Deklaracja

edytuj
double difftime(time_t czas1, time_t czas2);

Pliku nagłówkowy

edytuj
time.h
Funkcja difftime zwraca różnicę między zmienną czas1, a zmienną czas2 (czas1-czas2).

Wartość zwracana

edytuj
Funkcja zwraca ilość sekund w różnicy czasu.