C/nextafter

< C
(Przekierowano z C/nexttoward)

Deklaracja

edytuj
double   nextafter (double   x, double   y);
float    nextafterf(float    x, float    y);
long double nextafterl(long double x, long double y);

double   nexttoward (double   x, long double y);
float    nexttowardf(float    x, long double y);
long double nexttowardl(long double x, long double y);

Plik nagłówkowy

edytuj

math.h

Argumenty

edytuj
x
argument akutalny
y
argument w kierunku, którego postępujemy

Funkcje zwracają kolejną wartość po wartości x w kierunku wartości y, którą można przedstawić w danym typie.

Wartość zwracana

edytuj

Wartości zgodnie z opisem powyżej. Ponadto, jeżeli x jest równe y zwracana jest wartość y.

Przykład użycia

edytuj

Funkcja została dodana do języka w standardzie C99.

W przypadku użycia funkcji matematycznych może zaistnieć konieczność podania odpowiedniego argumentu linkerowi, aby ten połączył program z biblioteką matematyczną. Np. na systemach GNU/Linux jest to -lm.