C/fdim

< C
(Przekierowano z C/fmax)

Deklaracja

edytuj
double   fdim (double   x, double   y);
float    fdimf(float    x, float    y);
long double fdiml(long double x, long double y);

double   fmax (double   x, double   y);
float    fmaxf(float    x, float    y);
long double fmaxl(long double x, long double y);

double   fmin (double   x, double   y);
float    fminf(float    x, float    y);
long double fminl(long double x, long double y);

Plik nagłówkowy

edytuj

math.h

Argumenty

edytuj
x, y
argumenty

Funkcje z przyrostkami "f" i "l" to inne wersje odpowiedniej funkcji bez przyrostka operujące na innych typach danych. Z tego powodu w poniższym opisie odwołanie do konkretnej funkcji będzie oznaczać odwołanie się do wszystkich 3 werji bez lub z przyrostkiem.

Funkcja fdim zwraca dodatnią różnicę pomiędzy argumentami, tzn. wartość   jeżeli   lub   w przeciwnym wypadku.

Funkcje fmin i fmax zwracają odpowiednio mniejszą i większą z wartości argumentów.

Wartość zwracana

edytuj

Wartości zgodnie z opisem powyżej.

Przykład użycia

edytuj

Funkcja została dodana do języka w standardzie C99.

W przypadku użycia funkcji matematycznych może zaistnieć konieczność podania odpowiedniego argumentu linkerowi, aby ten połączył program z biblioteką matematyczną. Np. na systemach GNU/Linux jest to -lm.