Deklaracja

edytuj
int fsetpos (FILE* file, fpos_t* pos);

Plik nagłówkowy

edytuj
stdio.h
Funkcja fsetpos zmienia aktualną pozycję wskaźnika do pliku file na pos.

Wartość zwracana

edytuj
Zero gdy funkcja wykonała się pomyślnie, EOF w przypadku wystąpienia błędu, kod błędu umieszczany jest w zmiennej globalnej errno.