Deklaracja

edytuj
int feof(FILE *stream);

Plik nagłówkowy

edytuj
stdio.h


Funkcja zwraca wartość niezerową jeżeli wcześniej napotkano koniec pliku tekstowego (tzn. jeżeli poprzedzająca operacja przeczytała znacznik końca pliku).

Przykład użycia

edytuj
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() 
{
  int i= 0;
  int nr[32];

  FILE *plik= fopen("numery.txt", "r");  // otworzenie pliku do odczytu
  if(!plik)
  {
    puts("Brak pliku numery.txt");
    return EXIT_FAILURE;
  }
  while (true)
  {
    fscanf(plik, "%d\n", &nr[i]);
    if(feof(plik) != 0)
      break;
    printf("%d %d\n", i+1, nr[i]);
    ++i;
  }
  fclose(plik);
  return 0;
}