Deklaracja

edytuj
int strcoll(const char *s1, const char *s2)

Plik nagłówkowy

edytuj
string.h

Opis działania

edytuj
Funkcja strcoll porównuje łańcuch znaków s1 z s2 korzystając z zasad określonych przez LC_COLLATE.

Zwracane wartości

edytuj
Funkcja zwraca liczbę mniejszą od zera, gdy s1 < s2, 0 gdy s1 jest taki sam jak s2 oraz liczbę większą od zera gdy s1 > s2.