Deklaracja edytuj

char * strerror(int errnum);

Plik nagłówkowy edytuj

string.h

Argumenty edytuj

errnum
numer błędu

Opis edytuj

Funkcja interpretuje wartość errnum i zwraca wskaźnik do tablicy zawierającej słowny opis tego błędu.

Wartość zwracana edytuj

Funkcja zwraca wskaźnik na słowną interpretację błędu.

Uwaga edytuj

Funkcja jest użyteczna praktycznie jedynie gdy wykorzystujemy ją łącznie z biblioteka errno.h

Przykład użycia edytuj

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
 
int main()
{
  FILE *f = fopen("notatki.txt", "r");
  if (f == NULL)
  {
    printf("Nie udalo sie otworzyc pliku: %s\n", strerror(errno));
    return 1;
  }
  puts("Plik otwarty pomyslnie!");
  fclose(f);
  return 0;
}
Nie udalo sie otworzyc pliku: No such file or directory

Takie samo wyjście uzyskamy stosując w miejscu printf:

perror("Nie udalo sie otworzyc pliku");

Zobacz też edytuj

errno