To jest książka na temat języka programowania C#. Omawia podstawy tego języka i tworzenie interfejsu przy użyciu bibliotek frameworka .NET Framework.

Spis treści edytuj

Wstęp edytuj

O podręczniku  
- podstawowe informacje, o autorach, jak pomóc
Potrzebne narzędzia  
- informacje o niezbędnych narzędziach
Używanie kompilatora  
- korzystanie z podstawowych narzędzi

Podstawy języka edytuj

Pierwszy program  
- wstęp do języka
Typy danych  
- omówienie prostych typów danych
Klasa  
- omówienie najważniejszych części programu.
Operatory  
- operatory jakie oferuje nam język
Instrukcje sterujące  
- if, switch, for, foreach, while

Programowanie obiektowe edytuj

Programowanie obiektowe  
- podstawowe informacje o programowaniu obiektowym w C#
Tablice  
- tworzenie i używanie tablic
Wyjątki  
- Obsługa błędów za pomocą mechanizmu wyjątków
Interfejsy  
- Interfejsy jako zastępca dziedziczenia wielokrotnego

Tworzenie graficznego interfejsu edytuj

Okno  
- Tworzymy pierwszą aplikację okienkową
Delegaty i zdarzenia  
- Interakcja z otoczeniem aplikacji okenkowych
Komponenty  
- podstawowe komponenty

Zobacz też edytuj

Linki zewnętrzne edytuj