Deklaracja

edytuj
int fgetpos (FILE* file, fpos_t* pos);

Plik nagłówkowy

edytuj
stdio.h
Funkcja fgetpos umieszcza w pos aktualną pozycję wskaźnika do pliku file. Przykład użycia znajduje się w dziale Czytanie i pisanie do plików

Wartość zwracana

edytuj
Zero gdy funkcja wykonała się pomyślnie, EOF w przypadku wystąpienia błędu, kod błędu umieszczany jest w zmiennej globalnej errno.