Podczas tworzenia graficznego interfejsu użytkownika (GUI) w języku C# istnieje kilka podstawowych składników, których można użyć. Obejmują one:

Formularz: formularz jest głównym kontenerem aplikacji GUI. Służy jako okno, które wyświetla użytkownikowi interfejs. W języku C# możesz utworzyć nowy formularz, wybierając opcję „Windows Form” z szablonów projektu.

Etykieta: Etykieta to nieedytowalna kontrolka tekstowa, która służy do wyświetlania tekstu lub podpisu w formularzu. Możesz dodać etykietę do formularza, przeciągając ją z Przybornika i upuszczając na formularz.

TextBox: TextBox to edytowalna kontrolka, która umożliwia użytkownikowi wprowadzanie tekstu. Możesz dodać TextBox do formularza, przeciągając go z Przybornika i upuszczając na formularz.

Przycisk: przycisk to kontrolka, którą użytkownik może kliknąć, aby zainicjować akcję, taką jak przesłanie formularza lub zapisanie danych. Możesz dodać przycisk do formularza, przeciągając go z Przybornika i upuszczając na formularz.

ComboBox: ComboBox to formant, który pozwala użytkownikowi wybrać z listy predefiniowanych opcji. Możesz dodać ComboBox do formularza, przeciągając go z Przybornika i upuszczając na formularz.

CheckBox: CheckBox to formant, który pozwala użytkownikowi wybrać jedną lub więcej opcji z listy predefiniowanych wyborów. Możesz dodać CheckBox do formularza, przeciągając go z Przybornika i upuszczając na formularz.

RadioButton: RadioButton to formant, który pozwala użytkownikowi wybrać jedną opcję z listy predefiniowanych wyborów. Możesz dodać RadioButton do formularza, przeciągając go z Przybornika i upuszczając na formularz.

PictureBox: PictureBox to formant, który wyświetla obraz w formularzu. Możesz dodać PictureBox do formularza, przeciągając go z Przybornika i upuszczając na formularz.

To tylko kilka podstawowych komponentów, których możesz użyć podczas tworzenia GUI w języku C#. W Zestawie narzędzi dostępnych jest znacznie więcej elementów sterujących, aw razie potrzeby można również tworzyć własne elementy sterujące.