Deklaracja edytuj

int remove (const char *name);

Plik nagłówkowy edytuj

stdio.h

Opis edytuj

Funkcja remove() usuwa podaną nazwę z systemu plików. Przy usuwaniu plików wywołuje funkcję unlink, natomiast przy usuwaniu katalogu używa funkcję rmdir.

Zwracana wartość edytuj

0 gdy funkcja zakończyła się poprawnie lub -1 w przypadku błędu.