Deklaracja

edytuj
long ftell(FILE *file);


Pliku nagłówkowy

edytuj
stdio.h


Funkcja ftell zwraca aktualną pozycję wskaźnika pliku.


Wartość zwracana

edytuj
Patrz wyżej.


Przykład użycia

edytuj
#include <stdio.h>

int main()
{
  FILE *f = fopen("notatki.txt", "r+");
  if (f == NULL)
    return 1;

  fseek(f, -10, 2);  // dziesiąta pozycja od końca

  long offset = ftell(f);
  printf("Pozycja w pliku: %d\n", offset);

  fclose(f);
  return 0;
}

Po uruchomieniu programu dla pliku

1234567890abcdef

Uzyskamy wynik

6