C/fsetpos

< C

DeklaracjaEdytuj

int fsetpos (FILE* file, fpos_t* pos);

Plik nagłówkowyEdytuj

stdio.h

OpisEdytuj

Funkcja fsetpos zmienia aktualną pozycję wskaźnika do pliku file na pos.

Wartość zwracanaEdytuj

Zero gdy funkcja wykonała się pomyślnie, EOF w przypadku wystąpienia błędu, kod błędu umieszczany jest w zmiennej globalnej errno.