Witamy w kursie C++ na Wikibooks. Podręcznik ten przybliży ci podstawy C++ - języka programowania, który obecnie ma prawdopodobnie największy wpływ na tworzenie programów komputerowych. Nauczymy cię też programowania obiektowego i ogólnego, wykorzystującego szablony; pokażemy też, jak wykorzystywać standardową bibliotekę STL.

Prace nad podręcznikiem trwają - nie jest on ukończony. Z chęcią powitamy każdą pomoc - nie musisz pytać się nikogo o pozwolenie na rozwijanie tego kursu, przeczytaj jednak rozdział Dla autorów oraz ewentualne strony dyskusji. Jeśli zamierzasz jedynie korzystać z zawartych tu informacji - nie bój się poprawiać literówek. Miłej lektury!

Podręcznik języka C.
Podstawy języka C, jednocześnie wstęp do niniejszej książki

Spis treści edytuj

Wstęp edytuj

 1. O języku C++  
  Opis i historia
 2. O podręczniku  
  Autorzy, źródła, jak czytać ten podręcznik

Część 1: Podstawowe mechanizmy C++ edytuj

 1. Przestrzenie nazw  
  Wprowadzenie pojęcia przestrzeni nazw, przestrzeń nazw std
 2. Zmienne  
  Nowe sposoby deklaracji, kontrola typów w C++, nowe sposoby rzutowania
 3. Referencje  
  Porównanie ze wskaźnikami, zastosowanie do przekazywania argumentów do funkcji
 4. Rvalue-referencje i przenoszenie wartości  
  Wprowadzony w C++11 mechanizm przenoszenia zawartości obiektów
 5. Funkcje inline  
  Krótki opis funkcji inline
 6. Przeciążanie funkcji  
  Po co i jak można przeciążać funkcje i jak tego nie da się robić
 7. Zarządzanie pamięcią  
  Jak w C++ dynamicznie zarządzać pamięcią z użyciem operatorów new i delete
 8. Strumienie
  Obsługa strumieni wejścia i wyjścia, czytanie i pisanie do plików, obiekty std::istream i std::ostream
 9. C++11 - wybrane nowe elementy standardu
  Pętla for po kolekcji, typy wyliczeniowe, typy całkowitoliczbowe

Część 2: Podstawy programowania obiektowego edytuj

 1. Czym jest obiekt  
  Wprowadzenie pojęcia klasy i obiektu, autorekursja, kontrola dostępu
 2. Konstruktor i destruktor  
  Konstruktor, konstruktor kopiujący, destruktor
 3. Dziedziczenie  
  Dziedziczenie prywatne, publiczne i chronione
 4. Składniki statyczne  
  Atrybuty i metody statyczne

Część 3: Zaawansowane programowanie obiektowe edytuj

 1. Funkcje wirtualne  
  Funkcje wirtualne i abstrakcyjne, wyjaśnienie polimorfizmu i dynamic_cast
 2. Programowanie zorientowane obiektowo
  Wyjaśnienie idei programowania zorientowanego obiektowo
 3. Obiekty stałe
  Jak tworzyć, możliwe niebezpieczeństwa, słowo kluczowe mutable
 4. Przeciążanie operatorów  
  Wprowadzenie przykładu klasy z kompletnym przeciążeniem operatorów
 5. Konwersje obiektów
  Przeciążenie operatorów konwersji, konstruktor jako sposób konwersji, konstruktory typu explicit
 6. Klasy i typy zagnieżdżone
  Tworzenie klas i typów zagnieżdżonych
 7. Dziedziczenie wielokrotne
  Dziedziczenie wielokrotne, dziedziczenie wirtualne oraz problemy z nimi związane

Część 4: Zaawansowane konstrukcje językowe edytuj

 1. Obsługa wyjątków  
  Obsługa wyjątków w C++, funkcje unexpected() i terminate()
 2. Funkcje anonimowe (lambdy)  
  Funkcje anonimowe wprowadzone w C++11
 3. Szablony funkcji  
  Szablony funkcji
 4. Szablony klas  
  Szablony klas, programowanie uogólnione
 5. Metaprogramowanie  
  Zaawansowanie użycie szablonów, informacje o typach, SFINAE
 6. Wskaźniki do elementów składowych
  Wykorzystanie wskaźników do elementów składowych klas

Dodatek A: Biblioteka STL edytuj

 1. Filozofia STL  
  Jak skonstruowana jest biblioteka STL
 2. String  
  Korzystanie z łańcuchów znaków
 3. Vector  
  Korzystanie z wektorów
 4. List & Slist  
  Listy jedno- i dwukierunkowe
 5. Set
  Korzystanie ze zbiorów
 6. Map
  Korzystanie z odwzorowań
 7. Unordered_set
  Korzystanie ze zbiorów
 8. Unordered_map
  Korzystanie ze zbiorów
 9. Stack
  Korzystanie ze stosu
 10. Iteratory
  Korzystanie z iteratorów
 11. Algorytmy w STL  
  Jak działają algorytmy w STL
 12. Inne klasy STL
  Krótkie omówienie pozostałych klas

Dodatek B edytuj

 1. Przykłady
  Przykłady kodu z komentarzem
 2. Ćwiczenia  
  Zadania kontrolne
 3. Różnice między C a C++  
  Najważniejsze różnice między C a C++

Pozostałe edytuj

 1. Indeks  
  Indeks najważniejszych terminów
 2. Zasoby  
  Książki, linki do innych kursów i dokumentacji
 3. Dla autorów
  Wskazówki dla osób pragnących pomóc w rozwoju podręcznika
 4. Wersja do druku     (edytuj)
  Całość książki na jednej stronie, gotowa do druku
 5. Licencja  
  Pełny tekst GNU Free Documentation license

Zobacz też edytuj