Deklaracja

edytuj
size_t strftime(char *s, size_t max, const char *format, const struct tm *tm);

Plik nagłówkowy

edytuj
time.h


Funkcja przekształca dane o czasie zawarte w strukturze tm na tekst, który umieszcza w tablicy s o ile ma on mniej niż max znaków.


Wartość zwracana

edytuj
Wartością funkcji długość tekstu umieszczonego w tablicy s bez kończącego zera w przypadku sukcesu, lub 0 (zero) jeśli tekst miał więcej niż max znaków.


Przykład użycia

edytuj
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <locale.h>

int main()
{
  time_t sekund;
  struct tm *wsk_strukt;
  char napis[100];

  setlocale (LC_ALL, "pl_PL");  // przystosowanie do warunków polskich
  // setlocale (LC_ALL, "");  // przystosowanie do warunkow lokalnych

  time (&sekund);
  wsk_strukt = localtime (&sekund);
  strftime (napis, 100, "Teraz jest %c", wsk_strukt);  // tutaj %c oznacza datę i czas
  puts (napis);
  return 0;
}
Teraz jest 2011-05-10 20:22:43