Deklaracja edytuj

int fsetpos (FILE* file, fpos_t* pos);

Plik nagłówkowy edytuj

stdio.h

Opis edytuj

Funkcja fsetpos zmienia aktualną pozycję wskaźnika do pliku file na pos.

Wartość zwracana edytuj

Zero gdy funkcja wykonała się pomyślnie, EOF w przypadku wystąpienia błędu, kod błędu umieszczany jest w zmiennej globalnej errno.