Interfejsy są mechanizmem zastępującym dziedziczenie wielokrotne. Interfejsy są implementowane przez klasę (zapis taki sam jak przy dziedziczeniu). Każda klasa może implementować wiele interfejsów. Należy pamiętać, że zgodnie z notacją węgierską języka C# przyjęto nazywanie interfejsów INazwa. Pozwala to jednoznacznie stwierdzić, że mamy do czynienia z interfejsem o nazwie Nazwa. Przykład:

interface IShow
{
	void Show();
}

public
class Klasa :IShow
{
	int x;
	void Show()
	{
		Console.WriteLine(x);
	}
}

Jak zauważyliście w przykładzie w interfejsie nie ma kodu metody Show. W interfejsie nie można zdefiniować metody, dopiero klasa, która implementuje ten interfejs ma zawierać kod metody. W innych wypadkach wywoła to błąd.

Poprzedni rozdział: Wyjątki
Następny rozdział: Okno