Deklaracja edytuj

int fgetpos (FILE* file, fpos_t* pos);

Plik nagłówkowy edytuj

stdio.h

Opis edytuj

Funkcja fgetpos umieszcza w pos aktualną pozycję wskaźnika do pliku file. Przykład użycia znajduje się w dziale Czytanie i pisanie do plików

Wartość zwracana edytuj

Zero gdy funkcja wykonała się pomyślnie, EOF w przypadku wystąpienia błędu, kod błędu umieszczany jest w zmiennej globalnej errno.