Deklaracja edytuj

double difftime(time_t czas1, time_t czas2);

Pliku nagłówkowy edytuj

time.h

Opis edytuj

Funkcja difftime zwraca różnicę między zmienną czas1, a zmienną czas2 (czas1-czas2).

Wartość zwracana edytuj

Funkcja zwraca ilość sekund w różnicy czasu.