Ćwiczenie 1 edytuj

Napisać program, który czyta ze strumienia standardowego wejścia i zmienia małe litery na wielkie i odwrotnie (nie bierzemy pod uwagę polskich znaków), wypisując wynik do strumienia standardowego wyjścia. Następnie zmodyfikować go tak, aby pracował na plikach: wejściowym oraz wyjściowym, podanych jako parametry programu..

Ćwiczenie 2 edytuj

Mamy tablice kwadratowa, której wymiarem jest liczba nieparzysta. Napisz program, który wypełni ja zerami i jedynkami w następujący sposób:

0 0 1 0 0
0 1 0 1 0
1 0 0 0 1
0 1 0 1 0
0 0 1 0 0

Ćwiczenie 3 edytuj

Dany jest plik:

+-----------+----+-----------+--------------+
|PESEL   |Płeć|Imię    |Nazwisko   |
+-----------+----+-----------+--------------+
 45679815845 M  Tomasz   Buczakowski
 48491848438 M  Andzej   Krzemień
 81871681861 K  Karolina  Cubisz
 78168181348 M  Aleksander Buczykowski
 48618481389 M  Jerzy    Apostoł
 56884864684 K  Magdalena  Koczkowska
 84184864889 M  Patryk   Rutkowski
 93818984869 M  Daniel   Dworkowski
 48498386181 K  Karina   Puszkowski
 78681864864 M  Jakub    Buczakowski
 48648848646 M  Stefan   Buczakowski
 84681846844 K  Anna    Stepaniuk
 45784698943 M  Grzegorz  Warszawski
 1. Wypisać wszystkie nazwiska kończące się na "ski" w porządku alfabetycznym, bez powtórzeń.
 2. Wypisać w odwrotnym porządku alfabetycznym osobno imiona żeńskie i męskie.

Ćwiczenie 4 edytuj

Napisz funkcje wypisującą liczby pierwsze (lub złożone) z podanego zakresu liczb.

Podpowiedź: Należy użyć algorytmu sita Eratostenesa.

Ćwiczenie 5 edytuj

Mamy taki oto plik źródłowy:

 #include <iostream>
 
 using namespace std;
 
 class wydatkiMiesieczne
 {
  public:
    
    //w tym miejscu wpisz brakujace pola klasy
       
  private:
    int cenaChleb; //                      
    int cenaMleko; //ceny produktow (przypisz je w konstruktorze)
    int cenaGazeta; //                      
   
    bool zakupChleba; //
    bool zakupMleka; //zmienne true/false
    bool zakupGazety; //
   
    int pensja; //pensja obiektu (człowieka)
    int sumaWydatkowMiesiecznych; //zmienna ktora sumuje wydatki
    bool czyWystarczaNaMiesiac; //zmienna przechowuje true jesli pensja jest wieksza niz wydatki; jesli jest odwrotnie - false
 };
 
 int main(int argc, char** argv)
 {
  wydatkiMiesieczne Marian;
  Marian.zarobek(200); 
  Marian.czyKupujeChleb(true);
  Marian.czyKupujeMleko(true);
  Marian.czyKupujeGazete(true);
  Marian.obliczanieWydatkowMiesiecznych();
  cout << "Pensja Mariana " << (Marian.czyWystarczaPieniedzyNaWydatkiMiesieczne() ? "jest wystarczajaca" : "nie jest wystarczajaca");
  cout << " na pokrycie kosztow codziennych zakupow" << endl;
  
  wydatkiMiesieczne* Jadwiga = new wydatkiMiesieczne;
  Jadwiga->zarobek(12000);
  Jadwiga->czyKupujeChleb(true);
  Jadwiga->czyKupujeMleko(true);
  Jadwiga->czyKupujeGazete(false);
  Jadwiga->obliczanieWydatkowMiesiecznych();
  cout << "Pensja Jadwigi " << (Jadwiga->czyWystarczaPieniedzyNaWydatkiMiesieczne() ? "jest wystarczajaca" : "nie jest wystarczajaca");
  cout << " na pokrycie kosztow codziennych zakupow" << endl;
  delete Jadwiga;
  
  getchar();
  return 0;
 }

Program ten oblicza czy pensja, którą dostaje człowiek zdefiniowany jako obiekt klasy wydatkiMiesieczne, jest w stanie pokryć uproszczone wydatki miesięczne. Jednak program nie jest kompletny. Uzupełnij brakujące pola klasy w sekcji public stosując się do poniższych instrukcji:

 • Użyj konstruktora do przypisania wartości polom danych:
  +-----------+-----------------+
  |nazwa pola |wartość która ma |
  | danych  |zostać przypisana|
  +-----------+-----------------+
  | cenaChleb |     2    |
  | cenaMleko |     3    |
  | cenaGazeta|     2    |
  |      |         |
  | sumaWydat-|         |
  | kowMiesie-|     0    |
  | cznych  |  (opcjonalnie) |
  +-----------+-----------------+
 • Pamiętaj że zmienne cenaChleb, cenaMleko i cenaGazeta reprezentują cenę za jedną sztukę danego produktu, a my będziemy potrzebować ceny za zakup tych towarów przez cały miesiąc (przyjmijmy ze miesiąc ma 30 dni).
 • Nie twórz innych funkcji w sekcji public niż te, które zostały wywołane w funkcji main().
 • Funkcja zarobek() ma pobierać liczbę reprezentującą zarobek danej osoby (w zł) i wpisywać tą wartość w zmienną pensja.
 • Funkcje z przedrostkami czyKupuje- mają przypisywać wartość (true - jeśli kupuje dany produkt; false - jeśli nie) do swoich odpowiedników z sekcji private (np. funkcja czyKupujeMleko() przypisze wartość zmiennej zakupMleka).
 • Funkcja obliczanieWydatkowMiesiecznych() ma obliczyć kwotę jaka będzie wydana przez miesiąc kupowania ustalonych przez obiekt produktów i przypisać wynik zmiennej sumaWydatkowMiesiecznych.
 • Funkcja czyWystarczaPieniedzyNaWydatkiMiesieczne() ma obliczyć czy pensja danego obiektu jest wystarczająca na pokrycie kosztów zakupów, przekazać wynik true, albo false do zmiennej czyWystarczaNaMiesiac i zwrócić go.