Deklaracja edytuj

size_t strspn(const char *s, const char *pasujace);

Plik nagłówkowy edytuj

string.h

Argumenty edytuj

s
łańcuch znaków
pasujace
tablica znaków które zliczamy

Opis edytuj

Funkcja zlicza od początku ilość znaków w łańcuchu s które należą do pasujace i zatrzymuje się na pierwszym niepasującym którego nie liczy. Ilość zliczonych znaków jest zwracana.

Wartość zwracana edytuj

Funkcja zwraca ilość pierwszych znaków pasujących do zbioru pasujace.