C/Program

< C

Składniki programuEdytuj

 • znaki
 • słowa
  • kluczowe C
  • pozostałe (niekluczowe)
   • nazwy zmiennych i stałych[1]
   • komentarze
  • dyrektywy preprocesora[2]
 • procedury (podprogramy)
 • pliki
  • źródłowe (c lub h)
  • binarne

Zestaw znaków i kodowanieEdytuj

w programieEdytuj

Zestaw znaków dopuszczalnych w programie [3]

 • A - Z ( duże litery, ang. capital letters)
 • a -z ( małe litery, ang. small letters)
 • 0 - 9 ( cyfry, ang. digits)
 • znaki specjalne ( ang. Special Characters)
  • space . , : ; ' $ " (
  • # % & ! _ {} [] () $ & |
  • + - / * = ? < >

jest fragmentem znaków ASCII i UTF-8 (ASCII jest podzbiorem UTF-8).

Z punktu widzenia kodowania plik źródłowy w c jest to tekst zakodowany w ASCII[4] (UTF-8[5]) z rozszerzeniem c lub h. Oczywiście w c można przetwarzać tekst zakodowany w innych systemach, jak UTF[6]

Problemem mogą być:

w nazwach (identyfikatorach)Edytuj

Identyfikator ( nazwa) :

 • zmiennej
 • funkcji
 • struktury


Jest to podzbiór zbioru znaków dopuszczalnych w programie:[8]

 • A - Z ( duże litery, ang. capital letters)
 • a -z ( małe litery, ang. small letters)
 • 0 - 9 ( cyfry, ang. digits)
 • Underscore(_)

Użycie pozostałych znaków w nazwie zmiennej jest niedozwolone. Np. użycie

 font-size // dopuszczalne w svg

powoduje błąd.

plik/katalogEdytuj

Znaki niedopuszczalne w nazwach:

 • pliku
 • katalogu[9]

Słowa kluczoweEdytuj

Lista słów kluczowych języka C na podstawie normy ISO/IEC 9899:2011 (C11).

auto extern short while
break float signed _Alignas
case for sizeof _Alignof
char goto static _Atomic
const if struct _Bool
continue inline switch _Complex
default int typedef _Generic
do long union _Imaginary
double register unsigned _Noreturn
else restrict void _Static_assert
enum return volatile _Thread_local

Typy programówEdytuj

Typy programów wg liczby składników:

 • proste (tylko 1 plik źródłowy)
 • złożone

Program prostyEdytuj

Jaki jest minimalny program ?Edytuj

Najmniejszy program, który daje się skompilować i uruchomić:

void main(){}

Jeśli skompilujemy :

 gcc m.c -Wall

to otrzymujemy ostrzeżenie ( nie błąd) :

m.c:1:6: warning: return type of ‘main’ is not ‘int’ [-Wmain]
 void main(){}

Rozwiązanie: zmienić typ wyniku funkcji main na int[10]

int main(){

	return 0;}

Teraz program kompiluje i wykonuje się bez problemów

Program złożonyEdytuj

Składniki programu złożonego:

 • główny plik programu (źródłowy): main.c
 • dodatkowe pliki źródłowe (moduły = jednostki translacji)
  • tylko c
  • c i h
 • biblioteki = pliki nagłówkowe (.h) oraz pliki binarne (skompilowane)
 • dodatkowe pliki inne niż źródłowe, np. graficzne

ŹródłaEdytuj

 1. studytonight.com: c keywords-and-identifier
 2. Można napisać program bez dyrektyw preprocesora. Np.: void main(){}, ale wtedy mamy ostrzeżenie: . Zwykle nawet mały program zawiera przynajmniej 1 dyrektywę.
 3. C's Character Set by Richard Mobbs
 4. stackoverflow question: ascii-english-text-ascii-c-program-text-question
 5. 21st-century-c-2nd-edition: the_encoding_for_c_code
 6. Unicode in C and C++: What You Can Do About It Today by Jeff Bezanson
 7. wikipedia:en:Newline#In_programming_languages
 8. c4learn : c-variable-nameing-rules
 9. stackoverflow question: hat-characters-are-forbidden-in-windows-and-linux-directory-names
 10. stackoverflow question: what-should-main-return-in-c-and-c