnerów

edytuj
Ilość punktów Miltona w sumie w parze Prawdopodobieństwo zdobycia dokładnie takiej liczby punktów Wykres prawdopodobieństwa Prawdopodobieństwo zdobycia co najmniej takiej liczby punktów Wykres prawdopodobieństwa
3 0.01%
   
100.00%
   
4 0.02%
   
99.99%
   
5 0.05%
   
99.97%
   
6 0.09%
   
99.93%
   
7 0.19%
   
99.84%
   
8 0.35%
   
99.65%
   
9 0.58%
   
99.30%
   
10 0.96%
   
98.72%
   
11 1.46%
   
97.76%
   
12 2.13%
   
96.30%
   
13 2.96%
   
94.18%
   
14 3.85%
   
91.22%
   
15 4.88%
   
87.36%
   
16 5.91%
   
82.49%
   
17 6.81%
   
76.57%
   
18 7.59%
   
69.76%
   
19 8.06%
   
62.17%
   
20 8.22%
   
54.11%
   
21 8.06%
   
45.89%
   
22 7.59%
   
37.83%
   
23 6.81%
   
30.24%
   
24 5.91%
   
23.43%
   
25 4.88%
   
17.51%
   
26 3.85%
   
12.64%
   
27 2.96%
   
8.78%
   
28 2.13%
   
5.82%
   
29 1.46%
   
3.70%
   
30 0.96%
   
2.24%
   
31 0.58%
   
1.28%
   
32 0.35%
   
0.70%
   
33 0.19%
   
0.35%
   
34 0.09%
   
0.16%
   
35 0.05%
   
0.07%
   
36 0.02%
   
0.03%
   
37 0.01%
   
0.01%
   

Prawdopodobieństwo że nikt nie ma 12 punktów = 3.37%
Prawdopodobieństwo że ma się co najmniej 12 MP, a partner co najmniej 7 MP = 24.08%
Prawdopodobieństwo że sytuacja taka ma miejsce u obydwu par = 2.58%

Rozkład kart jednego koloru u przeciwników

edytuj

Przykład: u przeciwników zostało pięć atutów. Jak są rozłożone ?
Zapis: 4-1 oznacza 4 karty u przeciwnika z lewej strony a 1 u przeciwnika z prawej.

