Deklaracja edytuj

int putchar(int c);


Plik nagłówkowy edytuj

stdio.h


Opis edytuj

Funkcja putchar ( ) wysyła znak na standardowe wyjście. Wywołanie putchar ( c ) jest równoważne wywołaniu putc(c, stdout).


Wartość zwracana edytuj

Funkcja putchar() zwraca kod znaku traktowany jako unsigned char przekształcony do typu int. W przypadku błędu funkcja zwraca wartość EOF.


Przykład użycia edytuj

#include<stdio.h>

int main()
{
  char c;
  for (c = 'a'; c <= 'f'; ++c)
    putchar (c);
  return 0;
}
abcdef

Spójrzmy też na przykład:

#include<stdio.h>

int main()
{
  int i;
  i = putchar (-79);
  printf ("\n%d\n", i);
  return 0;
}
ą
177

gdyż kod znaku 'ą' = -79 konwertuje na liczbę dodatnią.