Deklaracja

edytuj
int ungetc( int c, FILE *stream );


Pliku nagłówkowy

edytuj
stdio.h


Funkcja zwraca znak c z powrotem do strumienia stream. Przy najbliższej operacji czytania z tego strumienia znak pojawi się ponownie, jako pierwszy. Zwracany znak jest przekształcany do typu unsigned char; nie można zwrócić w ten sposób znacznika końca pliku (EOF). Dla każdego strumienia dopuszczalne jest zwrócenie z powrotem tylko jednego znaku.

Wartość zwracana

edytuj
Wartość zwracana przez funkcję to wycofany znak w razie powodzenia lub EOF w razie błędu.