Deklaracja

edytuj
int system (const char* command);

Plik nagłówkowy

edytuj
stdlib.h


Powoduje wywołanie w powłoce polecenia command.


Przykład

edytuj
 • Dla systemów Unix
#include <stdlib.h>
 
int main(void) 
{
  system ("ls -aFhn /");	// Wyświetlenie zawartości katalogu "/" z dokładnymi danymi
  return 0;
}
 • Dla systemów Windows
#include <stdlib.h>
 
int main(void) 
{
  system ("dir");	// Wyświetlenie zawartości aktualnego katalogu
  system ("PAUSE");  // Wstrzymuje prace programu i czeka na wcisniecie klawisza
  return 0;
}