Deklaracja

edytuj
int atexit(void (*funkcja)(void));

Plik nagłówkowy

edytuj
stdlib.h
Sprawia, że podana jako parametr funkcja będzie wywołana w chwili, gdy program zakończy działanie.

Zwracana wartość

edytuj
Zwraca wartość 0, gdy wywołanie funkcji zakończy sie pomyślnie, w innym przypadku zwraca wartość niezerową. Funkcja nie ustawia wartości errno.

Przykład zastosowania

edytuj
#include<stdlib.h>

int funkcja_koncowa(void)
{
    puts("Funkcja wywoływana przy zamknięciu programu");
    return 0;
}

int main()
{
    atexit(funkcja_koncowa);
    return 0;
}