C/isgreater

< C
(Przekierowano z C/isless)

Deklaracja

edytuj
int isgreater   (floating-type x, floating-type y);
int isgreaterequal(floating-type x, floating-type y);
int isless    (floating-type x, floating-type y);
int islessequal  (floating-type x, floating-type y);
int islessgreater (floating-type x, floating-type y);

int isunordered  (floating-type x, floating-type y);

Plik nagłówkowy

edytuj

math.h

Argumenty

edytuj
x, y
argumenty iloczynu porównania

Funkcje (a w zasadzie makra) porównują dwa argumenty i zwracają wynik porównania. Różnica pomiędzy zwykłym porównaniem jest taka, że makra nie powodują błędu, jeżeli argumenty posiadają wartości, które nie są uporządkowane.

Są to makra, które przyjmują jako argumenty zmienne dowolnych typów zmiennoprzecinkowych.

Wartość zwracana

edytuj
 • isgreater - x > y,
 • isgreaterequal - x >= y,
 • isless - x < y,
 • islessequal - x <= y,
 • islessgreater - (x < y) || (x > y),
 • isunordered - wartość niezerową jeżeli wartości x i y są nieuporządkowane.

Przykład użycia

edytuj

Funkcja została dodana do języka w standardzie C99.

W przypadku użycia funkcji matematycznych może zaistnieć konieczność podania odpowiedniego argumentu linkerowi, aby ten połączył program z biblioteką matematyczną. Np. na systemach GNU/Linux jest to -lm.