Deklaracja

edytuj
void perror(const char *string);


Plik nagłówkowy

edytuj
stdio.h


Wypisuje zrozumiały komunikat o błędzie.
Jeśli argumentem jest NULL, wypisuje na stderr tekstowy opis błędu, opierajac się na wartości zmiennej errno. Jeśli argumentem jest niepusty napis, napisze go najpierw, dodając dwukropek. Po wypisaniu komunikatu perror przechodzi do następnej linii.


Przykład użycia

edytuj
#include <stdio.h>
 
int main()
{
  FILE *f = fopen("notatki.txt", "r");
  if (f==NULL)
  {
    perror("notatki.txt");
    return 1;
  }
  puts("Plik otwarty pomyslnie!");
  fclose(f);
  return 0;
}

W przypadku wystąpienia błędu pojawi się komunikat podobny do:

notatki.txt: No such file or directory

W przypadku użycia: perror(NULL); komunikat będzie wyglądał następująco:

No such file or directory

Zobacz też

edytuj
errno