Deklaracja

edytuj
int strncmp(const char *s1, const char *s2, size_t n)

Plik nagłówkowy

edytuj
string.h

Opis działania

edytuj
Funkcja strncmp działa podobnie do funkcji strcmp, ale porównuje nie więcej niż początkowe n znaków napisów s1 i s2.
Funkcja najpierw porównuje ze sobą pierwsze znaki napisów s1 i s2. Jeśli są równe, kontynuuje porównywanie kolejnych par aż do momentu, gdy porównane znaki będą różne, gdy w którymś napisie napotkany zostanie bajt '\0' lub gdy porównane zostanie n pierwszych znaków obu napisów.

Zwracane wartości

edytuj
Funkcja zwraca liczbę całkowitą, która wskazuje na relację między napisami.
Zwraca 0, gdy napisy są identyczne. Zwraca liczbę dodatnią, gdy na pierwszej pozycji, na której różnią się znaki w napisach s1 i s2, znak w s1 ma większą wartość (jako unsigned char) niż znak w s2. Zwraca liczbę ujemną w przeciwnym przypadku.