C/difftime

< C

DeklaracjaEdytuj

double difftime(time_t czas1, time_t czas2);

Pliku nagłówkowyEdytuj

time.h

OpisEdytuj

Funkcja difftime zwraca różnicę między zmienną czas1, a zmienną czas2 (czas1-czas2).

Wartość zwracanaEdytuj

Funkcja zwraca ilość sekund w różnicy czasu.