C Sharp/Delegaty i zdarzenia

Zdarzenia

edytuj

Zdarzenia można traktować jako wysokopoziomowe przerwania. Służą do interakcji programu z użytkownikiem. Dzięki nim nasz program odpowiednio zareaguje na przykład na kliknięcie myszką na przycisk.

W tym przykładzie okno ma przycisk na którego kliknięcie reaguje:

using System;
using System.Windows.Forms;

public
class Okno:Form
{
	Button przycisk = new Button();
	public Okno()
	{
		this.Width=320;
		this.Height=240;
		przycisk.Top=50;
		przycisk.Left=100;
		przycisk.Text="Kliknij";
		EventHandler eh = new EventHandler(this.PrzyciskClicked);
		przycisk.Click += eh;
		this.Controls.Add(przycisk);
	}
	public void PrzyciskClicked(Object sender, EventArgs e)
	{
		MessageBox.Show("Tekst komunikatu");
	}
}

public
class main
{
	public static void Main()
	{
		Application.Run(new Okno());
	}
}
Poprzedni rozdział: Okno
Następny rozdział: Komponenty