Liczba kart Rozkład Prawdopodobieństwo Wykres prawdopodobieństwa
1 0-1 50,00%
   
1-0 50,00%
   
2 0-2 24,00%
   
1-1 52,00%
   
2-0 24,00%
   
3 0-3 11,00%
   
1-2 39,00%
   
2-1 39,00%
   
3-0 11,00%
   
4 0-4 4,78%
   
1-3 24,87%
   
2-2 40,70%
   
3-1 24,87%
   
4-0 4,78%
   
5 0-5 1,96%
   
1-4 14,13%
   
2-3 33,91%
   
3-2 33,91%
   
4-1 14,13%
   
5-0 1,96%
   
6 0-6 0,75%
   
1-5 7,27%
   
2-4 24,22%
   
3-3 35,53%
   
4-2 24,22%
   
5-1 7,27%
   
6-0 0,75%
   
7 0-7 0,26%
   
1-6 3,39%
   
2-5 15,26%
   
3-4 31,09%
   
4-3 31,09%
   
5-2 15,26%
   
6-1 3,39%
   
7-0 0,26%
   
8 0-8 0,08%
   
1-7 1,43%
   
2-6 8,57%
   
3-5 23,56%
   
4-4 32,72%
   
5-3 23,56%
   
6-2 8,57%
   
7-1 1,43%
   
8-0 0,08%
   
9 0-9 0,02%
   
1-8 0,54%
   
2-7 4,28%
   
3-6 15,71%
   
4-5 29,45%
   
5-4 29,45%
   
6-3 15,71%
   
7-2 4,28%
   
8-1 10,54%
   
9-0 0,02%
   
10 0-10 0,01%
   
1-9 0,17%
   
2-8 1,89%
   
3-7 9,24%
   
4-6 23,10%
   
5-5 31,18%
   
6-4 23,10%
   
7-3 9,24%
   
8-2 1,89%
   
9-1 0,17%
   
10-0 0,01%
   
11 0-11 0,001%
   
1-10 0,05%
   
2-9 0,72%
   
3-8 4,76%
   
4-7 15,88%
   
5-6 28,58%
   
6-5 28,58%
   
7-4 15,88%
   
8-3 4,76%
   
9-2 0,72%
   
10-1 0,05%
   
11-0 0,001%
   
12 0-12 0,00013%
   
1-11 0,0105%
   
2-10 0,23%
   
3-9 2,12%
   
4-8 9,53%
   
5-7 22,87%
   
6-6 30,49%
   
7-5 22,87%
   
8-4 9,53%
   
9-3 2,12%
   
10-2 0,23%
   
11-1 0,0105%
   
12-0 0,00013%
   
13 0-13 0,00001%
   
1-12 0,0016%
   
2-11 0,06%
   
3-10 0,79%
   
4-9 4,92%
   
5-8 15,93%
   
6-7 28,31%
   
7-6 28,31%
   
8-5 15,93%
   
9-4 4,92%
   
10-3 0,79%
   
11-2 0,06%
   
12-1 0,0016%
   
13-0 0,00001%
   

Prawdopodobieństwo uzupełnienia

edytuj

Poniższe dwie tabele zostały utworzone programem OpenOffice Calc.

Prawdopodobieństwa (w %), że partner (lub określony przeciwnik) ma dokładnie k kart z n brakujących (np. w określonym kolorze) – wzór:

 

(patrz symbol Newtona[1]).

Przykład: Prawdopodobieństwo, że partner ma dokładnie 3 karty w kolorze, w którym ja mam 5 kart wynosi 30,58%.

n↓ k→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 100,00
1 66,67 33,33
2 43,86 45,61 10,53
3 28,45 46,23 22,19 3,13
4 18,18 41,09 30,82 9,04 0,87
5 11,42 33,76 35,22 16,14 3,23 0,22
6 7,06 26,21 35,74 22,79 7,12 1,03 0,05
7 4,28 19,46 33,36 27,80 12,09 2,72 0,29 0,01
8 2,54 13,90 29,19 30,58 17,37 5,44 0,91 0,07 0,00
9 1,47 9,58 24,21 31,07 22,19 9,08 2,11 0,26 0,02 0,00
10 0,84 6,39 19,17 29,59 25,89 13,32 4,04 0,70 0,07 0,00 0,00
11 0,46 4,12 14,54 26,66 28,06 17,68 6,73 1,53 0,20 0,01 0,00 0,00
12 0,25 2,57 10,59 22,85 28,56 21,65 10,10 2,89 0,49 0,05 0,00 0,00 0,00
13 0,13 1,55 7,42 18,70 27,50 24,75 13,90 4,86 1,04 0,13 0,01 0,00 0,00 0,00
14 0,06 0,90 4,99 14,65 25,18 26,66 17,77 7,48 1,96 0,31 0,03 0,00 0,00 0,00
15 0,03 0,50 3,23 10,99 21,97 27,19 21,33 10,66 3,37 0,65 0,07 0,00 0,00 0,00
16 0,01 0,27 2,00 7,89 18,31 26,37 24,17 14,22 5,33 1,25 0,17 0,01 0,00 0,00
17 0,01 0,14 1,18 5,41 14,58 24,36 25,99 17,87 7,88 2,19 0,37 0,04 0,00 0,00
18 0,00 0,07 0,66 3,54 11,07 21,47 26,58 21,26 10,96 3,58 0,72 0,08 0,00 0,00
19 0,00 0,03 0,35 2,20 8,02 18,03 25,89 24,05 14,43 5,51 1,30 0,18 0,01 0,00
20 0,00 0,01 0,18 1,30 5,51 14,43 24,05 25,89 18,03 8,02 2,20 0,35 0,03 0,00
21 0,00 0,00 0,08 0,72 3,58 10,96 21,26 26,58 21,47 11,07 3,54 0,66 0,07 0,00
22 0,00 0,00 0,04 0,37 2,19 7,88 17,87 25,99 24,36 14,58 5,41 1,18 0,14 0,01
23 0,00 0,00 0,01 0,17 1,25 5,33 14,22 24,17 26,37 18,31 7,89 2,00 0,27 0,01
24 0,00 0,00 0,00 0,07 0,65 3,37 10,66 21,33 27,19 21,97 10,99 3,23 0,50 0,03
25 0,00 0,00 0,00 0,03 0,31 1,96 7,48 17,77 26,66 25,18 14,65 4,99 0,90 0,06
26 0,00 0,00 0,00 0,01 0,13 1,04 4,86 13,90 24,75 27,50 18,70 7,42 1,55 0,13
27 0,00 0,00 0,00 0,05 0,49 2,89 10,10 21,65 28,56 22,85 10,59 2,57 0,25
28 0,00 0,00 0,01 0,20 1,53 6,73 17,68 28,06 26,66 14,54 4,12 0,46
29 0,00 0,00 0,07 0,70 4,04 13,32 25,89 29,59 19,17 6,39 0,84
30 0,00 0,02 0,26 2,11 9,08 22,19 31,07 24,21 9,58 1,47
31 0,00 0,07 0,91 5,44 17,37 30,58 29,19 13,90 2,54
32 0,01 0,29 2,72 12,09 27,80 33,36 19,46 4,28
33 0,05 1,03 7,12 22,79 35,74 26,21 7,06
34 0,22 3,23 16,14 35,22 33,76 11,42
35 0,87 9,04 30,82 41,09 18,18
36 3,13 22,19 46,23 28,45
37 10,53 45,61 43,86
38 33,33 66,67
39 100,00

