Deklaracja edytuj

void rewind(FILE *file);


Pliku nagłówkowy edytuj

stdio.h


Opis edytuj

Funkcja 'przewija' plik do początku. Jest równoważna wywołaniu funkcji fseek(file, 0, 0).


Wartość zwracana edytuj

Brak.


Przykład użycia edytuj

#include <stdio.h>

int main() 
{
  char buf[255]; 
  FILE *f = fopen("notatki.txt", "r");

  if(f == NULL)
    return 1;

  fread(buf, sizeof (char), 254, f);  // czytamy 254 znaki
  puts(buf);

  rewind(f);  // przewijamy plik do początku
  fread(buf, sizeof (char), 254, f);
  puts(buf);

  fclose(f);
  return 0;
}