C++ jest językiem wieloparadygmatowym, mającym korzenie w popularnym języku C. Na jego rozwój oddziaływało wiele języków, z których należy przede wszystkim wspomnieć Simulę i Adę. Programiści cenią go za połączenie bezkompromisowej wydajności programów wynikowych z zaawansowanymi mechanizmami umożliwiającymi programowanie na wysokim poziomie abstrakcji i kontrolę zależności między komponentami w wielkich projektach.

C++ stara się zachować kompatybilność z językiem C, ale jednocześnie udostępnia szeroki wachlarz nowych mechanizmów, m.in: programowanie obiektowe z wielokrotnym dziedziczeniem i kontrolą dostępu, dynamiczną kontrolę typów i precyzyjne rzutowanie, programowanie generyczne (uogólnione) dzięki wykorzystaniu szablonów, przeciążanie funkcji i operatorów, obsługę sytuacji wyjątkowych i zarządzanie przestrzeniami nazw. Od ostatnio powstałych konkurentów, takich jak Java i C#, wyróżnia się traktowaniem typów zdefiniowanych przez użytkownika na równi z typami wbudowanymi. Niestety, to bogactwo możliwości skutkuje rozbudowaną składnią języka, stanowiąc problem nawet dla kompilatorów (żaden popularny kompilator nie jest w pełni zgodny z obowiązującym standardem języka; stan na 2010 rok).

Nazwa C++ została zaproponowana przez Ricka Mascitti i wywodzi się z faktu, że w C wyrażenie zmienna++ oznacza inkrementację, czyli zwiększenie o jeden.

Autorem i twórcą języka C++ jest duński programista Bjarne Stroustrup, pierwsza wersja pojawiła się w 1979 roku.