Prawdopodobieństwa (w %), że partner (lub określony przeciwnik) ma przynajmniej k kart z n brakujących (np. w określonym kolorze)

Przykład: Prawdopodobieństwo, że partner ma przynajmniej 3 karty w kolorze, w którym ja mam 5 kart wynosi 54,37%.

n↓ k→ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 56,14 10,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 71,55 25,32 3,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 81,82 40,73 9,91 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 88,58 54,82 19,60 3,45 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 92,94 66,73 30,99 8,20 1,08 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 95,72 76,26 42,91 15,11 3,02 0,30 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 97,46 83,56 54,37 23,79 6,42 0,98 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 98,53 88,94 64,73 33,66 11,46 2,38 0,28 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 99,16 92,78 73,61 44,02 18,12 4,81 0,77 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 99,54 95,42 80,88 54,22 26,16 8,48 1,74 0,21 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
12 99,75 97,18 86,59 63,74 35,18 13,53 3,43 0,54 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
13 99,87 98,33 90,91 72,20 44,70 19,94 6,05 1,18 0,14 0,01 0,00 0,00 0,00
14 99,94 99,04 94,05 79,40 54,22 27,56 9,79 2,31 0,34 0,03 0,00 0,00 0,00
15 99,97 99,47 96,24 85,26 63,28 36,09 14,77 4,10 0,73 0,08 0,00 0,00 0,00
16 99,99 99,72 97,72 89,83 71,52 45,16 20,99 6,77 1,44 0,19 0,01 0,00 0,00
17 99,99 99,86 98,68 93,26 78,69 54,33 28,34 10,48 2,59 0,41 0,04 0,00 0,00
18 100,00 99,93 99,27 95,72 84,65 63,19 36,61 15,35 4,39 0,80 0,09 0,00 0,00
19 100,00 99,97 99,62 97,41 89,40 71,36 45,47 21,42 7,00 1,49 0,19 0,01 0,00
20 100,00 99,99 99,81 98,51 93,00 78,58 54,53 28,64 10,60 2,59 0,38 0,03 0,00
21 100,00 100,00 99,91 99,20 95,61 84,65 63,39 36,81 15,35 4,28 0,73 0,07 0,00
22 100,00 100,00 99,96 99,59 97,41 89,52 71,66 45,67 21,31 6,74 1,32 0,14 0,01
23 100,00 100,00 99,99 99,81 98,56 93,23 79,01 54,84 28,48 10,17 2,28 0,28 0,01
24 100,00 100,00 100,00 99,92 99,27 95,90 85,23 63,91 36,72 14,74 3,76 0,53 0,03
25 100,00 100,00 100,00 99,97 99,66 97,69 90,21 72,44 45,78 20,60 5,95 0,96 0,06
26 100,00 100,00 100,00 99,99 99,86 98,82 93,95 80,06 55,30 27,80 9,09 1,67 0,13
27 100,00 100,00 100,00 100,00 99,95 99,46 96,57 86,47 64,82 36,26 13,41 2,82 0,25
28 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 99,79 98,26 91,52 73,84 45,78 19,12 4,58 0,46
29 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,93 99,23 95,19 81,88 55,98 26,39 7,22 0,84
30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,98 99,72 97,62 88,54 66,34 35,27 11,06 1,47
31 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,93 99,02 93,58 76,21 45,63 16,44 2,54
32 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 99,70 96,98 84,89 57,09 23,74 4,28
33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,95 98,92 91,80 69,01 33,27 7,06
34 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,78 96,55 80,40 45,18 11,42
35 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,13 90,09 59,27 18,18
36 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 96,87 74,68 28,45
37 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 89,47 43,86
38 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 66,67
39 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00