Podział typów danych

edytuj

Typy danych dzielimy na dwie podstawowe grupy:

 • Typy Wartościowe
  • proste (eng. primityve types , simple types)
  • wyliczeniowe (eng. enum types)
  • strukturalne (eng. struct types)
 • Typy Referencyjne
  • klasowe
  • interfejsowe
  • delegacyjne
  • tablicowe

89.65.85.38 (dyskusja)a gdzie decimal?

Typy proste

edytuj
Nazwa Rodzaj Zakres Wartości
bool wartość logiczna prawda/fałsz true lub false
byte liczba całkowita 0 do 255
sbyte -128 do 127
ushort 0 do 216-1
short -215 do 215-1
uint 0 do 232-1
int -231 do 231-1
ulong 0 do 264-1
long -263 do 263-1
float liczba zmiennoprzecinkowa około -1,5*10-45 do 3,4*1038
double około -5,0*10-324 do 1,7*10308
char Pojedynczy znak Unicode
string Ciąg znaków Unicode

Zmienne

edytuj

Typy proste stosujemy bardzo często. Są one zwane zmiennymi. Zmienne deklarujemy oraz inicjalizujemy. Istnieją dwie metody, którymi możemy się posłużyć do tworzenia zmiennych.

 • Inicjalizacja oraz przypisanie wartości później, np.
//... bardzo przydatny kod...
int zmienna; //zmienną deklarujemy wpisując jej typ oraz nazwę. Nazwa jest niemal dowolna. Nie może ona być słowem kluczowym języka C#.
//... więcej przydatnego kodu...
zmienna = 10; //inicjalizujemy, czyli przypisujemy zmiennej wartość.
 • Inicjalizacja oraz przypisanie w jednej linijce
//ponownie przydatny kod...
int zmienna = 10; //tutaj łączymy obie konstrukcje. Tworzymy zmienną typu int i przypisujemy jej wartość 10.
//więcej kodu.

Jak posługiwać się zmiennymi? Jest to niezwykle proste. Aby użyć zmiennej musimy użyć jej nazwy - już nie wpisujemy typu przed zmienną! Ponownie istnieją dwie metody użycia zmiennej.

string zmienna = "Lalala";
Console.Writeline("Moja zmienna to:"+zmienna);

lub

string zmienna = "Lalala";
Console.Writeline("Moja zmienna to:{0}", zmienna);

Wyliczenia

edytuj

Konstrukcja programistyczna zwana wyliczeniem jest przydatna. Nie stosuje jej się co chwilę, lecz świadomość, że coś takiego istnieje jest niezwykle ważna. Wyliczenie tworzymy tak:

enum PoryRoku
{
Wiosna,
Lato,
Jesien,
Zima
}

Co tutaj się dzieje? Tworzymy wyliczenie o nazwie PoryRoku. W środku tego wyliczenia są 4 elementy: Wiosna, Lato, Jesien i Zima. Każdemu z tych elementów jest przypisywana kolejna wartość liczbowa typu int. Czyli ten zapis jest równoważny zapisowi:

enum PoryRoku
{
Wiosna = 0;
Lato = 1;
Jesien = 2;
Zima = 3;
}

Możemy oczywiście takową kolejność zmienić:

enum PoryRoku
{
Wiosna = 3;
Lato =2;
Jesien =4;
Zima =1;
}
</syntaxhighlighte>
Albo rozpocząć od innej liczby, niż zero:
<syntaxhighlight lang=csharp>
enum PoryRoku
{
Wiosna = 1; //nowa wartość dla wiosny, oznacza nowe wartości dla reszty pór roku.
Lato, //Lato = 2
Jesien, //Jesien = 3
Zima, //Zima = 4
}

O strukturach będzie traktował jeden z kolejnych rozdziałów.

Poprzedni rozdział: Pierwszy program
Następny rozdział: Klasa