Deklaracja

edytuj
int fseek(FILE *file, long offset, int mode);

Plik nagłówkowy

edytuj
stdio.h
Funkcja fseek ustawia pozycję w pliku file na offset w zależności od wartości argumentu mode. Jeśli mode jest równy zero, to offset liczony jest od początku. Jeśli 1, to offset przesuwany od aktualnej pozycji, a 2 przesuwany o offset od końca pliku (wskaźnik pliku jest przesuwany do pozycji <koniec_pliku> + offset).

Wartość zwracana

edytuj
Zero, w przypadku błędu wartość niezerowa.


Przykład użycia

edytuj
#include <stdio.h>

int main()
{
  FILE *f = fopen("notatki.txt", "r+");
  if (f == NULL)
    return 1;

  fseek(f, 10, 0);  // dziesiąta pozycja, licząc od początku
  printf("%c\n", fgetc(f));
  fseek(f, 2, 1);  // trzynasta (10 + odczyt 1 znaku + 2) pozycja, licząc od początku (+2 licząc od bieżącej pozycji)
  printf("%c\n", fgetc(f));
  fseek(f, -10, 2);  // dziesiąta pozycja od końca
  printf("%c\n", fgetc(f));
  fclose(f);
  return 0;
}

Po uruchomieniu programu dla pliku

1234567890abcdefghijklmnoprst

Uzyskamy wynik

a
d
j