Deklaracja

edytuj
size_t strspn(const char *s, const char *pasujace);

Plik nagłówkowy

edytuj
string.h

Argumenty

edytuj
s
łańcuch znaków
pasujace
tablica znaków które zliczamy
Funkcja zlicza od początku ilość znaków w łańcuchu s które należą do pasujace i zatrzymuje się na pierwszym niepasującym którego nie liczy. Ilość zliczonych znaków jest zwracana.

Wartość zwracana

edytuj
Funkcja zwraca ilość pierwszych znaków pasujących do zbioru pasujace.