Deklaracja

edytuj
int remove (const char *name);

Plik nagłówkowy

edytuj
stdio.h
Funkcja remove() usuwa podaną nazwę z systemu plików. Przy usuwaniu plików wywołuje funkcję unlink, natomiast przy usuwaniu katalogu używa funkcję rmdir.

Zwracana wartość

edytuj
0 gdy funkcja zakończyła się poprawnie lub -1 w przypadku błędu.