Deklaracja

edytuj
clock_t clock ( void );

Pliku nagłówkowy

edytuj
time.h
Funkcja clock ( ) zwraca przybliżoną wartość czasu procesora zużytego przez program. Wartość ta jest wyrażona w jednostkach, których CLOCKS_PER_SEC przypada na jedną sekundę (czyli clock()/CLOCKS_PER_SEC jest czasem wyrażonym w sekundach). CLOCKS_PER_SEC zgodnie ze standardem POSIX powinno być stałą równą 1 000 000 bez względu na rzeczywistą wartość cyklu zegara. Przy tej wartości stałej CLOCKS_PER_SEC w 32-bitowych systemach po około 35 minutach funkcja zaczyna zwracać wartości ujemne. clock_t jest typem arytmetycznym (na przykład long int) zdefiniowanym w pliku time.h.

Wartość zwracana

edytuj
Wartością funkcji jest liczba jednostek czasu zużytych przez program, lub -1 w przypadku, gdy nie ma takiej informacji.

Przykład użycia

edytuj
#include <stdio.h>
#include <time.h>

void funkcja()
{
  // Tu można coś wpisać
  int i;
  for (i=0; i<10000000; ++i)
  {
    int x = atoi("300");
  }
}

int main()
{
  funkcja();
  printf ("Od startu zegara uplynelo %ld jednostek\n", clock ());
  printf ("na jedna sekunde sklada sie %ld jednostek\n", CLOCKS_PER_SEC);
  return 0;
}
Od startu zegara uplynelo 530 jednostek
na jedna sekunde sklada sie 1000 jednostek